23948sdkhjf

«Kunne vært alvorlig»

Petroleumstilsynet (Ptil) har gransket den uønskede hendelsen med bevegelseskompensert gangbro på Tambarfeltet 28. juli 2018. Granskingen avdekket flere brudd på regelverket.

«Ptils gransking har vist at denne hendelsen med mindre endrede omstendigheter kunne resultert i en storulykke med utslipp av større mengder hydrokarboner, store materielle skader og mulighet for tap av liv. Dette fordi hendelsen like gjerne kunne inntruffet ved å bruke landingsområdet sør på innretningen, der hydrokarbonførende rør og utstyr kunne blitt truffet.»

Dette skriver  Ptil i sin granskningsrapport om uhellet som fant sted 28. juli i fjor på Tambarfeltet.

I forbindelse med modifikasjonsarbeid på Tambar, besluttet Aker BP å bruke et fartøy med bevegelseskompensert gangbro, et såkalt gangbrofartøy, for å overføre personell til innretningen. Operatøren ville med dette redusere antall helikopterturer og ferdigstille modifikasjonsarbeidet på kortere tid.

I juni 2018 kontraherte Aker BP gangbrofartøyet Island Diligence fra rederiet Island Offshore. På tre av sidene til Tambar-innretningen ble det bygget landingsmottak for å kunne ta imot gangbroen.

Den uønskede hendelsen skjedde i forbindelse med prøvelanding av gangbroen 28. juli 2018.

Da gangbroen skulle landes, bommet den på landingsprofilen og traff kanten av den for så å skli av. Gangbroen forsøkte da automatisk, som forutsatt i designet, å finne et fast punkt å presse mot på mottakssiden.

Konsekvensen av hendelsen var skader på rekkverk og kabelgater på innretningen.

Ingen personer kom til skade i hendelsen.

Den 26. mai 2018 ga Ptil pålegg til Aker BP om å innhente samtykke før innkvartering av personell på gangbrofartøy på Tambar.

Etter hendelsen besluttet Aker BP å kansellere den planlagte bruken av fartøy med bevegelseskompensert gangbro på Tambar, og samtykkesøknaden ble trukket. Søknaden ble derfor ikke ferdigbehandlet av oss.

«Granskingen vår har avdekket flere brudd på regelverket, alle med bakgrunn i Aker BPs planleggingsprosess for bruk av gangbroløsninge», heter det fra Ptil

Tilsynets hovedobservasjoner gjelder følgende områder:

  • Dimensjonerende ulykkeslaster
  • Dokumentasjon av konstruksjonsintegritet for landingsområdene
  • Beslutningsunderlag og planlegging
  • Organisering og samordning av roller, ansvar og informasjonsutveksling

Ptil har bedt Aker BP innen 13. februar redegjøre for oss hvordan de vil håndtere avvikene, og vi vil verifisere at disse blir korrigert.

«Vi vil i tiden som kommer følge opp Aker BP gjennom tilsyn, og blant annet verifisere hvordan selskapet bruker læring fra hendelsen på Tambar når de planlegger bruk av gangbroløsning på Valhall Flanke Vest», avslutter Ptil i sin granskningsrapport.

Kilde: Petroleumstilsynet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.159