23948sdkhjf

Vil tjene hele havbruksnæringen

Ved settefiskanlegget på Forsan i Steigen skal de produsere biogassenergi av slamavfall.

Slamavfall fra smoltproduksjon er en utfordring for både miljøet og oppdretterne. Cermaq tar i bruk ny teknologi som skal omdanne avfallet til biogass i stedet for å deponere det.

 Kan hjelpe hele bransjen

– Dersom vi lykkes med dette, ser vi et betydelig potensial for bruk av løsningen i hele bransjen. Ikke bare blir vi kvitt slammet på en miljøvennlig måte, vi kan utnytte slammet som energi i eget anlegg, sier Marit Holmvaag Hansen, leder for settefiskproduksjon i Cermaq, i en pressemelding.

Erstatter olje og strøm

Fra produksjonen av laksesmolt ved Cermaqs settefiskanlegg på Forsan i Nordland vil det årlig genereres ca. 160 tonn slam. Slammet består av en blanding av feces (fiskeavføring) og fôrspill. Ved hjelp av bakterier settes det i gang en prosess som omdanner slammet til metan, eller biogass.

Slammet som oppstår ved Forsan vil gi grunnlag for biogass tilsvarende 500 000 kWh pr. år. Dette er energi som kan nyttes til oppvarming av gjennomstrømningsvannet i anlegget, og biogassen vil da kunne erstatte olje eller strøm.

Slamgjenvinningsanlegget til Cermaq på Forsan skal stå ferdig og begynne å omdanne slam til biogass i april 2018.

 

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094