23948sdkhjf

Regjeringen styrker ordninger for norske verft

God tilgang på finansiering er viktig for konkurransekraften til norske verft. Etter budsjettavtalen med Fremskrittspartiet utvider regjeringen nå GIEK sin byggelånsordning til å inkludere forskuddsgarantier. Tiltaket skal bidra til å styrke verftenes likviditet og til økt aktivitet ved norske verft.

Byggelånsgarantiordningen skal bidra til at norske verft og offshoreverksteder får finansiering til å bygge fartøyer. Regjeringen åpner nå for at forskuddsgarantier skal inkluderes i byggelånsgarantiordningen. 

  – En utvidelse av byggelånsgarantiordningen til å inkludere forskuddsgarantier er et viktig tiltak for å styrke norske verft. Tiltaket kan bidra til å bedre verftenes likviditet og til at flere lønnsomme prosjekter gjennomføres sier næringsminister Iselin Nybø.

GIEK er et viktig virkemiddel for maritim næring. Garantier fra GIEK bidrar til å redusere risikoen for banken eller rederiet mens verftet bygger fartøyet. Indirekte bidrar garantiene til at verftene står sterkere til å by på flere kontrakter og bygge flere fartøy.

Forskuddsgarantier innebærer at GIEK får mulighet til å gi en garanti til reder som sikrer at reder får tilbake forskuddet sitt dersom verftet ikke klarer å levere. Forskuddsgarantier og byggelånsgarantier vil kunne benyttes samtidig. Under byggelånsgarantiordningen kan GIEK dekke risikoen i enkelte prosjekter med inntil 50 prosent. 

Viderefører skipsfinansieringstilbudet

I 2018 opprettet regjeringen det midlertidige skipsfinansieringstilbudet. Gjennom tilbudet kan redere få lån fra Eksportkreditt Norge og garantier fra GIEK til langsiktig finansiering av skip som bygges ved norske verft og brukes i Norge. Ordningen skal bidra til at redere i Norge får finansiering på markedsmessige vilkår når de bygger skip ved norske verft. Tilbudet har blitt godt mottatt av næringen. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2021 foreslått å videreføre skipsfinansieringstilbudet i 2021.

En viktig aktør

GIEK tilbyr flere garantier til verft og maritime utstyrsleverandører og bidrar til å bedre kapitaltilgangen til næringen. Maritime eksportører eller deres innenlandske leverandører kan benytte GIEK som garantist overfor banken enten de trenger langsiktig lån til å investere i anleggsmidler, eller kortsiktig arbeidskapitalfinansiering til byggingen av konkrete kontrakter.

 

Kilde: Pressemelding fra Nærings- fiskeridepartementet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.08