23948sdkhjf

Norsk Stål lanserer Miljømetall

Miljømetall er en samling materialer som skal gjøre det enkelt for Norsk Ståls kunder å velge miljøgunstige materialer, samtidig som Norsk Stål med dette øker fokuset på miljømessige materialer mot produsentene.

Norsk Stål har satt CO2 og stål i system, og har samlet sine mest miljøvennlige materialer under paraplyen Miljømetall.  

- Dette skal gjøre det enkelt for våre kunder å velge miljøgunstige material. Miljømetall er en samling produkter som skal ha minst 50 prosent besparelse av utslipp mot sammenliknbart materiale. Alle verdiene er tredjepartsverifisert og vil komme med ferdig dokumentasjon. Vi vil jobbe fortløpende med å utvide tilbudet av Miljømetall for både stål og metaller, sier adm. dir. i Norsk Stål, Helge Runer.

Enklere for kunden å velge miljøgunstig

- F.eks. så har varmvalsede karbonstålplater normalt et utslipp på rundt 2500 kg CO2e/t målt i GWP (Global Warming Potential), hvor vi kan tilby samme material innenfor Miljømetall med et utslipp på 1550 kg CO2e/t målt i GWP. Tanken er å kunne tilby det beste i markedet til enhver tid, for det finnes store spenn i utslipp. Dette vil bidra til å kunne gjøre det enklere for kunder å velge miljøgunstige materialer, samtidig som vi tvinger produsentene i industrien å jobbe mot miljømålene. Vi vil oppdatere utvalget fortløpende for det er stadig nye utviklinger, og vi regner med å kunne tilby material med netto null-utslipp innen de kommende årene, sier Runer.

MER MILJØVENNLIG: Miljømetall er Norsk Ståls nye tilbud av metaller som er produsert med lavere CO2-utslipp enn annet metall. ILLUSTRASJON: NORSK STÅL

Stål står i dag for omtrent 7 prosent av verdens utslipp av CO2. For hvert tonn med stål det lages i verden slippes det ut i snitt 1,85 tonn CO2. Blant produsentene i EU er snittet noe bedre med 1,4 tonn CO2 per tonn stål.

- I dag er det svært ulik mengde av utslipp, alt fra 0,18 til 8,6 tonn CO2-ekvivalenter per tonn stål, avhengig av hvordan stålet er produsert og legert. Variasjonen i utslipp har sin begrunnelse i ulike produksjonsmetoder, valg av innsatsmaterial og hvor ren energikilde man har i de ulike delprosessene. Ved å bruke produsentene som ligger lengst fremme kan dermed Norsk Stål oppfylle kravene til CO2-reduksjon innen 2030 allerede nå, sier Runer.

Mange ulike produksjonsmetoder

- Hvordan er metallet produsert?

-De som har de beste dokumenterte utslippstallene i dag bruker i all hovedsak skrap som innsatsvare sammen med fornybar energi til å smelte det om til nytt produkt. Den sirkulære verdikjeden til stål og metaller er svært effektiv, og man kan i praksis smelte om skrapet til nye produkter i en evig runddans. Et viktig poeng er at vi ikke har nok metall i omløp som blir resirkulert til å utelukkende kunne basere produksjonen på gjenvinning. Derfor er det helt nødvendig at produsentene lanserer sine initiativ for å kunne produsere nytt stål fra jernmalm med netto null-utslipp. Her er det mange ulike produksjonsmetoder som testes, men mange ser på å redusere jernmalmen ved hjelp av grønn hydrogen og bruke det i en lysbueovn. Lysbueovn er det som brukes til å smelte skrapstål i dag.  Andre initiativ går på bruk av biomasse,  produksjon basert på elektrisitet (kalt «Molten Oxide Electrolysis» som er utviklet av NASA), karbonfangst, -bruk og -lagring, svarer sjefen i Norsk Stål.

 

BÆRERARFT: Norsk Stål ønsker å ta bærekraft og mijø på alvor, og lanserer nå Miljømetall. FOTO: NORSK STÅL

Han legger til at en annen måte å få ned utslippet på er å forlenge livstiden til stålet.

- Her har vi i samarbeid med Norsk Gjenvinning begynt med ombruksstål. Da unngår man alle utslippene som går med å måtte transportere det, smelte det om og for så å transportere det ut igjen. Det er mye energi og utslipp spart, hvor samtidig man velger et material som allerede er «ferdig» med utslippene, sier Runer.

Ulike leverandører

- Hvem er det som har produsert dette metallet for dere?

- Det er ulike leverandører. Vi ønsker også å bruke Miljømetall for å få produsentene til å konkurrere seg i mellom mot veien til null. I denne sammenheng jobber Norsk Stål med å få flere til å dokumentere sine utslipp og samtidig å tilby miljøgunstige material. Dette krever enorme investeringer fra produsentene, så det blir viktig at man kan vise hva som er mulig og få de politiske rammene på plass. Preferansene hos sluttforbruker er stort sett tilstede viser mange av de undersøkelsene vi leser. De har stort ønske og større betalingsvillighet til å velge miljøgunstige produkter, svarer han.

På spørsmål om Miljømetall vil være dyrere enn vanlig metall, svarer Runer at grunnet de massive investeringene ser man at flere blir nødt til å ta seg bedre betalt.

- Det er begrenset med lav-utslipps produksjon, og dette er noe som på kort sikt gjør at det er «mange om beinet». Samtidig blir det dyrere å ha en produksjon med mye utslipp, spesielt i Europa. Over tid vil det bli billigere å lage material med lavt utslipp, men er svært usikkert på når dette skjer. I stor grad vil dette henge sammen med hva som er kommersielt tilgjengelig, krav fra forbrukerne og politiske regler og retningslinjer, fortsetter han.

Hvor mye dyrere miljømetallet vil være avhenger av flere faktorer, blant annet produksjonsmetodene og kostnadene til materialet, men Runer mener at forskjellen pr i dag er beskjedne og at flere føler seg rundt.

Villig til å betale for miljøvennlige produkter

- En nøkkelindikator er flere markedsundersøkelser som sier at omtrent en av tre er villige til å betale mer for bærekraftige produkter, hvor de i snitt kan betale 25-33 prosent mer. Hele fire av fem forbrukere har i Norge gjort endringer i livet for å nå klimamålene og halvparten av oss har med miljøaspektene i sin kjøpsbeslutning. Dette er noe som vil gagne våre kunder kommersielt og deres konkurransekraft, samtidig som man er med på å realisere klimamålene. Et annet anslag som påvirker pristillegget er investeringene. Her er det anslått at i EU må man ut med hele 144 milliardere euro, kun for stålindustrien før 2050 for å bli netto null. Disse tallene er dog svært usikre, og avhengig av flere faktorer som prisen på strøm, hydrogen og finansiell støtte, sier Runer videre.

Satt opp mot vanlig metall vil kvaliteten på miljømetall være like, og godt innenfor de standardene som Norsk Stål spesifiserer.

STOR TRO: Adm. dir. Helge Runer i Norsk Stål har stor tro på Miljømetall. FOTO: NORSK STÅL

- Kvaliteten er mer avhengig av produksjonsoppsettet til til den unike leverandøren, ikke selve utslippet, sier  Runer.

 Unikt potensiale

Norges regjering ønsker å senke utslippene med 50 til 55  prosent innen 2030. Mange ulike prosjektet støttes med offentlige midler for å senke CO2 avtrykket i Norge.

- Vi mener at mer miljøvennlig stål har et unikt potensial til å bidra til være med å senke dette fotavtrykket. Vi har gått gjennom utslippene på ulike norske konstruksjoner, og vi ser at CO2- utslippene fra stålkonstruksjoner kan bli mer enn 50 prosent lavere allerede nå ved å bytte ut de tyngre delene av bærende konstruksjoner med materialer i Miljømetall, sier Helge Runer avslutningsvis.

 

Kilde: Norsk Stål

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.331