23948sdkhjf

Ulstein: Fullt mulig med karbonnøytrale cruise

Den maritime næringen har en ambisjon om å redusere utslippene med 40prosent innen 2030 og 70 prosent innen 2050, fastsett av Den inbternasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO.

Cruisefartøyene har en rolle i omlegging til den grønne skipsfarten for framtiden.

Ulsteins nyeste cruisekonsept forbereder cruiseselskapene for en trinnvis overgang til framtidige nullutslippsoperasjoner.

Selv om cruiseindustrien ikke bidrar mye til de globale klimagassutslippene, med mindre enn 0,1 prosent av de totale utslippene, har cruiseindustrien like fullt et ansvar for å redusere utslippene og bli mer bærekraftige. Cruisefartøyene utforsker vernede og sårbare område rundt om i verden, og cruiseselskapene og passasjerene har ingen ønske om å skade naturmiljøet de oppsøker. Lavutslippsløsninger og lavest mulige nivå på støy og vibrasjoner blir etterspurt. Samtidig har det kommet krav og reguleringer som skipseierne må følge. IMOs «Carbon Intensity Factor» (CII) vil sette stadig strengere krav til energieffektivitet.

Analyse av operasjoner er første skritt mot nullutslipp

Kver designprosess bør starte med en kartlegging av fartøyets operasjoner, der ,man analyserer de ulike operasjonene som blir utførte og hvodan de påverker energiforbruket til fartøyet. Dette gjør det mulig å identifisere og vurdere hvordan man kan redusere energiforbruket, hvordan man produserer energien og hvordan man kan utnytte den overskytende energien. Gjennom denne prosessen har noen tiltak blitt implementerte i cruiseskipsdesignet ULSTEIN CX129, blant annet optimaliserte skroglinjer med X-BOW, LED-lys, varmepumpeteknologi og et system for å gjenvinne overskuddsenergi og flere kan bli lagt til senere.

Drivstofftilgang må vurderes fra tilfelle til tilfelle

Det er ikke lett å lande på hvilke alternative lavutslippsdrivstoff man skal gå for, og dette må vurderes fra tilfelle til tilfelle. Tilgangen til drivstoff i sårbare område er knapp, og pr nå er ikke alternative drivstoff alltid tilgjengelige. Selv om teknologien snart kan være på plass, vil det fortsatt være et stykke å gå, da dette kan være avsidesliggende områder uten nødvendig infrastruktur for alle framtidige, alternative drivstoff.

Trinnvis tilnærming

Ulstein er opptatt av å gjøre bærekraftige cruiseoperasjoner mulige. Ved å innarbeide ny teknologi etter hvert som den blir tilgjengelig, kan vi forberede dagens fartøy for framtidige krav og forventninger om reduserte utslipp. Ulstein har sett på innovative løsninger for en trinnvis implementering av teknologi for nullutslippscruiseoperasjoner.

NYE ENERGIKILDER: Cruisedesignet ULSTEIN CX129, her med løsninger for batteri, metanol og hydrogen inntegnet som energikilder. ILLUSTRASJON: ULSTEIN 

For å fullt ut undersøke korleis cruisefartøy kan bli mer bærekraftige, har Ulsteins designteam vårt utført en grundig analyse av typiske cruiseoperasjoner. Analysene ga nyttig innsikt i hvordan alternative drivstoffteknologier kan kombineres.

En fleksibel kombinasjon av alternative energikilder

ULSTEIN CX129 er utviklet for å operere på «dual fuel» metanol-/MGO (MGO = Marine Gas Oil). Denne teknologien er allerede tilgjengelig på markedet. Om ønskelig kan MGO bli erstattet med HVO, et fornybart biodrivstoff produsert av avfall og rester fra blant annet næringsmiddelindustrien. Dette drivstoffet har en renere forbrenning og vil redusere klimagassutslippene vesentlig.

Metanol er en tilgjengelig energikilde som har fordelaktig energitetthet og lagringsmulighet, og grønn metanol gir svært lave utslipp. Kraftforsyningen blir støttet av en stor batteripakke som gjør det mulig med utslippsfrie perioder i sårbare områder. Ved å ta ned toppene i energiforbruket er dette også med på å optimalisere kraftforsyningen i skipet.

Med metanoldrift vil fartøyet oppfylle ønsket om utslippsreduksjon fra dag én. Det neste steget kan være å installere brenselceller for metanol, og det vil bli satt av plass i skipet til ei slik oppgradering. Dette vil redusere utslippene enda mer og gjøre skipet lydløst når det er i operasjon.

Senere oppgradering

Skipsdesignet har også innebygd fleksibilitet til en senere oppgradering til hydrogen, som er en utslippsfri energikilde. En oppgradering av skipet for å frakte flytende hydrogen (LOHC) er mulig, i tillegg er det satt av plass til hydrogenkonteinere, og det kan også installeres hydrogenbrenselsceller.

Lavutslippscruise er mulig allerede i dag ved å kombinere «dual-fuel» metanolmotorer og batterisystem. - Med en batterikapasitet på 4 MWh, en total drivstoffrekkevidde på 11 000 nautiske mil på MGO/HVO, 3 800 nm på metanol og med mulighet for en framtidig oppgradering til 1200 nautiske mil rekkevidde med hydrogen, kan karbonutslippene til et cruise bli dramatisk redusert, sier Lars Ståle Skoge, kommersiell direktør i Ulstein Design & Solutions.

 

Kilde: Ulstein

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
MMC First Process lanserer miljøfond
DeepOcean i samarbeid om å utføre miljøstudier offshore
Grunnrenteskatt: Verft taper oppdrag for 700 millioner
SSAB gjør endringer etter nabo-klager
Otto Olsen sikter mot å bli CO2-nøytrale med solcellepanel
Gruvebil laget av fossilfritt stål
Andre Nordiske Medier
Building Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.125