23948sdkhjf

Scana + PSW Group = mer bærekraftig skipsfart

Sammen skal de Scana og PSW Group skape en ledende og global tjenesteleverandør for det grønne skiftet i maritime næringer. Det gjør de ved å slå seg sammen.

Basert på flere hundre års industriell historie, har børsnoterte Scana ASA de siste årene spisset fokuset og blitt en sterk utstyrs- og tjenesteleverandør til den maritime næringen.

Nå tar selskapet et nytt steg i denne satsingen gjennom å slå seg sammen med bergensbaserte PSW Group, en ledende aktør innen elektrifisering og landstrøm samt en stor leverandør av produkter og tjenester til offshore- og maritim industri.

– Får unik markedsposisjon i det grønne skiftet

– Hele den globale maritime næringen er i omstilling til en mer bærekraftig drift. Målet vårt er å skape en partner for dette grønne skiftet, både innen shipping, offshoreindustrien, energibransjen og havbruksnæringen, sier Styrk Bekkenes, CEO i Scana, og Oddbjørn Haukøy, CEO i PSW Group.

– Grunnlaget for sammenslåingen er at PSW har produkter og tjenester som vi anser som ekstremt spennende for overgangen til et mer bærekraftig samfunn, og som har et betydelig markedspotensial både i Norge og internasjonalt. Å inkludere denne virksomheten i Scana gir oss muligheten til å utvikle PSWs portefølje ytterligere, det gir grunnlag for nye oppkjøp, og det gir Scana en unik posisjon i markedet, utdyper Bekkenes.

– I PSW mener vi Scana er en perfekt match for oss. Begge selskaper kjenner hverandre godt, og den nye forretningsmodellen til Scana passer oss utmerket. PSW er et ungt selskap som har vokst raskt takket være innovative og gode løsninger som markedet har omfavnet, og for oss er det positivt å bli del av en totalleverandør for det maritime grønne skiftet som har en klar og tydelig retning for veien videre, sier Haukøy, som blir en del av ledergruppen i Scana.

LANDSTRØM: PSW Group er en ledende aktør innen elektrifisering og landstrøm samt en stor leverandør av produkter og tjenester til offshore- og maritim industri. FOTO: PSW GROUP

Herkules en betydelig eier

Den største eieren i PSW, investeringsfondet Herkules Capital, vil bli en betydelig eier i Scana etter sammenslåingen. Herkules vil også være representert i styret, noe som sikrer god kontinuitet i fusjonen.

– Siden Herkules kjøpte PSW i 2014, har selskapet vokst kraftig. Det har utviklet seg fra å være et rent oljeserviceselskap til nå også være en ledende spiller i det grønne skiftet.

En sammenslåing med Scana er en god industriell løsning, og med børsnotering får man et godt grunnlag for å fortsette den sterke veksten, sier Morten Blix, seniorpartner i Herkules Capital og kommende styremedlem i Scana.

Det er to relativt unge og dynamiske organisasjoner som nå flettes sammen til et slagkraftig globalt selskap med hovedkontor i Bergen. Til sammen har den nye organisasjonen mer enn 450 ansatte.

– Vi tror vi vil se flere konsolideringer i markedet framover. Ved å slå sammen disse to gode industrielle navnene til én sterk og tilpasningsdyktig enhet, vil vi holde på vår ledende posisjon og være an aktiv aktør i markedet i årene som kommer, sier Haukøy og Bekkenes.

Ledende innen elektrifisering

Både PSW og Scana har allerede gitt betydelige bidrag til det grønne skiftet gjennom leveranser av ferdige produkter og utvikling av ny teknologi. PSW er den ledende aktøren i Europa for landstrøm, og har det siste året blant annet vunnet flere kontrakter på levering av slike anlegg i Europa, samt til det nye karbonfangstanlegget Northern Lights på Kollsnes. Selskapet har også en sterk posisjon innen maritime og landbaserte løsninger for energilagring, og har blant annet et fullskala testsenter for batterisystemer og hydrogen på sine fasiliteter på Ågotnes. De siste årene har selskapet vært en betydelig leverandør til over 25 ulike hybridiseringsprosjekter av offshorefartøy.

BÆREKRAFT: – Hele den globale maritime næringen er i omstilling til en mer bærekraftig drift. Målet vårt er å skape en partner for dette grønne skiftet, både innen shipping, offshoreindustrien, energibransjen og havbruksnæringen, sier Styrk Bekkenes, CEO i Scana. FOTO: SCANA

Den senere tid har PSW utviklet intelligente batterilagringssystem for landbasert kraftoptimalisering, og jobber nå med utviklingen av det første landstrømsystem drevet av hydrogen. Dette har stor internasjonal interesse og PSW er nå er i posisjon til å tilby hydrogendrevne landstrømanlegg til havner med lav kapasitet i eksisterende strømforsyning.

– Den globale elektrifiseringen av industrien og samfunnet generelt går veldig raskt, og de siste årene har vi utviklet og designet innovative løsninger for å møte dette markedet. Vår posisjon som etablert teknologileverandør og integrator i det grønne skiftet står nå veldig sterkt. Med konsolideringen av PSW og Scana har vi enda bedre muligheter for å vokse i takt med markedet og styrke vår internasjonale tilstedeværelse, sier Eirik Sørensen, General Manager i PSW Power & Automation.

Scana har særlig gjort seg bemerket med forankringsteknologi til flytende havvind og oppdrettsindustrien den siste tiden. Porteføljeselskapet Seasystems har blant annet levert 33 forankringsbraketter som er installert på betongfundamentene til de 11 vindturbinene i Equinors Hywind Tampen-utbygging. Samme selskap har også levert forankringsutstyr til Norway Royal Salmons havmerd «Arctic Offshore Farming», Nordlaks sin havmerd «Jostein Albert», og til tidevannskraftverket Pempa’q In-stream Tidal Energy Project i Canada.

PERFEKT MATCH: – I PSW mener vi Scana er en perfekt match for oss. Begge selskaper kjenner hverandre godt, og den nye forretningsmodellen til Scana passer oss utmerket, sier Oddbjørn Haukøy, CEO i PSW Group. FOTO: PSW GROUP

Teknologileverandør til offshoreindustrien

Selv om bærekraftige teknologiløsninger blir hovedsatsingsområdet for det «nye» Scana, vil mer tradisjonelle produkter og tjenester til olje- og gassindustrien fremdeles utgjøre en viktig del av virksomheten. PSWs posisjon innen offshoreindustrien er sterk, spesielt innen elektro, automasjon og brønnkontroll. PSW leverer i dag teknologiprodukter innen kraftsystemer og brønnkontroll og har de siste årene posisjonert seg godt med blant annet egne produkter for subsea elektrifisering og plugging av brønner.

– Det vil være olje- og gassaktivitet på norsk og internasjonal sokkel i mange år framover og selskapet har en unik posisjon til å ta en ledende rolle innen det grønne skiftet også i olje- og gassnæringen. Som en kundefokusert leverandør vil vi derfor fortsette å betjene offshoreindustrien med innovative løsninger, systemer og tjenester. Samtidig vil vi bruke den unike kompetansen bygget opp rundt oljeservice inn i nye fornybarsegmenter, som for eksempel offshore vind, sier Bekkenes.

Sammenslåingen av Scana og PSW skal skje i januar 2022. Scana er i dag etablert med hovedkontor på Flesland, men vil på nyåret flytte sine ansatte til PSWs kontor i Bergen. PSW har også moderne og fremtidsrettede produksjonsfasiliteter, som blant annet er selvforsynt med strøm fra solceller, både på Mongstad i Alver kommune og på Ågotnes i Øygarden kommune.

   

Kilde: Pressemelding fra Scana

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.109