23948sdkhjf

Aker BP tildeler Optime Subsea kontrakt på flere fjernstyrte havbunnssystemer

Notodden-selskapet Optime Subsea har blitt tildelt en kontrakt av Aker BP for å utvikle og levere fem fjernstyrte kontrollsystemer (Remotely Operated Control Systems – ROCS) for bruk på norsk sokkel.

– Dette er en betydelig kontrakt som markerer nok et kapittel for fjernstyrte kontrollsystemer. Aker BP har vært en sterk tilhenger av denne teknologien fra begynnelsen. De bidro med å finansiere utviklingen av førstegenerasjonssystemet vårt, og de var den første operatøren som tok i bruk det populære andregenerasjons ROCS-systemet, som vi skal forbedre ytterligere som del av denne nye avtalen, sier Jan-Fredrik Carlsen, administrerende direktør i Optime Subsea.

Kostnads- og tidsbesparelser

Optime Subseas andregenerasjons ROCS-system har gradvis satt en ny bransjestandard for komplettering av havbunnsbrønner. Blant annet fordi systemet har fjernet behovet for å trekke en kabel, en såkalt navlestreng, fra boreriggen og ned til havbunnen for å gjennomføre komplettering av en havbunnsbrønn. Dermed har man også fjernet behovet for tungt hydraulikkutstyr oppe på plattformen

Ved å kutte ut såpass kostbart og tungt utstyr, reduseres operatørselskapenes investeringsbehov betraktelig. Lettere utstyr og raskere brønnkomplettering betyr også kortere mobiliseringstid og færre riggdøgn, som betyr vesentlig lavere driftskostnader. Mindre utstyr som sendes offshore betyr også redusert miljøfotavtrykk og mindre dekksplassbehov offshore. ROCS gir også HMS-gevinster ettersom færre personer trenger å oppholde seg i «rød sone» på riggen.

– Digitalisering og forenkling av subseaoperasjoner er en vesentlig del av Aker BPs strategi for å kutte tidsbruk og kostnader ved offshoreoperasjoner, redusere CO2-utslipp, og redusere HMS-risiko gjennom færre folk på boredekket. Vi har allerede oppnådd betydelige besparelser gjennom de nåværende ROCS-systemene vi har i drift, og vi har som mål å utløse et enda større potensial med de fem nye systemene som vil ha viktige roller i det ambisiøse feltutviklingsprogrammet vi har på norsk sokkel, sier Mads Rødsjø, direktør for operasjoner i boring og brønn, Aker BP.

Fem systemer

Aker BP har tildelt en kontrakt til Optime Subsea for leie og vedlikehold av fem nye ROCS-systemer. Kontrakten gjelder i tre år pluss to ettårsopsjoner (3+1+1).

De fem ROCS-systemene skal tas i bruk på Skarv satellittprosjektene: Symra og Solveig Fase 2 (Utsirahøyden) og Yggdrasil. Totalt har disse feltene rundt 55 brønner som er planlagt at skal kompletteres med ROCS.

De fem nye ROCS-systemene skal utstyres med et nytt orienteringssystem som heter OTHOS. Dette systemet sikrer presis posisjonering av den såkalte «tubing hangeren» og fjerner behovet for komplisert og tidkrevende grensesnittarbeid opp mot riggen.

– Nært samarbeid mellom operatørselskaper og leverandører er nøkkelen til å oppnå store kostnads- og miljøgevinster fra offshoreoperasjoner. Selv om ROCS er «barnet» til Optime Subsea, ville ikke den raskt voksende bruken av denne kostnadseffektive teknologien vært mulig uten Aker BP. Vi ser frem til å samarbeide enda en gang med Aker BP for å oppnå enda større kostnadsbesparelser, sier Trond Løkka, innovasjonsdirektør i Optime Subsea.

Optime Subsea skal produsere de fem ROCS-systemene ved selskapet hovedkontor på Notodden.

Kilde: Pressemelding fra Optime Subsea

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078