23948sdkhjf

Ny Aibel-kontrakt verd 5 milliarder sikrer 3500 årsverk

Equinor har på vegne av partnerskapene i Krafla, Gina Krog, Asterix og Gassco på Kårstø signert kontrakter med Aibel til en verdi av om lag fem milliarder kroner inkludert opsjoner. Aibel anslår at kontraktene med opsjoner samlet vil kreve 3500 årsverk.

– Disse tildelingene bygger videre på vår sterke felles historie og Aibels demonstrerte konkurransekraft. Kontraktene vil innebære arbeid i stort omfang for Aibels norske organisasjon, inkludert i Haugesund, Harstad, Asker og Stavanger, sier Mette H. Ottøy, direktør for anskaffelser.

Kontraktene ble signert under en seremoni i Aibels lokaler på Forus, og markerer betydelig aktivitet i Norge i flere år fremover.

– Vi har et langsiktig samarbeid med Aibel, og de er en av våre viktigste samarbeidspartnere i videreutviklingen av prosjektporteføljen på norsk sokkel. Gjennom pågående prosjekter med Aibel har vi testet ut nye digitale verktøy som gjør oss mer effektive, noe som blir viktig i arbeidet videre. Økt bruk av industristandarder og energieffektive løsninger er viktig for å opprettholde lønnsomhet og kunne realisere prosjekter også i fremtiden, og er noe vi sammen med Aibel skal sikre gjennom disse kontraktene, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling.

Krafla
Aibel har blitt tildelt kontrakt for forprosjektering og design (FEED) for den ubemannede prosessplattformen på Krafla-feltet.

Tildelingen er en fortsettelse av pre-FEED-kontrakten de ble tildelt i 2020. Studien skal etablere grunnlaget for å knytte en ubemannet plattform til den Aker BP-opererte plattformen på NOA-feltet. Verdien på studien er beregnet til i overkant av 180 millioner kroner.

Utbygging av Krafla-feltet vil være et av de største utbyggingsprosjektene på norsk sokkel i perioden det er planlagt realisert. Utbyggingen vil utgjøre en betydelig del av investeringsnivået på norsk sokkel og bidra til å opprettholde aktivitetsnivået i industrien.

Rettighetshaverne i Krafla, NOA og Fulla ble i juni 2020 enig om en koordinert utbygging av feltene hvor Equinor er operatør for Krafla i nord og Aker BP for NOA Fulla i sør.

Planlagt utbyggingskonsept er en ubemannet produksjonsplattform (UPP) med tilknyttede havbunnsanlegg på Askja, Krafla og Sentral. Operasjonene skal styres fra Equinors driftssenter på Sandsli i Bergen og representerer ny og viktig teknologiutvikling som gir en mer kostnadseffektiv feltutviklingsløsning sammenlignet med konvensjonelle plattformkonsept.

Kraftbehovet til Krafla og NOA Fulla skal dekkes ved kraft fra land via en undersjøisk kraftkabel fra Samnanger i Vestland fylke.

SIGNERT: Geir Tungesvik (fra venstre), prosjektdirektør i Equinor, Mette H. Ottøy, anskaffelsesdirektør i Equinor, og Mads Andersen, konsernsjef i Aibel. FOTO: KJETIL EIDE/EQUINOR ASA

Investeringsbeslutning er planlagt i slutten av 2022. Gitt en investeringsbeslutning, vil leverandørvalg for gjennomføringskontrakten også bli tatt i 2022.

Partnerne i Krafla-lisensen: Equinor ASA (operatør) og Aker BP

Asterix

Aibel er tildelt en FEED-studie med opsjon for en utvidet FEED studie samt selve gjennomføringen av Topside-modifikasjonene for å knytte Asterix-funnet til Aasta Hansteen-plattformen. Samlet verdi for FEED-studien er beregnet til i overkant av 75 millioner kroner. Opsjonen for gjennomføring er beregnet til mer enn én milliard kroner, og inkluderer blant annet en 430 tonns modul som er planlagt sammenstilt i Nordsjøhallen ved Aibel sitt verft i Haugesund.

Asterix, som ligger på 1350 meters havdyp i Norskehavet, er en undervannsutbygging omtrent 80 kilometer vest for Aasta Hansteen-plattformen. Prosjektet vil bidra til å forlenge levetiden på Aasta Hansteen-feltet som går av platå når Asterix er planlagt faset inn i 2026.

Gassen er planlagt prosessert og transporter videre til markedet gjennom Polarled-rørledningen til terminalen på Nyhamna. Konseptet som er valgt inkluderer blant annet en havbunnsramme med tre gassprodusenter og en 80 km rørledning.

Investeringsbeslutning er planlagt høsten 2022.

Partnere: Equinor Energy AS (operatør), WintershallDea, Petoro og Shell.

Gina Krog

Partnerskapet i Gina Krog har besluttet å investere i ny oljeeksportløsning på Gina Krog-feltet. En ny rørledning på om lag 23 km mellom Gina Krog og Sleipner A (SLA) skal erstatte det flytende lagrings- og lossefartøyet Randgrid FSO i 2024.

Aibel har blitt tildelt en gjennomføringskontrakt for modifikasjoner på Gina Krog og Sleipner A for å knytte plattformene sammen med den nye rørledningen. Denne kontrakten har en verdi på i underkant av 500 millioner kroner og er anslått til å sysselsette om lag 70 personer de neste tre årene.

Dette er den fjerde kontrakten Aibel er tildelt for modifikasjoner i Sleipner-området, der Equinor samarbeider med Aibel i en porteføljeorganisasjon.

Fjerning av dagens løsning med et fartøy vil redusere CO2-utslippene fra feltet med cirka 18.000 tonn per år. Den nye rørledningen vil redusere årlige driftskostnader fra feltet betydelig, samtidig som det er med på å forlenge produksjonen fra feltet.

Partnere: Equinor Energy AS (operatør), PGNiG Upstream Norway AS og KUFPEC Norway AS.

Kårstø:
På vegne av operatør Gassco og interessentskapet Gassled har Equinor tildelt Aibel en FEED-kontrakt for å elektrifisere turbiner og trykkokere på Kårstø prosessanlegg. Kontrakten ble tildelt 12. oktober, men offisielt undertegnet 23. november. Verdien er anslått til 130 millioner kroner for FEED-studien som skal gi grunnlag for kostnadsvurdering før endelig investeringsbeslutning som er planlagt mot slutten av 2022.

Det er også gitt opsjon for gjennomføring til en verdi foreløpig anslått til mer enn tre milliarder kroner. Studien er beregnet til å sysselsette om lag 85 personer i snitt, og gjennomføringen opp mot 600.

Kårstø elektrifiseringsprosjekt har som mål å redusere CO2-utslippene med i underkant av 500.000 tonn per år.

Kilde: Equinor

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125