23948sdkhjf

Petroleumstilsynet gransker alvorlig hendelse på Troll C

Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking etter funn av korrosjon på gasskompressorkjølere på Troll C.

1.november fikk Ptil melding om at det var funnet drypp av «bek» fra gasskompressorkjøleren på A-toget på Troll C. Kjøleren ble avisolert og visuelt inspisert, og det ble funnet sprekker i stålet. Kjøleren på B-toget har tilsvarende operasjonsbetingelser, og etter omfattende inspeksjon er det observert betydelig korrosjon og sprekkdannelser også på denne. Både A- og B-toget er nå stengt.

Iverksetter gransking

Ptil ser alvorlig på det som har skjedd, og har besluttet å iverksette gransking. I forbindelse med granskingen vil vi:

  • Nøye gjennomgå hendelsesforløpet.
  • Vurdere faktiske og mulige konsekvenser av hendelsen.
  • Vurdere utløsende og bakenforliggende årsaker.
  • Bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd.
  • Presentere resultatene av granskingen til offentligheten.
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.
  • Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.

Troll C

Trollfeltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 65 kilometer vest for Kollsnes. Troll C er en del av Troll fase II og er en halvt nedsenkbar bolig- og produksjonsinnretning i stål. Gassen blir transportert i en flerfaserørledninger til Kollsnes hvor kondensat blir skilt fra gassen og transportert videre. Vanndypet i området er cirka 340 meter.

 

Kilde: Petroleumstilsynet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.081