23948sdkhjf

Sterk start på året for Jotun

Salgsinntektene økte til 10 389 millioner kroner mens driftsresultatet e­ndte på 2 122 millioner i årets første fire måneder. Selskapet opplever imidlertid betydelig usikkerhet i flere nøkkelmarkeder.

Malingsprodusenten Jotun fortsetter den solide salgsveksten.

Regnskapet for første tertial 2023 viser at salgsinntektene økte med 23 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Flere årsaker til veksten

Veksten skyldes en kombinasjon av prisøkninger, volumvekst og positive valutaeffekter grunnet en historisk svak krone.

«Vi har lagt bak oss et svært godt tertial, med positiv salgsutvikling i alle våre produktsegmenter og geografiske regioner. Vi ser imidlertid utfordringer i Skandinavia, hvor salget av dekorative malinger fortsatt er svakt. I tillegg er markedet for pulverlakker fremdeles krevende», sier konsernsjef Morten Fon.

Resultat

Lønnsomheten styrket seg også i perioden, og driftsresultatet steg hele 86 prosent sammenlignet med samme tertial i fjor. Det var hovedsakelig drevet av økt salg og bruttomargin, samt god kostnadskontroll.

- Resultatet er Jotuns høyeste noensinne, og det er vi veldig stolte av. Vi tar markedsandeler og har god kostnadskontroll til tross for at aktivitetsnivået er høyt. Samtidig ser vi at lavere råvarepriser har begynt å påvirke marginene positivt, sier Fon.

Råvareprisene har falt noe fra toppen, men befinner seg fremdeles på et historisk høyt nivå.

Utsikter

Jotun forventer videre positiv utvikling, men ser betydelig usikkerhet knyttet til blant annet valutasvingninger, økende inflasjon og renter, samt lavere global økonomisk vekst.

- Verden rundt oss er preget av uro og usikkerhet. Jotun er imidlertid godt rustet til å håndtere dette, og er posisjonert for videre lønnsom vekst, sier Fon.

I første tertial investerte selskapet nærmere 500 millioner kroner i nye og eksisterende anlegg. Jotun holder fast ved sin langsiktige vekststrategi og sine investeringsplaner.

Finansielle nøkkeltall:

(Mill. kr) T1/2023 T1/2022 Endring
Driftsinntekter 10 389 8 459 23%
Driftsresultat 2 122 1 143 86%
Resultat før skatt 1 860 980 90%

Kilde: Pressemelding fra Jotun

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078