23948sdkhjf

Equinor, Hydro og Panasonic jobber videre med tomteforslag

Partnerne Equinor, Hydro og Panasonic inviterte i desember 2020 norske kommuner og regioner til å melde sin interesse for å være vertskap for en mulig batterifabrikk. Nå har prosjektet jobbet fram en oversikt over de tomteforslagene som er mest aktuelle, basert på en vurdering av alle innsendte forslag opp mot kriteriene som ble annonsert på forhånd.

Tomtevalg for en mulig batterifabrikk er ett element av et større arbeid som nå utføres av Panasonic, Equinor og Hydro for å utrede mulighetene for å bygge en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk storskala batterivirksomhet i Norge.

Andre aspekter, inkludert en vurdering av markedet for litium-ion-batterier i Europa, markedsdynamikk og konkurransedyktige rammebetingelser som prosjektet sammen vurderer, vil også være nødvendig for å lykkes. Foreløpige konklusjoner av dette kartleggingsarbeidet forventes rundt midten av 2021 og vil danne utgangspunkt for videre beslutninger i partnerskapet.

Mange aktører har lagt et stort arbeid i å sette sammen gode tomteforslag, og har utvist stor vilje til å legge lokale forhold til rette for være vertskap for en mulig batterifabrikk. Prosjektet har gjennomgått 82 henvendelser med til sammen mer enn 100 tomteforslag fra alle deler av landet.

Etter en systematisk gjennomgang av alle de innkomne forslagene, er nå den første evalueringen gjennomført og prosjektet har en liste på rundt 20 tomteforslag som vil bli vurdert videre.

Alle forslagsstillere har nå fått en tilbakemelding om utfallet av denne gjennomgangen.

Det er opp til hver enkelt forslagsstiller om man ønsker å gjøre sitt forslag kjent, og de tre selskapene kommer ikke til å kommentere offentlig på enkeltforslag eller publisere noen oversikt over hvilke forslag som har vært vurdert, eller hvilke som nå skal utredes videre.

 

Kilde: Pressemelding fra Hydro

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.093