23948sdkhjf

Hydro i Sverige akselererer overgangen til 100 prosent fornybar energi

Hydro har som mål å gå over til 100 prosent lokalt produsert fornybar energi for driften av sine tre aluminiumsfabrikker i Sverige.

Ettersom selskapet går over til å redusere sitt karbonavtrykk mot et nullnivå, vil det kreve nye investeringer.

Hydro har som mål å ta ledelsen i aluminiumsindustrien ved å bidra til en mer bærekraftig fremtid og skape mer levedyktige lokalsamfunn. Selskapet har til hensikt å bytte til 100 prosent lokalt produsert kraft fra fornybare energikilder for driften av sine tre aluminiumsekstruderingsanlegg i Sverige lokalisert i Finspång, Sjunnen og Vetlanda.

Selskapet vil fokusere på hvert sted med strategiske, storskala investeringer i solenergi, batterilagring, vindkraft, energieffektiviseringstiltak, hydrogenproduksjon og i drivstoffbytte til hydrogen. I prosjektets første fase vil Hydro Extrusion Sweden installere solcellepaneler og batterilagringssystemer for å komplettere det allerede eksisterende lokale vannkraftsystemet.

Leder an innen bærekraftig aluminiumsproduksjon

Svensk industri etterspør grønnere energi, mer stabil forsyning og konkurransedyktige priser. Hydro Extrusions opererer i Sør-Sverige, hvor behovet for strøm og grønnere energi er størst.

Hydro ser på vindkraft som et av alternativene fordi den kan bygges ut raskt. Selskapet jobber med å finne et passende sted for sin egen vindpark, for å sikre grønnere strøm til sine svenske anlegg. Hydro undersøker også muligheter med solceller og forbedret energieffektivitet, for eksempel gjennom varmeveksling fra allerede eksisterende prosesser.

Den vurderer også batterier for å balansere strømnettet og bytte drivstoffbruk til hydrogen laget av fornybar energi.

- Med dette vil Hydro fortsette å lede an innen bærekraftig aluminiumsproduksjon og være en positiv kraft lokalt. Vi reduserer kontinuerlig våre utslipp og resirkulerer mer skrap, men dette er ikke nok. Neste steg er å få inn mer grønn energi fra lokalområdet, sier Jonas Bjuhr, administrerende direktør i Hydro Extrusion Sverige.

– For å motvirke klimakrisen og gjøre mer med mindre, trenger man flere ulike initiativ i stor skala. Når man sier ja til fornybare energikilder, bidrar man til å muliggjøre en grønn omstilling for industrien og sikre arbeidsplasser, sier Bjuhr.

Mer resirkulering og lavkarbon aluminium

Aluminium er sterkt, lett og holdbart. Det tredje vanligste grunnstoffet i jordskorpen, aluminium brukes i praktisk talt alle bransjer og finnes i alt fra mobiltelefoner til biler. Den kan resirkuleres i det uendelige uten tap av egenskapene.

Bærekraftsinnstilte kunder etterspør aluminiumsprodukter som er laget med fornybar energi og resirkulert metall. Dette er et av kompetanseområdene innen Hydro Extrusions som tilbyr aluminiumsprofiler laget av et av de laveste karbonfotavtrykkene i verden. Det skyldes betydelige investeringer selskapet har gjort i skrapgjenvinning, for eksempel i Sjunnen, og en stor andel av aluminiumet som produseres av Hydro i Norge basert på fornybare energikilder.

For hvert år som har gått har Hydro redusert utslippene av klimagasser fra produksjonen samtidig som det har økt resirkuleringskapasiteten. "Aluminiumsproduksjon er en energikrevende prosess, aluminiumsgjenvinning er mindre. Det vi må gjøre er å effektivisere prosessene og bruke mer fornybar energi på lokalt nivå. Uten sistnevnte kan ikke et nullnivå for CO2-utslipp nås, sier Bjuhr. «Når det er sagt, handler bærekraftsspørsmålet også om å øke konkurranseevnen til lokale bedrifter og skape nye muligheter for dem, som våre investeringer i gjenvinning i Sjunnen».

Hydro Extrusions produserer og markedsfører ekstruderte aluminiumsprofiler og tilbyr tjenester som overflatebehandling og maskinering. Selskapet sysselsetter rundt 1000 personer i Sverige.

Om Hydro Extrusions:

Hydro Extrusions er en del av det Norge-baserte Hydro-konsernet, en verdensledende aluminiumsekstruderingsvirksomhet som teller rundt 100 produksjonssteder i 40 land og sysselsetter 21 000 personer. Gjennom vår unike kombinasjon av lokal ekspertise, globalt nettverk og uovertruffen FoU-evne, kan vi tilby alt fra standardprofiler, til avansert utvikling og produksjon for de fleste bransjer.

Kilde: Hydro

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094