23948sdkhjf

Equinor inngår strategisk samarbeid med Aibel

For å sikre et nært og langsiktig samarbeid har Equinor og Aibel inngått en strategisk samarbeidsavtale.

Avtalen har en varighet på ti år og skal sikre forutsigbarhet, som blir viktig for begge parter i en tid som vil by på mange store og viktige muligheter.

Aibel har i flere år vært en av Equinors viktigste samarbeidspartnere, og ble eksempelvis i 2020 og 2021 tildelt hovedandelen av kontraktene for å videreutvikle modne felt på norsk sokkel. Equinor står for en betydelig andel av Aibels inntekter, og selskapene har i flere år jobbet med et felles forbedringsarbeid for å styrke sikkerhet og effektivitet i prosjektene.

– Equinor har klare ambisjoner for energiomstillingen, og vi har et høyt aktivitetsnivå innen olje og gass, fornybart og lav-karbonteknologier. Gjennom denne strategiske samarbeidsavtalen skaper vi trygghet for begge parter der Aibel får mulighet for flere oppdrag, mens vi er sikret at vi kan levere våre prosjekter med den høye kvaliteten Aibel er kjent for, og som vi er avhengig av for å lykkes, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Nøkkelleverandør

Aibel er Equinor sin største leverandør av vedlikehold og modifikasjoner på norsk sokkel og landanlegg, og rammeavtalen med Aibel for disse tjenestene ble nylig forlenget til mars 2026.

Konsernsjef i Aibel, Mads Andersen, ser den nye samarbeidsavtalen som et viktig neste steg for å videreutvikle selskapenes felles forbedringsagenda, ikke minst innen sikkerhet. Samtidig er han stolt over at Aibel er det første selskapet Equinor inngår en slik strategisk avtale med.

– Aibel og Equinor har over lang tid hatt et tett og godt samarbeid på norsk sokkel, og den nye samarbeidsavtalen legger til grunn en langsiktig videreføring av dette forholdet. Avtalen gir Aibel forutsigbarhet og et bedre grunnlag for langsiktig planlegging og kompetanseutvikling med mindre sårbarhet for markedssvingninger. Derfor er jeg også overbevist om at avtalen vil bidra til bedre, sikrere og ikke minst mer kostnadseffektive leveranser til nytte for begge parter, sier Andersen.

Aibel har de siste årene etablert seg også som en av de ledende utviklerne av offshore omformerplattformer, som de skal levere blant annet til havvindprosjektene Dogger Bank A, B og C i Storbritannia. Aibel har gjentatte ganger også fått i oppdrag å levere tilknytning av høyspentsystemer offshore, eksempelvis for elektrifiseringen av Johan Sverdrup og Wisting.

Fremtidsrettet

– Jeg er veldig glad for at vi har fått i stand denne strategiske samarbeidsavtalen, og vi har stor tiltro til at Aibel kan levere på den ambisiøse forbedringsagendaen som selskapene har etablert i fellesskap. Aibel kan støtte oss med en lang rekke av de tjenestene vi trenger. Vi ser det også som positivt å forplikte oss tettere med en sentral norsk leverandør, som har tilstedeværelse i store deler av landet der også vi har aktivitet. Dette samarbeidet vil fortsette å skape ringvirkninger i Norge, sier Mette H. Ottøy, anskaffelsesdirektør i Equinor.

Selskapene skal nå videre utforske muligheter for standardisering og forenkling både for offshore vind og elektrifisering av olje og gass-installasjoner.

På tvers av alle aktiviteter, er Equinor og Aibel opptatt av å jobbe for å øke klimabevisstheten i fabrikasjonsfasen og forsyningskjeden, og få utslippene ned. Selskapene har også en felles ambisjon om å robustgjøre aktiviteten i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv.

 

Kilde: Equinor

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.14