23948sdkhjf

- Flere alvorlige hendelser bekymrer

Petroleumstilsynet (Ptil) er bekymret over økende antall alvorlige hendelser i petroleumsvirksomheten og ber selskapene prioritere arbeidet med sikkerhet. - Summen av det vi ser nå, av sterke og svake signaler, gjør oss urolige, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold. 

I 2020 har vi registrert en urovekkende økning i antall alvorlige hendelser som er rapportert inn til Ptil. Tall fra utgangen av september viser at vi er varslet om over 50 alvorlige hendelser, dobbelt så mange som i samme periode i 2019. Sammenlignet med 2018 er tallet mer enn firdoblet.

- Utviklingen bekymrer, fastslår Ptil-direktør Anne Myhrvold.

De rapporterte hendelsene for 2020 er foreløpig ikke kvalitetssikret med hensyn til endelig klassifisering av alvorlighetsgrad. Myhrvold understreker imidlertid at bildet nå er såpass tydelig at det er grunn til å rope et varsko - og til å sende et tydelig signal til selskapene.

De neste ukene skal Ptil-direktøren blant annet ha møter med ledelsen i alle de store operatørselskapene om sikkerhetsutfordringene i virksomheten.

- Min melding til topplederne er at de må prioritere sikkerhetsarbeidet, slik at vi unngår ulykker og alvorlige hendelser i petroleumsvirksomheten. Det er operatørselskapene som har ansvar for sikkerheten ute på plattformene og anleggene de driver. Det er de som eier risikoen.

MÅ PRIORITERES: - Topplederne må prioritere sikkerhetsarbeidet, slik at vi unngår ulykker og alvorlige hendelser i petroleumsvirksomheten, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold. FOTO: EMILIE ASHLEY/PTIL

- Vi godtar ikke en utvikling med stadig flere alvorlige hendelser, understreker Myhrvold.

Risikobildet og utviklingen i alvorlige hendelser blir for øvrig grundig belyst i forbindelse med den årlige kartleggingen Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). Hovedresultatene fra RNNP publiseres i april hvert år.

Rekordmange granskinger

Ptil har så langt i 2020 besluttet å iverksette 11 granskinger. Dette er et historisk høyt antall.

Foreløpige funn i noen av granskingene indikerer også at selskapenes håndtering av koronapandemien kan ha hatt konsekvenser for sikkerheten.

- Flertallet av granskingene pågår fortsatt, og det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner. Men dersom indikasjonene viser seg å stemme, og pandemien faktisk har påvirket sikkerheten negativt, er det uakseptabelt, sier Myhrvold.

- Vi gransker de mest alvorlige og viktigste hendelsene. For Ptil er det avgjørende å ha et mest mulig oppdatert bilde av sikkerhetssituasjonen i næringen. Granskingene gir oss verdifull informasjon.

- Tilsvarende bilde og oversikt må også operatørene ha. De skal kjenne og være oppdatert på sikkerhetsutfordringene i hele sin portefølje, presiserer Myhrvold.

Utsatt vedlikehold

Et annet område som gir grunn til bekymring, er endringer i vedlikehold og eventuelle konsekvenser dette kan ha for sikkerheten. Ptil-direktøren minner selskapene om å tenke langsiktig.

- Vi ser at pandemien har ført til utsatt vedlikehold og endringer i revisjonsstanser. Selskapene understreker overfor oss at de fortsatt gjør nødvendig vedlikehold på sikkerhetskritisk utstyr, men vi ser at etterslepet på annet nødvendig vedlikehold øker i næringen.

- Nå må selskapene være på vakt, og unngå at manglende vedlikehold over tid utvikler seg til å bli en sikkerhetsrisiko, sier Myhrvold

 

Kilde: Pressemelding fra Petrolemstilsynet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094