23948sdkhjf

Salg av Hanøytangen gjennomført

Nye eiere overtok i går
Bergen Group har oppnådd enighet med Semco Maritime om salg av riggservice-virksomheten og med Hellik Teigen og Hellik Teigen Eiendom om salg av eiendommene på Hanøytangen.

Salgssummen på 245 millioner kroner opprettholdes slik den ble fastsatt i avtalen som ble terminert for to uker siden. Det skriver Bergen Group i en pressemelding.

4. mai i år ble salget av Hanøytangen terminert, men sent i forrige uke ble forhandlingene mellom partene gjenopptatt etter initiativ fra Semco Maritime og Hellik Teigen.

I løpet av de siste dagene har partene lykkes i en konstruktiv avklaring på de gjenværende elementene som forårsaket terminering av salgsprosessen forrige gang.

Glade for en løsning
Styreleder Magnus Stangeland i Bergen Group, konsernsjef Steen Brødbæk i Semco Maritime og konsernsjef Ring Tore Teigen fra Hellik Teigen, kan alle konkludere med en konstruktiv avslutning på transaksjonen som nå i dag blir sluttført.

- Vi er glade for å kunne informere om et positivt utfall av en salgsprosess som alle tre parter har hatt en dedikert fokus for å fullføre. Når transaksjonen sluttføres i dag, har vi lykkes i å etablere et sterkt eierskap på Hanøytangen og dermed gi dette unike industriområdet en mulighet til å bli Nordsjøbassengets ledende anlegg til prosjekter, service og vedlikehold for riggmarkedet, slår de tre bedriftslederne fast i en felles kommentar.

Semco Maritime AS ser frem til å overta den operasjonelle aktiviteten på Hanøytangen:

- Vi er glade for at de utestående punktene har blitt løst, og dermed muliggjort en sluttføring av salget. Oppkjøpet er et viktig strategisk skritt for Semco Maritime knyttet til vår ambisjon om å bli Nordsjøens ledende selskap innen prosjekter, service og vedlikehold for riggmarkedet. Hanøytangen har utmerkede verfts-fasiliteter og den dypeste tørrdokken i Europa. Det er en perfekt match til våre eksisterende anlegg i Esbjerg og Invergordon. Hanøytangen kompletterer således vår oppsett i Nordsjø-triangelet, og innebærer at vi kan tilby våre kunder et av de største og sterkeste riggoppgraderinger og servicetilbud i Europa, påpeker konsernsjef Steen Brødbæk i Semco Maritime AS.

- Vi ser frem til å samarbeide med Hellik Teigen, som en sterk lokal partner, om den fremtidige utviklingen av anlegget på Hanøytangen der vi ser store muligheter. Vi går inn i dette engasjementet for å etablere en sterk tredje fot i vår Nordsjø-baserte riggoppgradering og servicevirksomhet, og er trygge på at vi kan overføre kunnskap, prosedyrer og den beste praksis fra våre andre enheter og således benytte markedspotensialet til å gjøre Hanøytangen vellykket og lønnsomt, sier Steen Brødbæk.

Tar ikke opp lån likevel
Da den forrige salgsprosessen ble terminert 4. mai 2015, informerte Bergen Group samme dag at selskapet hadde besluttet å inngå avtale knyttet til opptak av et fulltegnet obligasjonslån på 250 millioner kroner. Denne prosessen er nå avsluttet.

Etter salget av Bergen Groups eiendommer og drift på Hanøytangen, er konsernets gjenværende operasjonelle aktivitet knyttet til Services-segmentet som består av Bergen Group Services og Bergen Group Skarveland. Disse to selskapene, med totalt 250 ansatte, hadde i 2014 samlede driftsinntekter på cirka 400 millioner kroner.

Provenyet fra transaksjonen med Semco Maritime AS og Hellik Teigen AS vil bli brukt til å redusere konsernets løpende forpliktelser, herunder nedbetaling av syndikatlån og utestående leverandørgjeld. Den totale transaksjonspris vil bli betalt når transaksjonen lukkes, dog med unntak av en begrenset sum som holdes deponert for å sikre ansvar overfor kjøperne.


Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125