23948sdkhjf

Negativt kvartalsresultat i Bergen Group

Men konsernsjefen begynner å se lys i enden av tunnelen.
Bergen Group sin videreførte virksomhet hadde i 3. kvartal 2015 en omsetning på 45 millioner kroner etter konserninterne elimineringer og et negativt driftsresultat før avskrivninger på 10 millioner kroner. Negative engangseffekter i kvartalet utgjør 5,5 millioner kroner.

- Resultatene i 3. kvartal er i stor grad preget av tap og kostnader knyttet til omfattende strukturelle endringene i konsernet. Denne prosessen antas å ha en noe begrenset resultatmessig effekt i 4. kvartal. Etter fullført restrukturering foreligger det et godt grunnlag for resultatforbedringer i kommende kvartaler, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland.

Han viser til at gjenværende virksomhet i konsernet, som nå utøves av datterselskapet Bergen Group Services AS, allerede er godt etablert med en solid markedsposisjon. Dette selskapet har ved utgangen av september en robust ordrereserve på 173 millioner. I tillegg kommer opsjonsavtaler som forventes å kunne gi 90-100 millioner kroner i omsetning de to kommende årene.

- Bergen Group Services har det siste året lykkes i å komplettere en robust og variert kundeportefølje i spot-markedet med flere langsiktige rammeavtaler som bidrar til å videreutvikle og styrke selskapets kompetanse på komplekse maritime serviceprosjekt, påpeker konsernsjefen og viser til at selskapet bare i løpet av oktober har inngått nye avtaler med Volvo Penta og med Marine Jet Power AB.

- De nye avtalene medfører en ytterligere styrking av selskapets operative plattform og grunnlag for videre vekst. Markedsutsiktene innenfor markedsområdet skipsteknisk vedlikehold, reparasjon og modifikasjon av fartøy gir en sterk plattform for løpende aktivitet, uavhengig av situasjonen i offshorenæringen. I tillegg vurderer vi også alternative markeder og samarbeidsmuligheter som kan bidra til ytterligere vekst, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093