23948sdkhjf

Hydros resirkuleringsanlegg i Høyanger åpnet av finansministeren

I Høyanger har Hydro investert 240 millioner kroner i nytt produksjonsanlegg for resirkulering av brukt aluminium.
  1. april ble anlegget offisielt åpnet av finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Med det nye anlegget øker Hydro resirkuleringskapasiteten i Norge, og svarer på den voksende etterspørselen etter aluminium med lavt klimafotavtrykk. Resirkulering av aluminium trenger bare 5 prosent av energien som blir benyttet i elektrolyseproduksjon av aluminium.

Viktig for alle

– Utsiktene i aluminiummarkedet er gode i et Europa som skal gjennom det grønne skiftet, men i en urolig tid trenger kundene forutsigbare partnere for de grønne satsingene sine. Med denne investeringen viser Hydro at vi satser på Høyanger som en stabil leverandør av lavkarbonaluminium i 10-årene som kommer. Det er viktig for Hydro, for Høyanger og for verden, sier konserndirektør Eivind Kallevik i forretningsområdet Aluminium Metall. 

I resirkuleringsanlegget blir aluminiumskrap, som har blitt i bruk i alt fra biler og bygningsfasader til møbler og emballasje, smeltet om til bruk i den videre aluminiumproduksjonen til Hydro. Resirkulert aluminium bidrar til et låvt CO2-fotavtrykk i aluminium, som gjør at kundene får lavere utslipp i verdikjeden, og kan nå klimamålene sine. Anlegget er det første av denne typen i Norge, med kapasitet til å resirkulere om lag 36 000 tonn brukt aluminium i året.

Hydro investerer i framtiden til Høyanger 

Under den offisielle åpningen klippet finansminister Trygve Slagsvold Vedum snora til et anlegg som har skapt 21 nye årsverk hos hjørnesteinsbedriften i Høyanger. Resirkuleringssenteret til 240 millioner er en langsiktig investering som bidrar til å trygge sysselsetting og verdiskaping i samsvar med Hydros ambisjoner om grønn industriutvikling i Norge. Samtidig er verket avhengig av tilgang på kvalifisert arbeidskraft for å holde hjulene i gang. 

– Hydro Høyanger er et godt eksempel på hva man kan få til i en lite bygd bare man har trygge rammevilkår, kompetanse og nok fornybar kraft. Verket er en framtidsrettet arbeidsplass som skal bidra til livskraft i lokalsamfunnet i 10-årene som kommer, men det krever også at vi har de folkene vi trenger for framtiden. Derfor er vi blant annet svært opptatt av å fortsette utdanningstilbudet til den videregående skolen i Høyanger. Det er den viktigste kilden til lærlinger for verket, sier fabrikksjef Ann Synnøve Øygård.

Kilde: Pressemelding fra Hydro

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078