23948sdkhjf

Prisvekst gir økt industriomsetning, men …

Redusert omsetning innenfor metallindustri bidro mest til å dempe oppgangen i industriomsetningen i perioden mai – juli 2022 sammenliknet med forrige tremåneders periode i fjor.

Og nedgang i prisen på metaller var en medvirkende faktor.

Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Industriomsetningen økte med 1,7 prosent i perioden mai – juli 2022 sammenliknet med forrige tremåneders periode, viser sesongjusterte tall. Mye av oppgangen kan tilskrives økte priser i næringsmiddelindustrien. Fra juni til juli 2022 var det en oppgang i omsetningen på 1,6 prosent.

Prisvekst på enkelte industrivarer

Økningen i omsetning skyldes i stor grad høy prisvekst på enkelte industrivarer.

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 1,7 i perioden mai – juli 2022.

Det var næringsmiddelindustri og kjemiske råvarer som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på henholdsvis 7,0 og 11,4 prosent. Høy prisvekst er en viktig årsak til omsetningsveksten i disse næringene i tremånedersperioden.

Bygging av skip og oljeplattformer dempet oppgangen

Næringsgruppene trelast- og trevareindustri og bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til å dempe oppgangen i industrien med nedgang på henholdsvis 9,8 og 7,9 prosent i perioden.

Det var en vekst i omsetningen rettet mot eksportmarkedet på 5,0 prosent, oppgangen var blant annet drevet av økningen i næringsmiddelindustrien. Samtidig hadde hjemmemarkedet en marginal nedgang i omsetning på 0,5 prosent.

Industriomsetningen hadde en oppgang på 1,6 prosent fra juni til juli 2022, ifølge sesongjusterte tall.

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og næringsmiddelindustri bidro mest til oppgangen i industriomsetningen fra juni til juli med en oppgang på henholdsvis 13,6 og 3,7 prosent.

Redusert omsetning innenfor metallindustri bidro mest til å dempe oppgangen i industriomsetningen i perioden. Nedgang i priser på metaller var en medvirkende faktor.

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kommenter artikkelen

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062