23948sdkhjf
Del siden
Selges

Design Deepwater Buoyancy Module

Utløper
31. desember 2024
Stand
Ny

Design av buoyancy fører ofte med seg utfordringer. Nedenfor tar vi for oss et eksempel på redesign av buoyancy beregnet for stor dybde.

Når et subsea buoyancy / oppdrift material er på vei til dets tillatte arbeidstrykk trykk, vil det oppstå noe vanninntrenging samtidig som volumet reduseres. Det er veldig små mengder vanninntrenging men for enkelte buoyancy materialer opptil 2 %. Desto dypere materialet kan gå, desto større tetthet vil materialet måtte ha, og dermed også egenvekt. Egenvekt for materialet har derfor avgjørende betydning, og vi ser at lav egenvekt gir store fordeler over tid og god prosjektøkonomi. Spesielt viktig blir dette når ønsket er å beholde volumet på et minimum og oppdriften ikke skal reduseres. Når oppdrifts modulen er på vei til sin design dybde, vil volumet av materialer bli redusert og dette vil igjen gi redusert oppdrift i forhold til oppdrift på grunt vann. Dette gjør at dess lettere materialet er i utgangspunktet, dess lettere vil vi oppnå suksess under full belastning.

Prosjekt eksempel:

En kunde trengte en erstatning for en dypvanns buoyancy modul som skulle brukes på 4000 meters dybde. Buoyancy modulen som skulle erstattes, ble for tung på grunn av vann inntrengning i opprinnelig benyttet materialteknologi.

Lengden på modulen var omtrent 7 meter, med en diameter på 0,2 meter. I tillegg krevde kundens utstyr en kompakt buoyancy modul.

Ved å velge materialteknologi som har predefinert egenvekt får vi riktig teknisk spesifikasjon. I tillegg til vanlige mekaniske verdier, har vi da informasjon om max verdi for vann inntrenging samt egenvekt med toleranser og for noen materialer volumendring ved trykkutsetting. Man kan da forutse hvordan buoyancy modulen vil oppføre seg, og dets styrke og svakhet både på land og under operasjon. I dette tilfellet ble det benyttet en TG28/4000* som er designet for å 20 års levetid uten å overstige angitt vanninntrenging. Den gir også laveste egenvekt som er å oppnå i markedet for denne dybden. Alle TG-materialer er fabrikktestet på designdybden +10% for alle hydrostatiske testresultat, og gir en forsikring for at buoyancy materialet tåler dybden det utsettes for. For å øke den mekaniske styrken, ble et lag av GRP- støpt på overflaten av TG28/4000-materialet. Til slutt ble buoyancy modulen ferdigstilt ved å spraye på et 5 mm tykt lag av PURsub©. Disse to faktorene gjorde at overflaten ble mer motstands dyktig mot støt og slitasje. Prosjektet resulterte i at alle dypvannsmoduler av denne type ble erstattet på samme måte.

*TG28/4000 har nylig blitt oppskalert til TG5000 for 5000 meter vanndyp

MECHMAN AS
Stålverksvegen 51
4100 Jørpeland
Stavanger
Norge
Org. nr.: NO994140868

Kontaktperson

VL
Vidar Laugaland
Prosjekt leder
+47 98440573 vidar@mechman.no

Send til en kollega

0.031