23948sdkhjf

Kraft fra land til Utsirahøyden bidrar til ytterligere utslippsreduksjon

Fra og med 2022 skal Johan Sverdrup-feltet forsyne feltene Gina Krog, Ivar Aasen og Edvard Grieg med landkraft. Lisenspartnere i området har nå blitt enige om å maksimere utnyttelse av kraft fra land til området ved også å legge til rette for delelektrifisering av Sleipner feltsenter. 

Den samlede løsningen for området bidrar til en gjennomsnittlig reduksjon i CO₂-utslipp på nærmere 1,2 millioner tonn CO₂ hvert år.

– Norsk sokkel er ledende når det gjelder å produsere olje og gass med lave klimagassutslipp. Når vi nå legger opp til å delelektrifisere Sleipner og tilknyttede felt, maksimerer vi utnyttelsen av områdeløsningen for kraft fra land til Utsirahøyden. Det reduserer utslippene ytterligere fra norsk sokkel, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Den opprinnelige områdeløsningen for kraft fra land til Utsirahøyden omfatter feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Gina Krog og Ivar Aasen. Kraft fra land til områdeløsningen er en del av andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen og blir utviklet med en tilleggskapasitet på 35 MW for å kunne dekke ytterligere kraftbehov framover.

Enigheten blant lisenspartnerne som nå er forhandlet fram, legger opp til at Sleipner feltsenter, sammen med Gudrun-plattformen og andre tilknyttede felt, vil kunne forsynes med kraft fra land for å dekke deler av sitt kraftbehov. Denne løsningen sikrer også at Edvard Grieg-plattformen, operert av Lundin Norway, kan dekke hele sitt kraftbehov med kraft fra land. 

Utslippsbesparelser fra områdeløsningen til Utsirahøyden er estimert til mer enn 1 million tonn CO₂ i gjennomsnitt per år. Ytterligere reduksjon i utslipp ved å delelektrifisere Sleipner er mer enn 150.000 tonn CO₂ årlig.

– Jeg er glad for at partnerskapet i Sleipner-lisensen støtter en løsning som muliggjør at Sleipner feltsenter og tilknyttede felt kan kobles til kraftforsyning fra land. Det har heller ikke vært rett fram å få til en teknisk og kommersiell løsning som møter behovene til alle lisensene, så her vil jeg takke alle selskapene og norske myndigheter som har bidratt til å sikre en maksimal og helhetlig utnyttelse av kraft fra land kapasiteten i området, sier Opedal.  

Løsningen for Sleipner feltsenter innebærer at Sleipner legger en kraftkabel til Gina Krog-plattformen som kobles opp til områdeløsningen til Utsirahøyden med egen kraftkabel innen slutten av 2022. Behovet for kraft fra land kan i enkelte perioder være større enn kapasiteten i områdeløsningen. I slike perioder vil Sleipner kjøre gassturbiner for å dekke underskuddet. 

Næringslivets NOx-fond bidrar med opptil 430 millioner kroner for å kunne realisere delelektrifiseringen av Sleipner og de tilknyttede feltene. 

Partnerne i Sleipner-lisensen planlegger en endelig investeringsbeslutning i løpet av andre kvartal 2020.

– Dette tiltaket er enda et eksempel på det gode arbeidet som industrien gjør, i godt samarbeid med norske myndigheter for å lykkes med ambisiøse utslippskutt på norsk sokkel. Omstillingen vi står overfor på norsk sokkel krever at vi klarer å redusere karbonavtrykk fra aktiviteten for å kunne ivareta og utvikle verdiene her, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

 

 

Kilde: Pressemelding fra Equinor

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094