23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Tosifret vekst hos ZEISS

Til tross for internasjonal politisk uro og generell økonomisk usikkerhet, har ZEISS greid å opprettholde et veldig høyt nivå for både ordretilgang og omsetning. Det viser ZEISS-gruppens nylig offentliggjorte halvårsregnskap.

ZEISS-gruppen har videreført en stabil, tosifret vekst på tvers av konsernets fire forretningsområder i første halvdel av regnskapsåret 2022/2023 (avsluttet 31. mars 2023). Omsetningen for første halvdel av regnskapsåret nådde opp på 4836 millioner EUR. Det svarer til en framgang på 18 prosent i forhold til foregående år. Overskuddet før skatt steg også i forhold til året før. ZEISS’ investeringer i forskning og utvikling økte og kom opp på 14,5 prosent av omsetningen. Også det samlede antall ansatte globalt steg, så ZEISS nå har 41 259 ansatte.

Walther Heger, administrerende direktør for ZEISS Nordics, er imponert over at ZEISS har vært i stand til å ekspandere det siste året.

- Vi står i en situasjon med geopolitiske utfordringer og vanskelige makroøkonomiske betingelser. I en slik situasjon er det ingen selvfølge at man får en utvikling som den ZEISS har oppnådd, sier Walther Heger.

Sterkt halvår i Norden også

Ifølge Walther Heger har ZEISS hatt et sterkt første halvår i Norden også, spesielt hvis man fokuserer på ordretilgangen.

- I Norden er årsresultatet vårt vanligvis bedre enn halvårsresultatet, så vi ser fram mot resultatet for hele regnskapsåret. Men så langt ser det bra ut. Det er spesielt gledelig at vi har hatt framgang på tvers av forretningsområdene. Alle har bidratt positivt til utviklingen.

Megatrender driver utviklingen

Walther Heger påpeker at ZEISS’ resultater i stor grad speiler megatrendene som driver både den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen.

- Teknologisk står vi i en gjennomgripende omstillingsprosess i bilindustrien, der skiftet fra bensin- og dieseldrevne til eldrevne kjøretøy har ført til at bilindustrien har gjort en lang rekke nye investeringer. Det har gitt nye oppgaver til forretningsområdet industriell måleteknikk. Den teknologiske utviklingen innenfor bilproduksjon har også gitt oss nye kunder på dette område.

- På det medisinske forretningsområdet kan vi se konsekvensene av den demografiske utviklingen, der flere og flere blir eldre og eldre. Det betyr at stadig flere mennesker får problemer med øynene, og dem har vi løsninger til. På forretningsområdet for mikroskopi opplever vi at spesielt universitetssektoren i høy grad investerer i nye produkter.

Forsyningskjedeproblemene er ikke overstått

Mens ZEISS generelt har hatt betydelig vekst, har inflasjonen og den økonomiske usikkerheten ført til en oppbremsing i private forbrukeres etterspørsel etter kikkerter og siktekikkerter.

- Men vi har på dette, som på alle andre områder, en ambisjon om å investere minst 10 prosent av omsetningen i forskning og utvikling. Det betyr at det er nye produkter på vei, og med dem bør vi kunne ta noen markedsandeler, sier Walther Heger.

På alle forretningsområder opplever ZEISS fortsatt internasjonale forsyningskjedeproblemer i et visst omfang.

- Visse komponenter er ikke alltid mulig å skaffe, og det er fortsatt problemer med lange leveringstider. Men det samlede bildet av halvårsresultatet vårt er veldig positivt, fastslår Walther Heger.

Fakta om ZEISS

ZEISS er et ledende internasjonalt teknologiselskap innen optikk og optoelektroni. ZEISS utvikler, produserer og distribuerer løsninger til industriell måleteknikk og kvalitetsmåling, mikroskopiløsninger til forskning innen biovitenskap og materialer og medisinske instrumenter til diagnostikk og behandling innen oftalmologi og mikrokirurgi. Navnet ZEISS er også synonymt med verdens ledende litografioptikk, som brukes av chipbransjen til framstilling av halvlederkomponenter.

ZEISS har fire forretningsområder: Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology og Consumer Markets.

ZEISS-konsernet startet som et verksted for presisjonsmekanikk og -optikk, grunnlagt av Carl Zeiss i den østtyske byen Jena i 1846. I dag er konsernets hovedsete i Oberkochen i den tyske delstaten Baden-Württemberg.

Carl Zeiss-fondet, et av Tysklands største fond, har som mål å fremme vitenskap og er eneeier av holdingselskapet Carl Zeiss AG.

Carl Zeiss AS
Kabelgaten 8
0512 OSLO
Oslo
Norge
Org. nr.: NO991011552

Send til en kollega

0.032