23948sdkhjf

Metaller bidro til tidenes største handelsoverskudd

Det ble eksportert varer for rekordhøye 1 377,8 milliarder kroner i 2021, sterkt drevet av høye priser på energivarer, metaller og fisk. Med en samlet vareimport på 846,8 milliarder kroner endte handelsoverskuddet for varer på historiske 531 milliarder kroner.

Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det samlede overskuddet på handelsbalansen steg kraftig i 2021 viser statistikken over utenrikshandel med varer. Samlet vareeksport økte med 77 prosent i 2021 og endte på 1 377,8 milliarder kroner. En kraftig økning i eksportinntektene fra olje og gass er den viktigste årsaken til den sterke vareeksporten i fjor. Disse inntektene sto for mer enn 60 prosent av all vareeksport i 2021. Tilsvarende andel i 2020 var 42 prosent. 

Fastlandseksporten endte 22 prosent høyere i 2021, mens importen styrket seg med 10,7 prosent fra året før.

Sterkt tilbake i fjor

Etter et turbulent 2020, med lave priser på viktige eksportvarer som olje, gass, elektrisk strøm og fisk, kom norsk eksport sterkt tilbake i 2021, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk Espen Kristiansen.

Det historiske fallet i den økonomiske aktiviteten i forbindelse med koronakrisen i starten av 2020 ga blant annet utslag i de laveste olje- og gassprisene vi har sett på flere tiår. Fra andre halvdel av 2020 og videre inn i 2021 hentet eksporten seg gradvis inn, før veksten tok av fra juli i fjor, da spesielt prisene på gass og strøm har vært skyhøye.

Pandemien har ført til økt etterspørsel etter varer på bekostning av tjenester. Høy etterspørsel i kombinasjon med forsyningsproblemer, prisvekst på råvarer og transportkostnader har skapt knapphet, forsinkelser og økt prispress i 2021.

I 2021 var det en fordelaktig prisutvikling på import- og eksportvarer sett fra Norges side. Varer vi eksporterer har hatt mye høyere prisvekst i gjennomsnitt enn varer vi importerer, sier Kristiansen.

Dette kan tilskrives en særlig høy prisvekst på verdensmarkedet for viktige norske eksportvarer som gass, olje, elektrisk kraft, fisk og metaller. Det var en ganske sterk prisvekst også for vareimporten i 2021. Prisindeksen for førstegangsomsetning innenlands (PIF) viser en økning i prisene på importerte varer på 7,6 prosent fra året før. Det er den høyeste endringen som er målt siden 2004. Prisveksten for norske eksportvarer var altså enda sterkere, med nesten 70 prosent, målt ved produsentprisindeksen, riktignok fra et relativt lavt nivå i 2020.

Aldri hatt høyere metalleksport

Metalleksporten har aldri vært høyere og utgjorde hele 94,8 milliarder kroner i 2021. Oppgangen var 26,0 prosent fra 2020 og 24,4 prosent fra 2019. Prisene på industrimetaller i de internasjonale markedene har økt kraftig i 2021 og ligger langt over nivået før pandemien, særlig for aluminium og nikkel som dominerer norsk metalleksport.

Eksporten av aluminium endte på 3,4 milliarder i desember og for året samlet på 42,9 milliarder kroner, noe som er rundt 40 prosent høyere enn nivåene i både 2020 og 2019. Prisene var svært høye i 2021, men det var også en vekst i eksportert volum sammenlignet med de foregående to årene. Aluminiumsprisene har vokst siden starten av andre halvår i 2020 og endte året på rekordhøyt nivå. Fra juli 2020 til desember 2021 økte eksportprisene med hele 72,2 prosent. Prisutviklingen følger utviklingen på de internasjonale markedene og Verdensbanken forklarer oppgangen med høy etterspørsel globalt i kombinasjon med miljøtiltak som har redusert tilbudet av aluminium fra Kina. I tillegg presses prisene av begrenset tilgang og prisøkning på innsatsvarer, energivarer samt transportkostnader.

Maskiner er en av Norges viktigste eksportvarer og utgjorde 65,3 milliarder kroner i 2021. Koronapandemien påvirket handelen i 2020 og eksportverdien falt 6,4 prosent fra 2019. Situasjonen bedret seg noe i 2021 og verdien økte med 4,0 prosent sammenlignet med 2020.

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
MMC First Process lanserer miljøfond
DeepOcean i samarbeid om å utføre miljøstudier offshore
Grunnrenteskatt: Verft taper oppdrag for 700 millioner
SSAB gjør endringer etter nabo-klager
Otto Olsen sikter mot å bli CO2-nøytrale med solcellepanel
Gruvebil laget av fossilfritt stål
Andre Nordiske Medier
Building Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.128