23948sdkhjf

Wärtsilä og Solstad samarbeider om dekarbonisering av flåten

For finne den beste måten å redusere karbonavtrykket fra rederiets 90 fartøy har Solstad Offshore inngått et nytt samarbeid med teknologiselskapet Wärtsilä. I en fersk samarbeidsavtale setter partene seg mål om å redusere hele Solstad sin flåtes CO2-utslipp med 50 prosent innen 2030.

Avtalen tar sikte på å identifisere, evaluere og ta i bruk løsninger som vil øke drivstoffeffektiviteten og redusere utslippene av klimagasser (GHG) fra Solstads offshorefartøy betydelig.

Hvert enkelt skip vil bli vurdert med tanke på hensiktsmessige løsninger, mulige driftsforbedringer og livsforlengelseshensyn. Rederiet håper å nå full karbonnøytralitet innen 2050, heter det i en pressemelding.

Samarbeid

– Samarbeid er avgjørende hvis vi skal implementere løsningene som trengs for å lykkes med det grønne skiftet. Av denne grunn samarbeider vi i Solstad med fremtidsrettede selskaper som Wärtsilä, som har ekspertisen, erfaringen og de innovative teknologiene som kreves, sier Tor Inge Dale, leder for bærekraft i Solstad Offshore.

– Solstad har en klar og ambisiøs strategi om å bli eier og operatør av bransjens grønneste skipsflåte. Vi er glade og stolte av å ha blitt valgt som samarbeidspartner i dette store dekarboniseringsprosjektet. Siden det ikke er en enkeltløsning som vil være relevant for alle fartøy, skal vi samarbeide om å finne det som fungerer best og mest effektivt fra skip til skip. Vi ser dette som en god oppskrift for å oppnå best mulige resultater, legger Cato Esperø, salgssjef i Wärtsilä i Norge, til.

Solstad har jobbet systematisk med å redusere utslippene siden 2009, både gjennom operasjonelle tiltak (Solstad Green Operations®) og tekniske oppgraderinger. Disse har så langt resultert i at gjennomsnittlig drivstofforbruk per fartøy er redusert med over 20 prosent. Den ytterligere reduksjonen til 50 prosent forventes oppnådd gjennom å optimalisere energieffektiviteten, og ved å modifisere fartøyene til å operere med alternative drivstoff som hydrogen, ammoniakk og metanol. I tillegg må nye skipsdesign kunne tilby lav- eller nullutslipp helt fra dag én.

Bransjeledende erfaring

Wärtsilä har bransjeledende erfaring med å utvikle og introdusere nye og miljøvennlige energiløsninger for den maritime sektoren. For rundt 30 år siden var selskapet banebrytende med bruken av LNG som marint drivstoff, noe som siden har blitt et vanlig innslag i skipsfarten.

Selskapet har også etablert seg som en pioner innen testing av ammoniakk som drivstoff for både marine motorer og brenselceller. Gjennom å lykkes med å kjøre en forbrenningsmotor på en drivstoffblanding med 70 prosent ammoniakk, har Wärtsilä skapt en verdensnyhet. Selskapet videreutvikler nå teknologien for å kunne bruke enda høyere andeler av drivstoffet.

Som en viktig deltaker i EUs ShipFC-prosjekt, bidrar Wärtsilä til utviklingen av verdens første utslippsfrie offshorefartøy som opererer med en ammoniakkdrevet brenselcelle. Videre ble Wärtsilä i 2021 tildelt "Best of What's New"-prisen av magasinet Popular Science i kategorien for engineering for sitt arbeid med MS «Green Ammonia» – et skipskonsept som både skal transportere og drives med grønn ammoniakk.

Rådgiver og teknisk ekspert

– Det er for tidlig å fastslå hvilke løsninger som vil være de mest hensiktsmessige for å møte utslippsreduksjonene Solstad ser for seg. Det er imidlertid ekstremt sannsynlig at fremtidige fremdriftsløsninger som opererer med nye alternative drivstoff, for eksempel ammoniakk og/eller metanol, er nøkkelen til å få dette til – etter hvert som disse drivstoffene blir allment tilgjengelige for bunkring, sier Roy H. Stavland, Senior Sales Manager i Wärtsilä.

Wärtsilä vil i første omgang være en rådgiver og teknisk ekspert for Solstad, men samarbeidsavtalen åpner også for at selskapet kan opptre som en mulig leverandør av dekarboniseringsløsningene som velges.

Kilde: Wärtsilä

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093