23948sdkhjf
Del siden
Tilbys

Sparer energikostnader med lave utgifter

Utløper
27. april 2099

Energieffektivitet er svært viktig i kjemisk industri, ikke bare fordi stigende energikostnader utgjør en betydelig kostnad. En annen viktig faktor er at høyt energiforbruk har negativ innvirkning på en bedrifts miljøregnskap. Prosjekter som skal gi bedre energieffektivitet krever imidlertid ofte store realinvesteringer. KlüberEnergy Services tilbyr en systematisk tilnærming for å identifisere og implementere optimeringsmuligheter. I et pilotprosjekt hadde en kjemikaliebedrift en inntjeningstid på bare to år.

Energieffektivitetsprosjekter medfører ofte store utgifter for de aktuelle bedriftene, noe som gjør at potensielle innsparinger sees i et annet lys. En av fordelene ved prosjektene til KlüberEnergy er at energikostnader kan spares, og bekreftes, for et relativt lite utlegg. Kjemikaliebedriftens bidrag er hovedsakelig begrenset til noen få timer til felles prosjektdiskusjoner, assistanse med målinger og utlegget som kreves for skifte av smøremiddel. I samarbeid med kjemikaliebedriften utvikler Klüber Lubrication en løsning for de spesifikke forholdene som er involvert, og dette er ikke begrenset bare til smøremiddelanbefalinger. Selv om det kan oppnås rask og betydelig suksess ved å skifte fra et mineraloljebasert smøremiddel til et syntetisk ett, er dette bare ett skritt, og langt fra å uttømme alle tilgjengelige muligheter.

Strengere kontrollforskrifter med ISO 50003 fra og med oktober 2017

For mange bedrifter spiller sertifisering av deres system for energistyring i henhold til ISO 50001 en viktig rolle. Med den nye versjonen av ISO 50003, som gjelder fra oktober 2017, vil det bli noen fundamentale endringer for bedrifter med et sertifisert energistyringssystem. Den nye standarden krever at kontrollører i fremtiden må dokumentere større avvik når en bedrift skal sertifiseres på nytt, med mindre det er et pågående prosjekt for forbedring av energieffektiviteten, der de aktuelle besparelsene er blitt kvantifisert i samsvar med internasjonale standarder. Det er nettopp til dette formålet at KlüberEnergy tilbyr en systematisert løsning.

Et KlüberEnergy-prosjekt medfører faglig identifisering av potensielle besparelser i de tribologiske systemene det gjelder, måle energiforbruket før og etter løsningen ble innført, faglig analyse av innsamlede data og omsetting av måleresultatene til spesifikke forslag til økonomiske besparelser som kan oppnås. Basert på en analyse av det aktuelle tribologiske systemet, velges det et høyytelsessmøremiddel, som etter innledende måling brukes med optimal effekt. Dette etterfølges av nok en måling. I tillegg blir den aktuelle komponenten analysert på en helhetlig måte. Det kan også være nødvendig med en renseprosedyre, avhengig av komponentens tilstand.  Klüber Lubrication har utviklet et spesialprodukt for dette formålet, som kan fjerne tiår-gamle rester etter mineraloljeprodukter fra komponenten.

Et pilotprosjekt viser mange muligheter

En global leverandør til kjemisk industri ga Klüber Lubrication i oppdrag å identifisere muligheter for energibesparelser ved fabrikken. Som et pilotprosjekt, etter felles prosjektdiskusjoner med både energiteamet og vedlikeholds personale ved den aktuelle kjemikaliebedriften, ble gir enheten til en agitator i en polymerreaktor valgt. Først ble mineraloljen som tidligere ble brukt til å smøre gir enheten, skiftet ut med et syntetisk spesialsmøremiddel. Før den ble fylt med høyytelsesolje, ble gir enheten rengjort med det ovennevnte spesialproduktet.

En måling av energiforbruket avslørte at den overlegne ytelsen til smøremiddelet, som er utviklet spesifikt for gir enheter, ga en betydelig forbedring av effektivitetsnivåene, noe som førte til en tilbakebetalingstid på rundt to år. Ofte blir det faktisk oppnådd tilbakebetalingstider på under ett år, avhengig av driftsforholdene til den aktuelle linjen, samt en betydelig reduksjon av CO2-utslipp. Et annet pluss er betydelig lengre oljeskiftintervaller for gir enheter. Dette pilotprosjektet som ble foretatt på én enhet, har allerede produsert årlige besparelser på EUR 3000, bestående i hovedsak av energibesparelser og lavere vedlikeholdskostnader. For større produksjonslinjer, er antall enheter som kan skiftes over til syntetiske høyytelse giroljer meget stort, noe som betyr tilsvarende høye potensielle besparelser.

Klüber Lubrication Nordic A/S
Alexander Kiellands gate 2B
2000 Lillestrøm
Skedsmo
Norge
Org. nr.: NO971009136

Kontaktperson

TM

Send til en kollega

0.031