23948sdkhjf

Hard kritikk av Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer, bruker ikke reaksjonsmidler når det er behov for det, og ga selskapet Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før den var sikkerhetsmessig forsvarlig.

Det går fram av en rapport som Riksrevisjonen la fram tirsdag.

 I Riksrevisjonens rapport heter det blant annet at «Petroleumstilsynets tilsynspraksis har for de undersøkte tilfellene hatt begrenset effekt på selskapenes oppfølging av helse, miljø og sikkerhet». Dette er noen av punktene som kommer fram i rapporten: 

  • Regelverksavvik og pålegg følges i flere tilfeller ikke opp av selskapene. Det byr på utfordringer for den tillitsbaserte modellen for oppfølging av petroleumsvirksomheten.
  • Det er alvorlig at Petroleumstilsynets tilsynspraksis i liten grad har hatt ønsket effekt.
  • Petroleumstilsynets tilsynsmetodikk bidrar ikke godt nok til å avdekke alvorlige sikkerhetsutfordringer.
  • Selskapene utbedrer ikke alltid regelverksavvik etter tilsyn, og Petroleumstilsynet følger ikke alltid godt nok opp at avvik rettes opp.
  • Petroleumstilsynet tar for sent i bruk strenge reaksjonsmidler når det er behov for det, og undersøker ikke godt nok om selskapene etterkommer pålegg.

Når dette er sagt, følger Petroleumstilsynet i hovedsak opp hendelser og bekymringsmeldinger på en god måte.

Men i mange tilfeller er oppfølgingen ikke godt nok dokumentert, selv om prosedyren er fulgt. Konsekvensen er at den offisielle informasjonen om saksbehandlingen ikke er fullstendig.

Et av de mest graverende funnene Riksrevisjonen har gjort, er at Petroleumstilsynet ga samtykke til å ta i bruk Goliat uten at plattformen var sikkerhetsmessig forsvarlig. Riksrevisjonen peker blant annet på følgende:

  • Petroleumstilsynet utviste for stor tillit til at Eni ville få Goliat klar før den ble tatt i bruk.
  • Det er sterkt kritikkverdig at Petroleumstilsynet ikke verifserte at de utfordringene som hadde fulgt Goliat-prosjektet var utbedret før de ga samtykke. 

– Jeg tar kritikken fra Riksrevisjonen på alvor. Og vi er blitt strengere, sier Ptil-sjef Anne Myhrvold til Stavanger Aftenblad etter at Riksrevisjonen la fram den knusende rapporten om tilsynet.

– Vi er i tettere oppfølging av selskapene, når det gjelder avvik, vi har gitt flere pålegg og vi jobber mye med å vurdere hvordan tilsynene våre skal gi effekt, sier Myhrvold til avisa.

Kilde: Pressemelding fra Riksrevisjonen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078