23948sdkhjf

Norsk forsvarsindustri: Kongsberg Gruppen og Nammo sto for halvparten av omsetningen

Den ferske ringvirkningsanalysen fra Menon Economics, bestilt av Forsvars- og Sikkerhetsindustriens Forening (FSI), viser at næringen i 2021 hadde en verdiskaping på over 14 milliarder kroner og bidro til mer enn 14 000 arbeidsplasser is store og små bedrifter i hele landet.

Rundt 67 prosent av industriens verdiskaping kan spores tilbake til bedrifter i Viken og Innlandet.

Dette skyldes i stor grad Kongsberg Gruppen og Nammo som holder til her. Disse to bedriftene sine avdelinger på Kongsberg og Vestre Toten stod for over halvparten av all verdiskaping og sysselsetting i industrien i 2021. Utover Vestre Toten og Kongsberg, finner man også mye aktivitet i Oslo og Asker.

14 milliarder i verdiskapning

Norsk forsvars- og sikkerhetsindustri bidrar til både nasjonal og alliertes sikkerhet og beredskap. Med konflikt i våre nærområder forventes det en ytterligere økning i etterspørsel og aktivitetsnivå.

- Analysen vår peker på at forsvars- og sikkerhetsindustriens har store samfunnsmessige bidrag. Blant annet ser vi at industrien i 2021 bidro med verdiskaping på over 14 milliarder kroner, når vi inkluderer ringvirkninger. Dette representerer en høy veksttakt, som vi ser fortsette i de kommende årene, sier Jonas Erraia i Menon Economics.

Siden krigen brøt ut, har forsvarsindustriens verdi blitt tydeligere for de fleste. Rapporten redegjør for året 2021 og gir dermed et innblikk i situasjonen i forkant av krigen i Ukraina. Funnene i rapporten viser at industrien har skapt store verdier i Norge, også utenom slike ekstraordinære omstendigheter.

Store ringvirkninger

Norsk forsvarsindustri har siden 2018 opplevd sterk vekst, med høyt aktivitetsnivå og høy verdiskaping. Rapporten viser at industrien i 2021 bidro med inntekter til staten som var langt høyere enn beløpet det norske forsvaret brukte på investeringer og kjøp av varer og tjenester fra norske forsvarsbedrifter.

Blant sammenlignbare næringer, er det kun sjømatnæringen som kan konkurrere med forsvarsindustrien når det gjelder verdiskapingsvekst de siste ti årene. Industriens totale forsvarsrelaterte omsetning lå på 23 milliarder kroner i 2021, med et samlet bidrag til norsk verdiskaping på over 14 milliarder kroner, når man ser på både næringen selv, aktuelle leverandører og underleverandører.  

Omtrent halvparten av omsetning og verdiskaping skapes av Kongsberg Gruppen og Nammo. Resten er fordelt på om lag 170 bedrifter, hvorav de fleste er små og mellomstore bedrifter.

Ammunisjon: Nammo er den andre store aktøren i norsk forsvarsindustri. Nammo produserer ammunisjon. Foto: Nammo

Eksporterte for omtrent 8 milliarder kroner

Industrien er helt avhengig av eksport til andre NATO-land, og eksporterte for omtrent åtte milliarder kroner i 2021. Med krigen som bakteppe har industrien opplevd en økning i bestillinger, i tillegg til store eksisterende ordrereserver som skal leveres på.

Men industrien ser utfordringer fremover som kan påvirke evnen til å levere på denne etterspørselen.  Manglende tilgang på kompetanse, råvarer, komponenter og kapital er trukket frem som viktige utfordringer som må håndteres.  

Manglende FoU-bevilgninger vil begrense innovasjon og teknologisk utvikling

- For at forsvarsindustrien skal kunne møte den økte etterspørselen, og være i stand til å øke produksjonen når situasjonen krever det, må næringen ha tilgang på helt kritiske ressurser, og offentlige midler til forskning og utvikling må være på et slikt nivå at industrien kan fortsette å henge med i det teknologiske kappløpet, sier Torbjørn Svensgård, administrerende direktør i FSi.

I dag er norsk forsvarsindustri verdensledende innenfor spesialiserte enkeltområder som missilteknologi, luftvern, ammunisjon, undervannssystemer og mer. Kompetanse og midler for forskning og utvikling av disse høyteknologiske løsningene er avgjørende for at Norge skal fortsette å være verdensledende på disse områdene.

Noen viktige funn fra rapporten:

 • Forsvars- og sikkerhetsindustrien bidro til å skape i 2021 samfunnsøkonomiske verdier for over 14 milliarder kroner.
 • Statens direkte inntekter fra næringen beløp seg til over fire milliarder kroner i 2021 og overstiger statens kjøp fra forsvarsindustrien.
 • Utviklingen i næringens verdiskaping har vært høyere enn i de fleste sammenlignbare næringer, og har vokst raskere enn fastlandsøkonomien, noe som betyr at den har blitt en større andel av norsk fastlandsøkonomi.
 • Utsiktene for videre vekst i industrien er gode, drevet av blant annet økte europeiske forsvarsinvesteringer.
 • Selskapene i næringen har identifisert at manglende tilgang på tre faktorer kan være hinder for industriens fremtidige vekst:
  • Teknisk fagkompetanse
  • Avansert mikroprosessorer
  • Kapital
 • Med ringvirkninger inkludert, legger næringen grunnlag for 14 000 arbeidsplasser i 2021.
 • Størst sysselsettingseffekt er i Viken (6000 arbeidsplasser) og Innlandet (2000 arbeidsplasser).

101 kommuner i Norge hadde forsvarsindustriell aktivitet i 2021. Altså i nesten en av tre kommuner.

Kilde: Rapport fra Forsvars- og Sikkerhetsindustriens Forening (FSI)

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.126