23948sdkhjf

Foreslår fond til utvikling av null-utslippsteknologi

- Kraftig reduksjoner i utslipp fra internasjonal skipsfart er viktig for å nå verdens klimamål. For å lykkes må vi satse på forskning og utvikling av lav- og nullutslippsløsninger i mye større skala enn vi gjør i dag. En samlet internasjonal skipsfartsnæring foreslår derfor å opprette et fond som skal finansiere lav- og nullutslippsløsninger for internasjonal skipsfart.

Det sier Lasse Kristoffersen, som er visepresident i ICS og president i Norges Rederiforbund.

Han opplyser at det foreslås at fondet opprettes i regi av FNs organ for regulering av internasjonal skipsfart, IMO. Inntektene i fondet skal komme fra skipsfarten selv, ved at alle skip betaler 2 dollar per tonn drivstoff de kjøper. Over en 10-årsperiode vil dette bidra til 50 milliarder kroner til forskning og utvikling.

Lasse Kristoffersen er visepresident i ICS og president i Norges Rederiforbundet. Han mener forslaget er et viktig og offensivt grep som viser at næringen tar utslippskutt på alvor. 

- Det er første gang en samlet internasjonal næring foreslår å pålegge seg selv en avgift på drivstoff. Fondet vil bidra med viktig kapital til utvikling av nye lav- og nullutslippsløsninger for skip i internasjonal fart. Samtidig sender det et viktig signal om det i fremtiden vil koste mer å forbruke fossilt drivstoff og at hele næringen nå må starte omstillingen til en nullutslippsfremtid, sier Kristoffersen. 

Skipsfart er den mest klimaeffektive måten å frakte varer på. Mer enn 80 prosent av verdens godstransport går på kjøl og internasjonal skipsfart står for om lag 2,5 prosent av de globale menneskeskapte CO2-utslippene. I fjor vedtok IMO at skipsfarten innen 2050 skal kutte sine utslipp med 50 prosent målt fra 2008-nivå, og bli karbonfri så raskt som mulig innen dette århundret. I praksis betyr dette at vi må utvikle helt ny teknologi og alternative drivstoff, eller energibærere, som kan redusere utslippene med 70- 90 prosent per skip målt mot dagens løsninger. Dette må til dersom vi skal nå målet om halvering av de absolutte utslippene innen 2050, samtidig som vi tar høyde for veksten i internasjonal handel.

I forslaget som næringen nå fremmer for myndighetene legges det opp til å etablere et internasjonalt maritimt forsknings og utviklingsråd (IMRB) som skal forvalte fondet under ledelse av FNs internasjonale skipsfartsorganisasjon, IMO. 

- Dette vil bli et fond som i sine mekanismer minner om det norske NOx-fondet, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet. -NOx fondet har bidratt til at Norge i dag er langt fremme i utvikling av lav- og nullutslippsteknologi innen ferger og offshoreskip. Fortsatt mangler vi teknologi som gjør det mulig å seile utslippsfritt over lange avstander. Forslaget til fondsløsning vil sette helt ny fart i utviklingen av teknologi og løsninger i stor skala. Det vil bidra til en kraftig økning av midlene til forskning, utvikling og utrulling av nullutslippsteknologi, noe som er helt avgjørende for at vi skal nå målene om vesentlige reduksjoner i utslippene, sier Solberg.

Forslaget må nå behandles av de ulike medlemslandene i IMO. - Skipsfarten både i Norge og internasjonalt er klare til å bidra, nå er det opp til politikerne å gripe muligheten og vedta forslaget, sier Solberg.

 

Kilde: Pressemelding fra Norges Rederiforbund

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11