23948sdkhjf

Må kutte i utbyttet som følge koronakrisen

| Av Redaksjonen/MD | Tips redaksjonen om en historie

På grunn av koronapandemien og oljeprisfallet, kutter Aker BP for første gang i utbyttet. Selskapet presenterte onsdag morgen sine tall for første kvartal 2020.

Netto finanskostnader ble 149 (67) millioner dollar i kvartalet, negativt påvirket av svakere krone mot dollar. Første kvartal ga et negativt driftsresultat på 414 millioner dollar sammenlignet med et positivt driftsresultat på 424 millioner dollar i fjerde kvartal 2019, skriver Aker BP i kvartalsrapporten.

Les også: Krise-april for Kongsberg Automotive

Første kvartal 2020 var et ekstraordinært kvartal. Aker BP leverte god drift og satte ny produksjonsrekord, men kvartalet ble likevel mer preget av COVID-19-pandemien og det kraftige fallet i oljeprisen. Selskapets viktigste prioriteringer i denne situasjonen er å ivareta sine ansatte, produksjonen og selskapets finansielle kapasitet.

Aker BP’s ambisjon er å returnere en vesentlig del av selskapets verdiskaping til aksjonærene gjennom attraktive kontantutbytter. Grunnet lave olje- og gasspriser og stor usikkerhet i verdensøkonomien, har selskapets styre besluttet å endre den gjeldende utbytteplanen for å ivareta finansiell fleksibilitet og for å posisjonere selskapet for fremtidige vekstmuligheter.  

Styret har besluttet å utbetale et utbytte på 70,8 millioner dollar (0,1967 dollar per aksje) i mai 2020, noe som utgjør en tredjedel av opprinnelig planlagt utbytte for kvartalet. Styrets ambisjon er å videreføre dette nivået for årets gjenværende kvartaler, slik at totalt utbytte for året vil utgjøre 425 millioner dollar. Hver enkelt utbyttebeslutning vil imidlertid bli gjenstand for en helhetlig vurdering, der faktorer som oljepriser, COVID-19 situasjonen og selskapets finansielle stilling inngår i vurderingsgrunnlaget. 

Selskapet vil komme tilbake med en ny langsiktig utbytteplan så snart markedssituasjonen tilsier at dette er tilrådelig. 

Les også: Skal kutte 9000 stillinger

COVID-19 respons

Aker BP etablerte tidlig et dedikert team for å håndtere den operasjonelle responsen på COVID-19 pandemien. Dette teamet har, i tett samarbeid med selskapets ansatte, leverandører og myndigheter, innført tiltak som minimerer risikoen for smitte og driftsavbrudd offshore og på land. Dette inkluderer en rekke praktiske tiltak, som for eksempel redusert offshore bemanning, sosial distansering, reiserestriksjoner og hjemmekontor. Selskapet har gjennom første kvartal klart å opprettholde produksjonen med full kapasitet. 

Resultat for første kvartal

Selskapets produksjon i første kvartal var 208,1 (191,1) tusen fat oljeekvivalenter per dag (“mboepd”). Netto solgt volum var 207,5 (184,5) mboepd. Dette representerer en ny produksjonsrekord for Aker BP, og reflekterer den økte produksjonen fra Johan Sverdrup-feltet. Imidlertid falt selskapets petroleumsinntekter med om lag 20 prosent som følge av vesentlig lavere realiserte olje- og gasspriser. Oljeprisfallet ble delvis motvirket av inntekter fra selskapets sikringsprogram. Aker BP rapporterte totale driftsinntekter på 872 (1 003) millioner dollar for første kvartal. 

Les også: 85 ansatte i Technip i Stavanger mister jobbene

Produksjonskostnader for olje og gass solgt i kvartalet var 156 (154) millioner dollar. Produksjonskostnaden per produsert fat oljeekvivalenter gikk ned til 8,7 (9,1) dollar. Utforskingskostnader utgjorde 50 (85) millioner dollar og inkluderte kostnadene for boringen av Nidhogg-prospektet. Denne utforskingsbrønnen resulterte i et gassfunn som er vurdert til å være for lite til å være drivverdig. Avskrivinger ble 277 (255) millioner dollar, tilsvarende 14.6 (14.5) dollar per fat oljeekvivalent. Nedskrivinger utgjorde 654 (0) millioner dollar, og var forårsaket av det kraftige fallet i oljeprisen med påfølgende endringer i investeringsplaner og verdivurdering av selskapets eiendeler.  

Skatteinntekten i første kvartal ble 80 millioner dollar i kvartalet, sammenlignet med en skattekostnad på 312 millioner dollar i forrige kvartal. Den lave effektive skattesatsen i første kvartal reflekterer begrensede fradragsmuligheter for finanskostnader mot særskattesatsen, samt nedskrivinger og revaluering av selskapets skattebalanser som følge av den svake kronen. Totalt sett rapporterte selskapet et tap på 335 millioner dollar for kvartalet, mot et positivt resultat på 112 millioner dollar i forrige kvartal. 

Investeringer i varige driftsmidler utgjorde 343 (490) millioner dollar i kvartalet, drevet av feltutviklingsaktiviterer i selskapets portefølje. Skogul ble satt i produksjon i løpet av kvartalet, og er den den trettisjette undervannsbrønnen i Alvheim-området. Prosjektet ble gjennomført sikkert, effektivt og til planlagt tid. 

Oppdatert investeringsprogram

Les også: Betydelig økning i lån fra Eksportkreditt

For å opprettholde selskapets finansielle styrke i lys av den usikre markedssituasjon og de lave oljeprisene, har Aker BP gjort betydelige endringer i investeringsprogrammet som ble presentert på selskapets kapitalmarkedsdag i februar 2020. Alle ikke-sanksjonerte feltutviklingsprosjekter er satt på vent og flere utforskingsbrønner er utsatt. Samlet sett er årets investeringsplaner redusert med 20 prosent i forhold til opprinnelig plan, med potensial for ytterligere reduksjoner i årene som kommer. Produksjonskostnadene forventes også å bli redusert med om lag 20 prosent, ettersom alle ikke-kritiske aktiviteter er utsatt. Den svake kronen bidrar også til et redusert kostnadsnivå. Selskapets produksjonsguiding for 2020 er uendret på 205-220 mboepd. Den langsiktige produksjonsutviklingen vil imidlertid bli negativt påvirket av lavere investeringer.

Likviditet og finansiell stilling

Det er en viktig strategisk prioritet for Aker BP å opprettholde en sterk finansiell stilling. Selskapet styrer kontinuerlig sin kapitalstruktur og sin eksponering mot renter, valuta og råvarepriser for å redusere kostnader og risiko, samt øke den finansielle fleksibiliteten. I løpet av første kvartal har selskapet styrket likviditeten gjennom å utstede langsiktige obligasjoner på 1,5 milliarder dollar til gunstige vilkår. I løpet av april har selskapets banker forlenget løpetiden på 2 milliarder dollar av selskapets bankfasilitet fra 2024 til 2025. Selskapet har i løpet av kvartalet også utvidet sitt oljeprissikringsprogram. Ved utgangen av kvartalet hadde Aker BP 4 milliarder dollar i tilgjengelig likviditet, uten vesentlige forfall før 2022. 

Kilde: Presemelding fra Aker BP
Hold deg oppdatert med Metal Supply NO
Kommentarer (0)
Forsiden akkurat nå

Equinor forlenger helikopter-kontrakter

Åpnet testanlegg for karbonfangst

Kraner til besvær

Hydro varsler oppsigelser i Sverige

Plattform-skroting kan bli “big business»

Nyhetsbrev

Ble som nye igjen etter rehabilitering

Krise-april for Kongsberg Automotive

«Ship of the year»-finalistene er klare

NGI vant kontrakt i Østersjøen

Begrenset koronaeffekt på halvfabrikat i stål

500 millionerskontrakt til Kongsberg

Ukas vits: Dekknavn

Viser vei for flere nybyggingskontrakter i verftsindustrien

Bygger arktisk tørrdokk

Kraftig nedgang i verdens råstålproduksjon

Vil benytte avdanka borerigg til havbruk

Smelteverk solgt

Skal kutte 9000 stillinger

Hydro donerer 2,2 millioner kroner til lokale idretts- og kulturformål

Fikk oppdrag med å reparere skadet Hurtigruteskip

ONS svarer

Havbruksleverandør sier opp 40

EUs stålbransje var allerede utfordret før koronaen

Avblåser oljeoppkjøp

Vil jobbe for et nytt opplæringsfartøy

Betydelig økning i lån fra Eksportkreditt

NHO: - Viktige grep for gradvis gjenåpning

Aker-sjef med halv lønn ut året

Blir ny leder for Norsk olje og gass

- Equinor kan velge Bergen

Ukens vits: Hos legen

Se alle Bedriftenes egne nyheter

Kantpresse med intelligent verktøyskifte fra SafanDarley

KAESER KOMPRESSORER utvider produktspekteret

HY-LOOP borrelåsfesting av kabler/fleksibel kabling

Free Webinar: Gear Metrology

Termoplastiske bæreenheter

To nye maskiner leveres

Klammer sett i A182 F316

Knallpris på KITAMURA vertikalfres!

Slyngrensing og priming

Plastdeler til testsett for corona laget med vakuum

Expanding the Boundaries of CT

Fiberstangsystem for UR10 + UR10e

Adapter for enkel tilkobling av energikjeder.

Norsecraft Tec AS styrker porteføljen innen sentralsmøring

Kardex erverver majoritetsandel i Robomotive

Produksjon av desinfeksjonsmidler med Busch vakuumteknologi

Kompakt løsning for kantpresserobotisering

Servi ventilblokker for marine

Hydraulikkomponenter – ATEX

Frekvensomformer for pumpestyring

Stratasys J55 – en ny revolusjonerende fullfargeprinter

3D print nyheter 2020

KAESER KOMPRESSORER målbevisst smart energiledelse

Godt fornøyd med Phoenix Contact Dialog Days

Filterpakker i nord og sør fra et fullstappet lager

Send til en kollega

0.172