23948sdkhjf
Del siden
Selges

Åndedrettsvern i arbeid med diisocyanater Norclean AS

Utløper
5. juli 2024
Stand
Ny

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger kunne dokumentere fullført opplæring i sikker bruk.

Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette. 
lsocyanater er en fellesbetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som brukes som bestanddel i polyuretanprodukter. Vanlige polyuretanprodukter er maling, lakk, lim, fugemasse, bygnings- og isolasjonsskum og skumgummi.
Kontakt bedriftshelsetjenesten i ditt område for kursinformasjon. 

Personlig verneutstyr:

   Ved arbeid som frigjør isocyanater til arbeidsatmosfæren skal arbeidstakere ha egnet åndedrettsvern dersom effektiv ventilasjon ikke er mulig. 
•    Arbeidstaker skal være beskyttet mot hudeksponering ved arbeid med kjemikalier som inneholder isocyanater.
•    Ved sprøyting med kjemikalier som inneholder isocyanater skal det brukes åndedrettsvern med frisklufttilførsel. 

Vi leverer Sundström åndedrettsvern i forskjellige konfigurasjoner egnet til bruk for sprøyting og frigjøring av diisocyanater.
Kontakt oss for informasjon og tilbud. 

Tlf: +47 712 18 015
E-post: info@norclean.as
Hjemmeside: www.norclean.as

Norclean AS
Saturnvegen 1
6419 MOLDE
Molde
Norge
Org. nr.: NO971586907

Kontaktperson

HF
Heidi Finnøy
info@norclean.as

Send til en kollega

0.047