23948sdkhjf

Fluke MDA-510 og MDA-550 motordriftanalysatorer

| Medlemsnyhet | Bedrift IKM Instrutek AS

Forenkle kompleks feilsøking av motorstyringer, med styrte testoppsett og automatiserte driftsmålinger som gir pålitelige og reproduserbare testresultater

Motordriftanalysatorene Fluke MDA 510 og MDA 550 sparer tid og eliminerer bryderiet med å konfigurere komplekse målinger, samtidig som de forenkler feilsøkingsprosessen for hastighetsregulerte drivverk. Bare velg en test, så viser de trinnvise, styrte målingene hvor du skal foreta spennings- og strømtilkoblinger, mens de forhåndsinnstilte måleprofilene sikrer at du fanger opp alle data du trenger for hver kritiske del av motorstyringen – fra inngang til utgang, DC-bussen og selve motoren. MDA-500-serien dekker alt fra grunnlegggende til avanserte målinger, og med en innebygd rapportgenerator kan du raskt og enkelt generere før- og etterrapporter med trygghet.

MDA-510 og MDA-550 er ideelle bærbare testverktøy for analyse av motordrift, de kan bidra til trygg lokalisering og feilsøking av typiske problemer med driftssystemer av vekselrettertypen.

- Mål viktige motorstyringsparametre inkludert spenning, strøm, DC busspenningsnivå og AC-rippel, spennings- og strømubalanse samt harmoniske oversvingninger (MDA-550), spenningsmodulasjon og motorakselens spenningsutladninger (MDA-550).
- Utfør utvidede målinger av harmoniske oversvingninger for å identifisere effektene av lav- og høyordens harmoniske oversvingninger i strømsystemet.
- Ta styrte målinger av inn- og utverdiene for styringen, DC-bussen, innverdiene til motoren samt akselmålinger (MDA-550), med grafiske, trinnvise koblingsdiagram for strøm og spenning.
- Bruk forenklet målingsoppsett med forhåndsinnstilte måleprofiler for automatisk oppstart av datafangst basert på den valgte testprosedyren.
- Opprett enkelt og raskt rapporter som er perfekte til dokumentasjon av feilsøking og samarbeid med andre.
- Mål andre elektriske parametre med fullstendig 500 Mhz oscilloskop-, måler- og registreringsfunksjonalitet for en komplett serie elektro- og elektronikkmålinger på industrisystemer.

Motordriftanalysatorene Fluke MDA-510 og MDA-550 bruker styrte testmålinger for å gjøre analyse enklere enn noensinne.

Inndata til motorstyringen
Mål inngangsspenning og strøm for å se kjapt om verdiene er innenfor akseptable grenser, ved å sammenligne de frekvensregulerte drivverkenes (VFD), også kjent som hastighetsregulerte drivverk (VSD) eller drivverk med regulerbar hastighet (ASD), merkespenning med den faktiske tilførte spenningen. Kontroller deretter levert strøm for å avgjøre om den er under nominelt maksimum og om lederne har egnet tverrsnitt. Du kan også kontrollere om den harmoniske forvrengningen er innenfor et akseptabelt nivå med å sjekke kurveformen visuelt eller med å se på skjermbildet for harmoniske oversvingninger (MDA-550), med total harmonisk forvrengning og individuelle oversvingninger.

Spennings- og strømubalanse
Kontroller spenningsubalansen på inngangsterminalene til det frekvensregulerte drivverket, så du kan sikre at faseubalansen ikke er for høy (> 6–8 %) og at faserotasjonsretningen er riktig. Du kan også kontrollere strømubalansen, siden for stor ubalanse kan indikere at styringen har et likeretterproblem.

Utvidede oversvingningsmålinger
Ekstreme harmoniske oversvingninger er ikke bare en trussel mot de roterende maskinene dine, men også mot annet utstyr som er koblet til det elektriske anlegget. Med MDA-550 kan du observere de harmoniske oversvingningene i motorstyringen, og du kan påvise eventuell påvirkning fra vekselretterens bryterelektronikk. MDA-550 har tre oversvingningsområder: 1. til 51. oversvingning, 1 til 9 kHz og 9 til 150 kHz, noe som gjør det mulig å oppdage alle forurensningsproblemer knyttet til harmoniske oversvingninger.

DC-buss
Vekselrettingen i motorstyringer er kritisk, ettersom korrekt spenning og akseptabel glatting med lav rippel er nødvendig for å få best mulig drift. Høy rippelspenning kan tyde på defekte kondensatorer eller feildimensjonering av den tilkoblede motoren. Registreringsfunksjonen til MDA-500-serien kan brukes til å kontrollere DC-bussytelse dynamisk i driftsmodus med last.

Utdata fra motorstyringen
Kontroller utgangsverdiene fra omformerdriften , med fokus både på spenning/frekvens-forholdet (V/F) og spenningsmodulasjonen. Ved høye målinger av V/F-forholdet kan motoren overopphetes. Ved lave V/F-forhold vil den tilkoblede motoren kanskje ikke kunne levere det dreiemomentet som trengs ved lasten for å kjøre den tiltenkte prosessen tilfredsstillende.

Spenningsmodulasjon
Målinger av pulsbreddemodulerte signaler brukes til å se etter høye spenningsspisser som kan skade isolasjonen på motorviklingene. Stigetiden eller steilheten til impulser angis av dV/dt-avlesningen (hastigheten til spenningsendring over tid). Dette skal sammenlignes med motorens spesifiserte isolasjon. Målingene kan også brukes til å måle omkoblingsfrekvens for å avgjøre om det er et potensielt problem med elektronisk svitsjing eller med jording, der signalet flyter opp og ned.

Inndata til motor
Sikring av at det tilføres spenning på motorens inngangsterminaler, er nøkkelen, og valget av kabling fra styring til motor er kritisk. Feil kablingsvalg kan føre til skade både på styring og motor, på grunn av for mange reflekterte spenningsspisser. Det er viktig å kontrollere at strømmen ved terminalene er innenfor motorens merkeverdi, ettersom overstrøm kan få motoren til å gå varm, noe som reduserer levetiden til statorisolasjonen, som igjen kan føre til tidlig motorsvikt.

Motorakselspenning
Spenningspulser fra et hastighetsregulert drivverk kan overføres fra en motors stator til rotoren og dermed forårsake spenning på rotorakselen. Når denne rotorakselspenningen overskrider den isolerende kapasiteten til lagerfettet, kan det forekomme overslag (gnister), noe som kan forårsake groptæring og rifling på løperingen, skader som kan føre til at en motor svikter tidlig. Analysatorene i MDA-550-serien leveres med børsteprobetupper av karbonfiber som enkelt kan oppdage tilstedeværelsen av destruktive overslag, mens impulsamplituden og tellingen av hendelser gjør at du kan sette inn tiltak før det oppstår feil. Innlemmingen av dette tilbehøret / denne kapabiliteten i MDA-550 gjør at du kan oppdage potensielle skader uten å investere i dyre, permanent installerte løsninger.

Trinnvise, styrte målinger sikrer at du har dataene du trenger når du trenger dem
MDA-500-serien er designet for å bidra til at du raskt og enkelt skal kunne teste og feilsøke typiske problemer på trefase og enfase motordriftsystemer av vekselrettertypen. Informasjonen på skjermen og det trinnvise, styrte oppsettet gjør det enkelt å konfigurere analysatoren og få de driftsmålingene du trenger for å ta bedre beslutninger om vedlikehold, raskt. Med MDA-500 får du de måleegenskapene du trenger til den raskeste feilsøking av motorstyringer, helt fra strømmen kommer inn til installert motor.

Klikk her for Fluke MDA-510 og MDA-550 motordriftanalysatorer>>

Medlemsnyhet

Bedrift
IKM Instrutek AS

Elveveien 28
3262 Larvik
Norge
IKM Instrutek AS

Send til en kollega

0.088