23948sdkhjf

Equinor mener det er miljømessig forsvarlig å bygge ut Wisting

Equinor mener det er både miljømessig og teknisk forsvarlig å bygge ut Wisting-feltet i Barentshavet.

Det skriver Equinor i en utredning som er publisert mandag.

Wisting-feltet ligger omtrent 30 mil nord for kysten av Finnmark, og er planlagt å komme i drift i 2028. Wisting skal kunne produsere olje i 30 år.

Equinor sender 24. oktober på vegne av partnerne tilleggsutredning for en utbygging av Wisting på høring.

- Styrker sikker og forsvarlig utbygging

Tilleggsutredningen inneholder ytterligere informasjon om hvordan feltet vil kunne bygges ut og driftes på en trygg og sikker måte.

– Tilleggsutredningen utdyper noen sentrale tema fra konsekvensutredningen og styrker beslutningsgrunnlaget for en sikker og forsvarlig feltutbygging, sier direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bokn.

– Konsekvensutredningen, høringsprosesser og tilleggsutredningen har så langt ikke bragt frem informasjon som endrer vår vurdering av at det er teknisk og miljømessig forsvarlig å bygge ut Wisting. Arbeidet med faglige utredninger og detaljering av planer for utbygging av prosjektet fortsetter fram mot planlagt investeringsbeslutning i slutten av 2022, fortsetter Bokn.

Avgjøres i Stortinget

I Plan for utbygging og drift (PUD) som skal sendes til Olje- og energidepartementet, inngår hele beslutningsunderlaget til Wisting, inkludert høringsuttalelser og svar. Regjeringen vil deretter presentere sin innstilling til Stortinget med en vurdering av om utredningsplikten er oppfylt og om feltet anbefales bygget ut.

Wisting-feltets geografiske plassering i Barentshavet er avhengig av solide løsninger for sikker helårsdrift. Forvaltningsplanen for Barentshavet, vedtatt i 2020, danner rammeverket for feltutviklingen, og utbyggingskonseptet for Wisting er godt tilpasset forholdene i Barentshavet. Felt som skal produsere i opptil 30 år krever gode og langsiktige klimaløsninger, og prosjektet er foreslått utbygd med kraft fra land.

Tilleggsutredningen gir utfyllende informasjon om potensielle konsekvenser for en utbygging på fire tema: Helårlig aktivitet, miljørisiko, oljevernberedskap og bruk av beste tilgjengelige teknikker i utbygging og drift av feltet.

Regelverk og teknologi har utviklet seg etter hvert som man har utvidet virksomheten til nye områder. Sikker, helårlig drift er en forutsetning for all aktivitet på norsk sokkel, og alle relevante krav som sørger for dette vil også gjelde for Wisting.

Vinter-sikkerhet

Equinor vil tilpasse installasjonen og sikkerhet i operasjonene til forhold med lave temperaturer, såkalt vinterisering. Installasjonen vil tåle isforhold som statistisk kan inntreffe en gang hvert 10.000 år. Systemer for overvåking av is vil bli etablert slik at man kan tilpasse driften hvis is skulle komme nærmere enn 50 kilometer fra installasjonen.

Wisting-prosjektet iverksetter flere tiltak som i første rekke skal hindre, men også minimere konsekvenser av en uønsket hendelse. Utbygging av Wisting innebærer boring av en rekke brønner og antall brønner som skal bores gjør det mulig å planlegge boreaktiviteten gjennom året på en god måte.

UTDYPER TEMA: – Tilleggsutredningen utdyper noen sentrale tema fra konsekvensutredningen og styrker beslutningsgrunnlaget for en sikker og forsvarlig feltutbygging, sier direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bokn. FOTO: EQUINOR

Equinor vil derfor styre aktiviteten til tidspunkt på året som minimerer miljørisiko, og vil derfor ikke bore i oljeførende lag i den mest sårbare måneden for sjøfugl. Tiltaket i borefasen vil kunne erstattes av alternative tiltak som gir tilsvarende beskyttelse for sjøfugl, dersom disse vurderes som beste tilgjengelige teknikker (BAT).

Oljevernberedskapen vil tilpasses til områdets egne miljøbetingelser. Forhold som vil adresseres i beredskapsplanleggingen er tilpasning av utstyr og metodikk, antall tilgjengelige oljevernsystemer, trening og øvelser, strategi for bekjempelse og forhøyet beredskap i perioder når skadepotensiale er størst om et utslipp skulle skje.

Equinor vil gi tilsvar til hver enkelt uttalelse til konsekvensutredningen og tilleggsutredningen senest ved innsending av PUD. Frist for høringsuttalelsene for tilleggsutredningen er i tråd med PUD-veilederen satt til to uker.

Rettighetshavere i Wisting: Equinor Energy AS (35 %), AkerBP AS (35 %), Petoro AS (20 %) og INPEX Idemitsu Norge AS (10 %).

 

Kilde: Equinor

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093