23948sdkhjf

Statsbudsjettet for verftene: - Vil forsterke krisen i maritim næring

Regjeringen vil videreføre låneordningen for skip i nærskipsfart og fiskeflåten, samt Grønt Skipsfartsprogram og arbeidet for nullutslipp. - Vil forsterke krisen i maritim næring, sier leder i Maritimt Forum Nordvest.

- Norge har en offensiv maritim næring som er verdensledende innen klima- og miljøvennlig teknologi. Regjeringen vil legge til rette for at en grønn omstilling i skipsfarten kan fortsette, og bidra til arbeidsplasser langs hele kysten, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

- Maritim næring har og blitt rammet av koronakrisen, og regjeringen har sett i gang krisetiltak rettet mot aktivitet i norsk maritim næring og utvikling av grønn skipsfart, fortsetter næringsministeren.

I revidert nasjonalbudsjett og i den tredje krisepakken ble det blant annet vedtatt en verftspakke på til sammen 744 millioner kroner for perioden 2020-2024. Verftspakken skal bidra til nye oppdrag både til verft som bygger fartøyene og utstyrsleverandørene. Pengene skal gå til bygging, oppgradering og vedlikehold av fartøy for Sjøforsvaret, Havforskingsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Noregs geologiske undersøking. Prosjektet er godt i gang, og regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 240 millioner kroner til prosjektene i 2021.

Daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd, er svært skuffet over statsbudsjettet. Den maritime næringen står midt i store utfordringer, og Ingjerd hadde forventet tiltak i budsjettet.

– Regjeringen vil med dette forslaget vil komme til å forsterke krisen i maritim næring hvis dette går igjennom, sier han.

Regjeringen mener at den fortsetter satsingen på grønn skipsfart i statsbudsjettet for 2021 og foreslår en videreføring av låneordningen for skip i nærskipsfart og fiskeflåten med en låneramme på 600 millioner kroner. Låneordningen skal bidra til grønn flåtefornyelse, og vil fungere som en toppfinansieringsordning.

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 25 millioner kroner til videreføring av Grønt Skipsfartsprogram, 80 millioner kroner til videreføring av satsingen på null- og lavutslippshurtigbåter og 100 millioner kroner til fylkeskommunene for arbeidet med null- og lavutslippsferjer og hurtigbåter.

Regjeringen vil i løpet av høsten legge fram en melding til Stortinget om den maritime politikken. Viktige områder vil være grønn skipsfart, maritim kompetanse og digitalisering. Meldingen skal peke ut en tydelig retning for den maritime politikken som bidrar til gode og framtidsrettede rammevilkår for næringen.

 

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078