23948sdkhjf

Økte kostnader og korona gir utsettelse for prosjekter

Equinor er operatør for 20 prosjekter som er under utbygging på norsk sokkel eller ved norske landanlegg. Covid-19 pandemien og svekket norsk krone har påvirket flere av prosjektene negativt, men samlet prosjektportefølje er fortsatt veldig robust.

I statsbudsjettet som offentliggjøres i dag 7. oktober 2020, legger Olje- og energidepartementet fram status for større prosjekter som er under utbygging eller som nylig har startet opp. 9 Equinor-opererte prosjekter med godkjent plan for utbygging og drift (PUD) er med i oversikten og har en samlet investering i overkant av 220 milliarder kroner i 2020-kroner.

Hovedårsakene til kostnadsøkning i prosjektporteføljen i år er covid-19 og svekket norsk krone.

Prosjektene Martin Linge, Johan Castberg og Njord har de største endringene siden innlevering av PUD. Disse får utsatt oppstart og økte kostnader som følge av økt arbeidsomfang, smitteverntiltak og svak norsk krone.

– Equinor har en solid og god prosjektportefølje. Vi har levert Johan Sverdrup fase 1 og Utgard før plan og under budsjett. Store utbygginger som Johan Sverdrup fase 2 og Snorre Expansion Project ligger fortsatt på opprinnelig plan og vi har nylig levert PUD for Sleipner delelektrifisering, Northern Lights og Breidablikk, sier Geir Tungesvik, fungerende konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

– Samtidig vil jeg understreke at 2020 har vært et svært krevende år også for vår industri. Sammen med leverandørene våre har vi jobbet hardt for å redusere konsekvensene av covid-19. Sikkerhet og smitteverntiltak kommer alltid først og jeg er imponert over det arbeidet som er utført, sier Tungesvik.

Karanteneregler, tidvis begrenset mobilitet for personell, redusert bemanning og krav til avstand har ført til lavere aktivitet på de fleste byggeplasser. Dette fører til forsinkelser, økte kostnader og følger for videre arbeid. Som en konsekvens av dette får også noen prosjekter utsatt oppstart.

– Vi og leverandørene har fått en ny hverdag og vi følger utviklingen i pandemien tett. Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og vi kan ikke utelukke at covid-19 kan gi ytterligere konsekvenser for framdrift og kostnader i prosjektene våre, sier Tungesvik.

I tillegg har en svekket norsk krone det siste året gitt økte kostnader for flere av prosjektene som er under bygging. Flere store kontrakter, også med norske leverandører, er priset helt eller delvis i utenlandsk valuta.

Martin Linge

Siden PUD i 2012 har kostnadene for Martin Linge økt med nær 30 milliarder 2020-kroner, en kostnadsøkning på 96 prosent. Prosjektet skulle etter planen fra daværende operatør Total startet opp i 2016. Equinor overtok operatøransvaret og Totals 51 prosent eierandel i 2018. Oppstart er utsatt til sommer 2021.

I mars måtte Martin Linge demobilisere all bemanning på grunn av covid-19, og senere remobilisere med begrenset bemanning i henhold til nye smitteverntiltak.

Siden i fjor har kostnadsestimatet økt med 3,6 milliarder kroner. Det er estimert at halvparten skyldes covid-19 smitteverntiltak, i tillegg kommer økt arbeidsomfang på plattformen og boring av opptil 3 nye brønner som Equinor meldte om tidligere i høst.

Johan Castberg

Uten valutaeffekter er kostnadsestimatene for Johan Castberg redusert med 1,5 milliarder kroner siden PUD. Et estimert valutatap på om lag 4,4 milliarder kroner gjør at prosjektet likevel har en total kostnadsvekst på 2,8 milliarder kroner siden PUD ble godkjent i 2018.

Siden i fjor har kostnadene økt med totalt 3,4 milliarder kroner. De økte kostnadene relatert til covid-19 utgjør om lag 2,5 milliarder kroner av dette.

Leveransen av skroget er ett år forsinket. Verftet i Singapore har vært helt stengt ned og har fortsatt kraftig redusert bemanning. Arbeidet med å utbedre sveiser på skroget pågår. 

Johan Castberg er fremdeles et prosjekt med god lønnsomhet. Planlagt produksjonsstart er utsatt til fjerde kvartal av 2023.

Njord Future

Investeringsestimatet for prosjektet har økt med 8,5 milliarder kroner, som er en økning på 53 prosent siden PUD i 2017. Økningen skyldes i hovedsak at arbeidet med levetidsforlengelse av Njord A-plattformen er mer omfattende enn antatt, og oppgraderings- og tie-in-arbeidene på Njord Bravo har økt i omfang.

Siden i fjor har investeringsestimatet økt med nær 4 milliarder kroner. Omtrent halvparten av dette knyttes til forsinkelser i forbindelse med covid-19 tiltak og forlenget prosjektgjennomføringsperiode.

Njord future-prosjektet skal hente ut forventede gjenværende ressurser på 175 millioner fat oljeekvivalenter på Njord- og Hyme-feltene. Dette tilsvarer like mye reserver som allerede er produsert på Njord-feltet siden oppstart i 1997. Oppgradering av Njord A-plattformen skjer hos Kværner Stord mens lagerskipet Njord Bravo oppgraderes ved Aibels verft i Haugesund.

Planlagt oppstart er forskjøvet til 2021.

 

Kilde: Pressemelding fra Equinor

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125