23948sdkhjf

Lanserte nytt introduksjonskurs i HMS for verfts- og leverandørindustrien

Aker Solutions, Aibel, Rosenberg Worley og Norsk Industri har samarbeidet om å utvikle et nytt introduksjonskurs i HMS for personell i verfts- og leverandørindustrien.

Nå er kurset klart til bruk, og det hele ble lansert i et webinar 4. februar hvor topplederne i de tre bedriftene deltok.

Verftene ønsker en mer standardisert og enhetlig opplæring for å sikre kvaliteten og nivået på HMS-kunnskapene. Ved å tilby en mest mulig samkjørt opplæring kan personell med opplæring fra ett av verftene også utføre arbeid på andre verft, eventuelt supplert med en lokal tilleggsopplæring.

Deling på tvers

Representanter fra de tre bedriftene har det siste året delt kompetanse og lokale kursopplegg. Kursmateriale har blitt vurdert, diskutert og knadd for å få en felles terminologi og forståelse. Prosessen i seg selv har dermed vært veldig nyttig for å få til en samordning av ulike praksiser.

Resultatet er et nytt interaktivt kurs som verftene nå skal ta i bruk. Kurset gir en god innføring i prinsipper og retningslinjer for en sikker og helsefremmende arbeidshverdag for alle som jobber i norske verft.

– Når medlemsbedriftene samarbeider om HMS-kurs mener vi det dekker sentrale forhold i bransjen. Kurset kan dermed fint brukes i flere virksomheter. Det er ikke første gangen bransjen og Norsk Industri lager et HMS-introduksjonskurs sammen, så vi har tro på at kurset vil videreføre et godt fundament for høy HMS-kompetanse, sier Berit Sørset, fagsjef for HMS i Norsk Industri.

Alle skal komme trygt hjem

Lederne i de tre bedriftene som har vært med på å utvikle kurset er samstemte om at målrettet innsats i hele bransjen er viktig for at alle skal kunne ha en sikker arbeidshverdag.

– God sikkerhet er en viktig forutsetning for all aktivitet vi har innenfor industrien. Vårt nye digitale HMS-kurs har samlet erfaringen ifra alle de store aktørene i olje- og gassbransjen. Kurset vil bidra til å videreutvikle ensrettet HMS-fokus og læring hos aktørene til nytte for både ansatte og innleide. Dette blir et sentralt bidrag til å nå vår felles visjon om NULL HENDELSER, sier Jan T. Narvestad, Managing Director i Rosenberg Worley.

– Sikkerheten for våre ansatte, leverandører og innleide har høyeste prioritet. Dette kurset er et synlig bevis på en målrettet innsats for en enda tryggere arbeidskultur, hvor vi på tvers av bransjens aktører utnytter "best practice" og erfaringer for å legge til rette for en sikker hverdag, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen.

– Vi har hver for oss og som bransje i årenes løp tatt mange grep for å stadig forbedre HMS-arbeidet og sikkerhetskulturen i industrien. Med dette kurset tar vi nå neste skritt for å gjøre aktiviteten enda tryggere for de mange tusen av oss som jobber i prosjektene, gjennom å sikre læring på tvers og en felles standard som alle som jobber på våre anlegg kan forholde seg til. Vårt felles mål er at alle skal komme trygt hjem hver eneste dag. Vi håper at dette tiltaket vil bringe oss enda litt nærmere den målsetningen, sier konsernsjef Kjetel Digre i Aker Solutions.

Også Equinor, som er en stor kunde av verfts- og leverandørindustrien, verdsetter dette samarbeidet.

– Samarbeidet innenfor HMS blant norske verft har blitt tettere og mer åpent over de siste årene, hvor en på tvers har satt seg felles mål og inviterer konkurrerende verft inn på sine områder for å trekke læring og kunnskap fra hverandre. Jeg opplever at verftene med stolthet viser fram hvordan de tenker sikkerhet allerede før de starter konstruksjon for å ivareta sikkerheten for ansatte og kontraktører. Jeg er mektig imponert over åpenheten rundt HMS. Med dette nye initiativet tar en samarbeidet til et nytt nivå. Ansatte hos underleverandører jobber flere steder, og samme person flytter seg gjerne mellom de ulike verftene. At vi nå får en felles opplæring som er like relevant på alle verft gjør at samhandlingen og læringen på tvers styrkes ytterligere. Dette er både en forenkling og styrking av HMS-samarbeidet i industrien, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Lang historie

Det var tilbake i 1999 at kurset "...vær sikker" ble lansert som e-læring, og det er moro at vi igjen kan tilby et introduksjonskurs som er relevant for bransjen. I Norsk Industri er det flere bransjer som har mange felles HMS-utfordringer, så kurset kan være relevant for flere.

Kurset kjøres på respektive virksomheters kursplattformer, i skrivende stund Mintras Trainingportal. Kurset leveres på norsk, engelsk og polsk. Gjennomføringstid er 1-2 timer og brukeren må bestå en kort eksamen for å få godkjent kurset.

Kilde: Norsk Industri

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.141