23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Med fokus på å levere bærekraftige løsninger for oljehåndtering.

Norscraft Tec AS er en pålitelig leverandør av SKF Recondoil systemer som fokuserer på å levere bærekraftige løsninger for oljehåndtering. Som en del av Indutrade AB, har vi et sterkt engasjement for å tilby teknologisk avanserte produkter og tjenester som bidrar til å bevare miljøet og forbedre driftseffektiviteten.

Norscraft Tec AS er en pålitelig leverandør av SKF Recondoil systemer som fokuserer på å levere bærekraftige løsninger for oljehåndtering. Som en del av Indutrade AB, har vi et sterkt engasjement for å tilby teknologisk avanserte produkter og tjenester som bidrar til å bevare miljøet og forbedre driftseffektiviteten.

Verdien av virkelig ren olje gjennom årene har det vært et urokkelig fokus på betydningen av oljens renhet både i mobile og stasjonære enheter. Denne oppfatningen tok av på begynnelsen av århundret, en tid da selskaper begynte å ta mer ansvar for maskinens pålitelighet og eiendomsytelse. Paradigmeskiftet førte til en boom i teknologiske fremskritt som har tillatt oss å ta bedre vare på maskiner og til og med forutsi nært forestående feil. Selv om det i dag er mange elementer i et effektivt pålitelighetsprogram, ligger strategien for å opprettholde oljens renhet fortsatt i bunnen.

Hvordan forurensning forårsaker maskinsvikt

Olje er livsviktig for maskiner og brukes til formål som smøring, kraftoverføring, overflatebeskyttelse, varmeoverføring og overflaterensing. Imidlertid samler oljen seg karakteristisk sett forurensninger som sliter på maskiner og komponenter og får oljen til å degradere raskere.

Forurensninger kan være gassformige, flytende, halvfast eller faste stoffer, og alle kan skape kaos for maskinkomponenter. 82% av mekanisk slitasje skyldes partikkelkontaminering, og så lite som en teskje smuss i 55 gallon/208 liter olje kan utgjøre omtrent en milliard partikler på 4 mikron og større. Dette nivået av forurensning kan være ganske farlig. Viskositeten reduseres, noe som genererer slitasje og forhindrer at oljen beskytter komponentene. Tilsetningsstoffer i oljen kan bli uttømt når de prøver å håndtere nivået av forurensninger, noe som fører til kortere levetid for oljen og utstyret.

Skader forårsaket av forurensning blir ofte ikke oppdaget i de tidlige stadiene, da virkningene akkumuleres gradvis over tid. Hvis forurensning påvirker et hydraulisk system, kan det ta opptil 20% effektivitetstap før en operatør legger merke til problemet, samtidig som drivstofforbruket øker og komponentslitasjen akselererer.

Ren olje for forbedret pålitelighet

I de fleste markeder kommer en organisasjons fortrinn fra evnen til å produsere produkter av høyest mulig kvalitet til lavest mulig kostnad. Dette drives av etterspørselen fra forbrukerne og implementeres gjennom maskinens pålitelighet. Som vi vet, handler pålitelighet om å kunne stole på at utstyret produserer det det er planlagt å produsere, når det er planlagt å produsere det, i så lang tid det er planlagt å produsere det, uten avbrudd.

Når vi ser på oljens rolle i pålitelighet, vil færre partikler i oljen føre til mindre slitasje, adhesjon og korrosjon. Hvis det er mindre slitasje, adhesjon og korrosjon, vil utstyret vare lenger. Hvis utstyret varer lenger, vil det utføre sin designfunksjon over en lengre periode, og utstyret vil være mer pålitelig.

Når vi ser på det store bildet, reduserer ren olje driftskostnadene for utstyret over levetiden, noe som maksimerer bruksperioden og gir en større avkastning på investeringen. Forbedret pålitelighet vil plassere et selskap øverst på stigen for foretrukne produsenter eller leverandører medhøykvalitetsprodukter til lavest mulig kostnad. Dette resulterer i en høyere fortjenestemargin og økt avkastning for aksjonærene.

Redusere kostnader underveis

Ren olje sparer kostnader på flere måter, inkludert mindre nedetid, færre komponentbytter, mindre oljeavfall og færre arbeidstimer brukt på maskinsvikt. En av de vanligste smøreoljefeilene som fabrikker gjør hver dag, er å ignorere den kostbare påvirkningen av å skifte olje for ofte. Når oljen holdes ren, kan du forlenge oljeskiftintervallene, redusere kjøp av ny olje og redusere frekvensen av oljeavhending (eller du finner en måte å stoppe oljeskift helt). Mange fabrikker finner at den resulterende økte påliteligheten frigjør vedlikeholdsressurser til å takle andre problemer.

Miljøpåvirkningen av å holde oljen ren

Bedrifter over hele verden har et miljøansvar for å redusere avfall og utslipp. Ikke bare er det lovgivning som blir utformet for å håndheve dette ansvaret, men både forbrukere og investorer vurderer aktivt sterke bærekraftige kvalifikasjoner når de bestemmer seg for å assosiere seg med et selskap.

For produksjonsanlegg gir ren olje deg muligheten til å bruke olje lenger og redusere kjøp av ny olje, noe som bidrar til å møte stadig mer strenge miljøreguleringer. Brukt olje brytes langsomt ned, er en stor kilde til forurensning i vannveier og kan til og med inneholde giftige kjemikalier og tungmetaller. Ved å implementere taktikker for kontroll av forurensning, reduseres mengden olje som kastes, og dette beskytter miljøet vårt på en betydelig måte over flere år.

Taktikker for kontroll av forurensning

Nå som du er klar over hvordan forurensninger forårsaker slitasje på maskiner og påvirker vedlikeholdsøkonomien din, er det viktig å omsette den kunnskapen til handling. Overraskende nok er det vanlig at fabrikker går langt for å overvåke tilstanden til utstyret og smøreoljene, men gjør veldig lite for å løse problemene som avdekkes. De minimale kravene for kontroll av forurensning inkluderer følgende.

Filtrering av ny olje

Det første trinnet for å sikre ren olje er å ha et godt filter på plass for å fange opp forurensninger som er tilstede i oljen når den først blir levert til fabrikken, enten i tønner, bøtter eller bulkleveranser. Et filteranlegg eller -vogn må brukes ved den første inntrengningen i oljekontaineren og ved hver smøreoljeoverføring deretter.

Effektiv kontroll av luftrommet

Hvis oljen sirkulerer i et reservoar eller rører seg rundt inne i huset, vil luften sikkert komme inn og erstatte det skiftende volumet av oljen når luftnivået endres. I dette tilfellet må luften filtreres for å fjerne alle de fine partiklene som kontinuerlig suspendert i atmosfæren. Dette vil bidra til å forhindre atmosfærisk forurensning.

Effektiv overføring og periodisk filtreringsevne

Raskt tilkoblingsutstyr bør installeres på overføringslanger for å forhindre forurensning av overføringslangen fra umiddelbar omgivelse og for å gi lekkasjefrie tilkoblinger til tanker eller reservoarer. Raskt tilkoblingsutstyr gir også mulighet for offline filtrering hvis forurensningsnivået stiger over det fastsatte målet for maskinen.

En ny måte å håndtere renheten på

Å oppnå ren olje med de nevnte taktikkene er nesten alltid kostbart, men fordelene som oppnås er vanligvis flere ganger høyere enn kostnadene. Akkurat som vi søker optimal pålitelighet, bør vi også søke den optimale tilstanden for renhet som en del av påliteligheten.

Med det sagt, endrer ny teknologi måten vi ser på olje. SKF's RecondOil systemer, tilgjengelig gjennom Norsecraft Tec AS, gir en måte å eliminere selv de minste forurensninger med Double Separation Technology (DST). DST inneholder en kjemisk/mekanisk prosess som bruker overflatenes polaritet til å tiltrekke og fjerne forurensninger fra oljen. Med dette er det ingen nedre grense for størrelsen på partikler som kan fjernes fra oljen, noe som endrer vår oppfatning av olje fra å være en kostbar forbruksvare til en eiendel som opprettholdes for å vare livet ut.

Norsecraft Tec AS og bærekraftige løsninger

Norscraft Tec AS er stolt over å være en del av Indutrade AB, et selskap med et sterkt fokus på bærekraftige løsninger. Vi deler Indutrades forpliktelse til å bidra til en mer bærekraftig fremtid ved å tilby produkter og tjenester som reduserer miljøpåvirkningen og forbedrer driftseffektiviteten. Ved å levere SKF Recondoil systemer bidrar vi til å bevare ressurser, redusere avfall og oppfylle stadig strengere miljøkrav.

Vi tror at investering i rene oljeløsninger ikke bare er bra for virksomhetens bærekraft, men også for dens økonomi. Ved å forbedre påliteligheten og forlenge levetiden til utstyret, reduserer vi kostnader knyttet til nedetid, komponentbytter og oljeavfall. Dette gir bedriften muligheten til å reallokere ressurser til andre viktige områder og øke lønnsomheten.

Ta kontakt med Norsecraft Tec AS i dag for å lære mer om SKF Recondoil systemer og hvordan de kan hjelpe deg med å oppnå renere olje, bedre pålitelighet og en mer bærekraftig drift. Sammen kan vi skape en grønnere og mer effektiv fremtid.

Norsecraft Tec AS
Skuiveien 43
1339 Vøyenenga
Bærum
Norge
Org. nr.: NO997818997

Send til en kollega

0.049