23948sdkhjf

Har kartlagt rømming av oppdrettsfisk

For å få mer kunnskap om rømming har Fiskeridirektoratet kartlagt under hvilke omstendigheter det rømte fisk i perioden 2014-2019.

Inndelingen i rapporten viser rømminger under arbeidsoperasjoner, normal drift, uvær og andre eksterne årsaker. I perioden 2014-2019 er arbeidsoperasjoner dominerende når det gjelder antall rømmingshendelser. I 2019 har andelen fisk som har rømt under arbeidsoperasjoner økt betraktelig.  

Les også: Investerte 40 millioner etter «ja» – så kom kontrabeskjeden

Fiskeridirektoratet har kartlagt hvilke type arbeidsoperasjoner som har flest hendelser og flest rømte fisk. Årsakene avlusning og transport av fisk er klart størst.

- Det er åpenbart høy risiko når fisk skal ut og inn av anlegg, sier Knut Lervåg fra Fiskeridirektoratet. 

Fiskeridirektoratet har valgt å prioritere tilsyn med risikostyring av avlusningsoperasjoner i 2020 og 2021. Ut ifra oversikten kan vi se at avlusning er den enkeltstående arbeidsoperasjonen som har størst risiko for rømming. 

Lervåg presiserer at oversiktene ikke viser årsak til rømming, men kun forteller noe om under hvilke omstendigheter fisk rømmer.

Les også: Algeangrepet gir store lokale ringvirkninger

- Det er mange årsaker og sjelden bare en årsak til en hendelse. Vi vil fortsette kartleggingen og lage mer detaljerte fremstillinger fremover, sier Lervåg.

Oversiktene skal etterhvert kobles til direktoratets erfaringsbase på fiskeridir.no med formål om å gjøre det lettere for næringen og for etaten å sette i gang tiltak for å hindre rømming.

For 2019 hadde Fiskeridirektoratet ved utgangen av desember  mottatt 53 rapporter om rømmingshendelser fra oppdrettere på om lag 270 000 laks og 2 000 regnbueørret.

For 2018 hadde Fiskeridirektoratet ved utgangen av desember mottatt 44 rapporter om rømmingshendelser fra oppdrettere på om lag 160 000 laks og 3 000 regnbueørret.

Les rapporten her: Omstendigheter ved rømming 2014-2019

Kilde: Fiskerididirektoratet

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.226