23948sdkhjf

Rosenberg sikret seg milliardavtale

Avtalen er ventet å gi verftet i Stavanger 1000 arbeidsplasser.

Det er Aker BP og Aker Solutions som har inngått en intensjonsavtale med Rosenberg Worley-verftet i Stavanger.

Dette går fram av en pressemelding fra Aker BP fredag morgen.

Største nybyggprosjektet

Kontrakten representerer det største nybyggprosjektet på mange år og betyr 1.000 arbeidsplasser hos Rosenberg i Stavanger. Avtalen gjelder bygging av to moduler til den nye sentralplattformen på Valhallfeltet i Nordsjøen.

Med tildelingen sikrer Aker BP og Aker Solutions ytterligere aktivitet i Norge, i et prosjekt som faller under de midlertidige skatteendringene. Tildelingen til et norsk verft er et helt bevisst valg, og vi svarer dermed på politikernes krav om å sikre aktivitet, bevare arbeidsplasser og utvikle kompetanse i industrien i Norge i perioden før fornybarprosjekter øker i omfang, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP. 

Vil gi jobb til over 1000

Aker BP og lisenspartnere gjennomfører en samordnet utbygging av flere lisenser i Valhallområdet. Prosjektet kalles Valhall PWP–Fenris (tidligere NCP/King Lear) og leveres av alliansen for bunnfaste innretninger mellom Aker BP, Aker Solutions og ABB. 

Valhall PWP består av tre store moduler på til sammen over 15.000 tonn. Prosessmodulen skal bygges hos Aker Solutions på Stord. Rosenberg Worley skal levere brønnmodulen og utstyrsmodulen. Sammenstilling av plattformen vil skje på Stord. 

SENTRALPLATTFORM: Aker BP og alliansepartner Aker Solutions tildeler Rosenberg Worley en intensjonsavtale for bygging av to moduler til den nye sentralplattformen på Valhallfeltet i Nordsjøen. ILLUSTRASJON: AKER BP

Denne tildelingen er et godt eksempel på at konkurrerende bedrifter som Aker Solutions og Rosenberg Worley samarbeider for å utnytte en større del av leverandørbasen – til det beste for industrien i Norge. Det er helt nødvendig for å beholde og utvikle kompetanse i industrien, sier konserndirektør Kjetel Digre i Aker Solutions. 

Byggestart høsten 2023

Intensjonsavtalen forutsetter at plan for utbygging og drift (PUD) for prosjektet blir godkjent i Stortinget, og har en verdi for Rosenberg på rundt 1,6 milliarder kroner. Ved en godkjenning vil Valhall-modulene gi arbeid til over 1.000 personer hos Rosenberg i Stavanger. Byggestart er planlagt høsten 2023. 

−  Bygging av Valhall-modulene blir viktig for å opprettholde den høye aktiviteten og bidrar til å bevare kompetanse og kapasitet på Rosenberg i forlengelsen av pågående prosjekter og inn mot satsingen i nye markedsområder. Det er ventet at rundt 40 lærlinger vil kunne gjennomføre fagopplæringen som følge av prosjektet, ungdommer som vil være essensielle i utviklingen av fornybare prosjekter hos oss i fremtiden, sier administrerende direktør Jan Narvestad på Rosenberg Worley. 

Store investeringer

Aker BP og lisenspartnerne Pandion Energy og PGNiG Upstream Norway planlegger å investere mellom 40 og 50 milliarder kroner i Valhall PWP–Fenris. Partnerne er i rute for å levere PUD i slutten av året. PUD skal til behandling i Stortinget innen sommeren 2023.  

YTTERLIGERE AKTIVITET: − Med tildelingen sikrer Aker BP og Aker Solutions ytterligere aktivitet i Norge, i et prosjekt som faller under de midlertidige skatteendringene, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP. FOTO: AKER BP

Gjennom Valhall PWP–Fenris planlegger vi å etablere Valhall som et gassenter sør i Nordsjøen, noe som vil bidra med sårt trengte gassleveranser til Europa. Samtidig maksimerer vi verdien av en gigant med svært lave utslipp på norsk sokkel. Dette prosjektet er et viktig bidrag i ambisjonen om å produsere totalt to milliarder fat og forlenge levetiden til 2060 for Valhallområdet.  Verdiskapningen fra dette området har store ringvirkninger og gir samfunnet store skatteinntekter, sier Karl Johnny Hersvik.

Totalt er utbyggingen av Valhall PWP–Fenris ventet å skape 65.000 årsverk i Norge i prosjekt- og driftsfasen. Den norske andelen i prosjektet er på over 65 prosent.  

Kilde: Aker BP

KLIKK for alle artikler i Kontrakter og oppdrag.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.579