23948sdkhjf

Enova setter av inntil to milliarder kroner til havvind-konsept

Enova lanserer et nytt program for flytende havvind med ramme inntil to milliarder kroner i første runde. Programmet skal stimulere til økt innovasjon og teknologiutvikling samt bidra til lavere kostnader for produksjon av vindenergi på Utsira Nord og kommende arealer. 

Første utlysing har søknadsfrist 1.desember 2023.

- Enova skal støtte de som går foran. Her ser vi en mulighet for å bygge opp under norsk leverandørnæring og styrke norsk teknologiutvikling og kompetanse rundt flytende havvind. Dette vil bidra til å senke kostnadene raskere for flytende havvind, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Konkurranse over to runder  

Programmet heter Flytende havvind - konkurranse for demonstrasjon av kostnadseffektive konsepter, og skal kjøres som konkurranse over to runder – en runde nå i høst med en ramme på inntil to milliarder og en mulig ny runde i 2024/tidlig 2025 med tilsvarende beløp forutsatt tilgang på gode prosjekt. 

- Ordningen vil treffe investeringsprosjekter med full levetid som har planlagt igangsettelse innen fem år etter vedtak. Rammen vil gi rom for prosjekter med anslagsvis en til fem vindturbiner. Slike prosjekter er viktige for å demonstrere teknologi samt redusere risiko og kostnader i forkant av at de store utbyggingene skal starte, for eksempel Utsira Nord og påfølgende arealer, sier Nakstad. 

Kriterier

Søknadene vil bli vurdert ut fra hvordan teknologien kan bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova vil rangere søknadene ut fra følgende kriterier: 

  • Installert effekt i MW per støttekrone, vektes 70 % 

  • Innovasjonshøyde og spredningspotensiale, vektes 30 %  

- Programmet avgrenses til investeringsstøtte for demonstrasjon av flytende havvind. Prosjektet må være innenfor norsk økonomisk sone med planlagt driftsettelse senest fem år etter vedtak. Dette betyr at fullskala kommersielle vindparker faller utenfor dette støtteprogrammet, understreker Nakstad. 

Overføringsverdi fra olje/gass

Enova har fra før gitt forprosjektstøtte på til sammen 60 millioner kroner til ulike havvindprosjekt i Norge.  Det nye programmet vil ikke fortrenge forprosjektstøtten, men komme i tillegg. 

- Vi trenger å lære mer om hvordan havvind kan gjøres billigere og mer effektivt og når vi etter hvert får ned kostnadene, kan dette utvikles til å bli en viktig industrisatsing for Norge. Norsk leverandørindustri er godt plassert for å ta posisjon i dette raskt voksende markedet, særlig også fordi overføringsverdien fra olje og gass-kompetansen er høy, sier Nakstad. 

Store ambisjoner for havvind

Regjeringen lyste tidligere i år ut konkurranse om utbygging av havvindparker både på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

– Regjeringen har store ambisjoner for havvind. Enova lanserer nå et støtteprogram som skal få ned kostnadene. Programmet vil bidra til at flytende havvind blir en viktig kilde til fornybar energi og en stor industrimulighet for Norge. Økt teknologiutvikling og reduserte kostnader innen flytende havvind er viktig for en raskere og rimeligere overgang til lavutslippssamfunnet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

- Vi skal tildele areal tilsvarende 30.000 MW innen 2040. Det gir oss tilgang på mer fornybar kraft som vi sårt trenger, og legger også til rette for det som kan bli en ny industriæra for norsk leverandørindustri. Skal vi få til det må flytende havvind bli lønnsomt, og nettopp derfor er Enovas nye program et viktig bidrag for at Norge skal lykkes som havvindnasjon, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Endelig godkjenning av den nye støtteordningen må formelt godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Godkjenningen forventes i løpet av august.

– Viktig skritt på veien mot storskala utbygging

– Norge kan fortsatt ta ledertrøya innen utvikling av flytende havvind, og Enovas program er et godt grep fra regjeringen og Enova.

Det sier leder av Fornybar Norge, Åslaug Haga, i en kommentar til Enovas program for flytende havvind.

Enova lanserer et nytt program for flytende havvind med ramme på  inntil to milliarder kroner i første runde. Programmet skal stimulere til økt innovasjon og teknologiutvikling samt bidra til lavere kostnader for produksjon av vindenergi på Utsira Nord og kommende arealer. Første utlysing har søknadsfrist 1.desember 2023.

Ledertrøye: – Norge kan fortsatt ta ledertrøya innen utvikling av flytende havvind, og Enovas program er et godt grep fra regjeringen og Enova, sier daglig leder i Fornybar Norge, Åslaug Haga. Foto: Fornybar Norge/ABB

Ytterligere læring

- Programmet kan gi rom for ytterligere læring, uttesting av konsepter, og forhåpentlig kostnadsreduksjoner, fortsetter hun, og legger til:

– Jeg ser på dette som en del av våre forberedelser til en storskala satsing på flytende havvind. Norge har særlige fortrinn innen flytende havvind og med våre dype farvann en klar egeninteresse i teknologien. Det aller viktigste for å komme i gang og få ned kostnadene er utbygging med tilstrekkelig skala og volum på Utsira Nord. Haga sier at flytende havvind kan bli en vesentlig industrimulighet for Norge, i et verdensmarked med stort potensial og behov for denne teknologien.

Nå klimamålene

- I tillegg vil det gi oss mer kraft til norsk industri og norske husholdninger, og bidra til at Norge kan nå sine klimamål. – For å lykkes med flytende havvind må vi jobbe kontinuerlig med kostnadsreduksjoner. Da er neste skritt volum og skalering av prosjektene, og her vil full realisering av Utsira Nord spille en nøkkelrolle, avslutter Åslaug Haga.

Kilde: Pressemelding fra Enova

KLIKK for alle artikler i Offshore og havvind.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.189