23948sdkhjf

Mulige leverandørjobber: Investerer 10 milliarder kroner i videreutvikling av Oseberg-feltet

Det anslås at mer enn 70 prosent av investeringene i Oseberg-oppgraderingene vil gå til leverandører i Norge.

Aibel AS er tildelt kontrakt for prosjektering, bygging og installasjon (EPCI) for å delelektrifisere Oseberg feltsenter og Oseberg Sør og oppgradere gassbehandlingskapasiteten på Oseberg Feltsenter.

Arbeidsomfanget inkluderer elektriske installasjoner i ny substasjon på Kollsnes. Verdien på kontrakten er anslått til over fire milliarder kroner, og Aibel beregner at arbeidet vil kreve omtrent 1300 årsverk fram til oppstart. Bygging av tre moduler vil bli gjennomført på Aibels verft i Haugesund, og hoveddelen av ingeniørarbeid og ledelse vil foregå på Aibels kontor i Bergen, med støtte fra kontorene i Stavanger og Oslo.

PUD overlevert ministeren

Partnerne i Oseberg Area Unit vil NEMLIG redusere CO2-utslippene fra Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør-plattformen, samtidig som gassproduksjonen fra Oseberg skal økes. Endret plan for utbygging og drift (PUD) er overrakt til Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Oseberg skal utvikles fra hovedsakelig å være en oljeprodusent til å bli en større gassprodusent basert på betydelige gjenværende gassressurser i området.

Det skal installeres to nye kompressorer for økt gassutvinning på Oseberg feltsenter, samtidig som Oseberg feltsenter og Oseberg Sør-plattformen skal delelektrifiseres med strøm fra land.

OVERREKKELSE: Cecilie Aarskog Bekkeheien (t.v.) fra Equinor leverer endret plan for utbygging og drift av Oseberg til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen. FOTO: ARNE REIDAR MARTINSEN/EQUINOR ASA

– Det er viktig for Equinor og Oseberg-partnerne å produsere olje og gass med så lave utslipp som mulig. Denne investeringsbeslutningen gjør at vi fremover kan øke produksjonen av gass fra Oseberg betydelig, samtidig som vi reduserer CO2-utslipp med omtrent 320.000 tonn per år. Prosjektet er planlagt med god støtte og i tett samarbeid med partnerne, og nå går vi over i en gjennomføringsfase sammen med svært kompetente leverandører, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Planlagt oppstart av nytt anlegg i 2026.

Det er et omfattende arbeid som skal gjennomføres på plattformene med installasjon av 3 store moduler på totalt 3400 tonn. På Oseberg Feltsenter vil ombyggingene vare i 4 år med 70 personer i arbeid, og på Oseberg Sør vil 40 personer være engasjert i ett år. Dette skal gjøres mens anleggene er i full drift og vil kreve et godt og tett samarbeid de ulike aktørene imellom.

Oseberg – en gigant på norsk sokkel

Oseberg er den tredje største oljeprodusenten gjennom tidene på norsk sokkel. Ved oppstart antok man at Oseberg ville komme til å produsere om lag en milliard fat olje. Nå anslår vi at feltet totalt vil produsere omtrent 3,2 milliarder fat olje. Oljeproduksjonen er i halefasen, men 60 % av gassressursene er fortsatt i bakken. Også når det gjelder gass er Oseberg en av de største, kun Troll og Snøhvit har større gjenværende gassressurser på norsk sokkel.

– Med denne investeringen åpnes et nytt kapittel i Oseberg-historien, som nå skal bli en av de viktigste norske gassprodusentene. Vi forventer at Oseberg vil produsere over 100 milliarder sm3 gass mot 2040. I energimengde vil Oseberg sin gasseksport årlig tilsvare omtrent en fjerdedel av all norsk vannkraftproduksjon, sier Geir Sørtveit, områdedirektør for utforsking og produksjon vest i Equinor.

For 2020 var de totale utslippene fra Oseberg-området omtrent en million tonn CO2. Siden 2010 har Oseberg redusert sine utslipp med 15% og har en ambisjon om å redusere utslippene ytterligere med 50-70 prosent innen 2030. De nye kompressorene og kraft fra land er helt avgjørende for å oppnå ambisjonen.

SAMLET: Cecilie Point Pedersen (fra venstre), TotalEnergies, Wenche Tjelta Johansen, Oljedirektoratet, Stein Wolden, ConocoPhillips, Kjell Morrisbak-Lund, Petoro, Marte Mjøs Persen, olje- og energiminister og fra Equinor Arild Gjerstad, Cecilie Aarskog Bekkeheien og Kjetil Hove. FOTO: ARNE REIDAR MORTENSEN/EQUINOR ASA

Nullutslipp

– Skal verden nå netto nullutslipp, må vi fjerne utslippskilder, det gjelder også for norsk sokkel. Elektrifisering er et effektivt klimatiltak som gir store kutt av utslipp raskt. Løsningen som er besluttet gir omtrent 50 % reduksjon av utslippene fra Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør-plattformen og er et viktig grep for å fortsette den langsiktige verdiskapningen fra Oseberg-området, fortsetter Sørtveit.

I mars 2021 ga Olje- og energidepartementet Equinor konsesjon for å bygge, eie og drive nødvendige elektriske anlegg for å forsyne plattformene Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør med kraft fra land. Samlet kraftbehovet for Oseberg vil være på inntil 105 MW. Prosjektet vil også legge til rette for en mulig fremtidig full elektrifisering av installasjonene.

Norske kontrakter

I tillegg til Aibel har følgende sikret seg større kontrakter på Oseberg-feltet:

Nexans er tildelt en rammekontrakt med Equinor for levering av undervannskraftkabler og første oppdrag blir å levere 132 km kabel for Oseberg. Kablene fabrikkeres i Halden og vil etter planen bli installert med Nexans sitt nye fartøy «Nexans Aurora» i 2023. Verdien på kontrakten er beregnet til mer enn 800 millioner kroner.

Heerema Marine Contractors har fått kontrakt for transport og installasjon til en verdi beregnet til 60 millioner kroner. Sommeren 2024 skal fartøyet «Sleipnir» etter planen løfte inn de tre store modulene som produseres ved Aibels verft i Haugesund.

Skanska Norge AS er tildelt totalkontrakten for bygging av substasjonen, kabelgrøfter og landfall på Kollsnes. Denne kontrakten er et samarbeid med Troll Vest elektrifiseringsprosjekt.

 

Kilde: Equinor

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.411