23948sdkhjf

Maritim næring er beredt til å bidra til å styrke norsk forsvarsevne

Regjeringen har i dag vist at den tar sikkerhetssituasjonen på alvor, gjennom å varsle store investeringer i Forsvaret og en særlig styrking av Sjøforsvaret.

- Den norske maritime klyngen står klar med verdensledende kompetanse og kapasiteter til å bygge og utruste nye standardiserte forsvarsfartøy, sier ohn Anders Lindtveit Røse, daglig leder i Maritimt Forum.

Regjeringen har særlig prioritert å styrke Sjøforsvaret, og følger blant annet opp anbefalingene fra Forsvarskommisjonen og Fagmilitært råd om at det skal settes i gang bygging av 10 store havgående fartøy og 18 kystnære standardfartøy som skal erstatte de fartøyene som skal fases ut de neste årene.  

Må bygges i Norge

- Det er gledelig at regjeringen styrker Sjøforsvaret vesentlig i langtidsplanen, og nå også setter i gang bygging av standardfartøy. Å sørge for at disse skipene bygges i Norge vil gi en rekke positive effekter. Det vil både styrke forsvarsevnen på vårt viktigste strategiske område, samt sikre aktivitet og ivaretakelse av kritisk infrastruktur i Norge. I tillegg vil det kunne gi store eksportmuligheter til andre NATO-land som også skal erstatte deler av sin flåte fremover, sier Røse. 

Norsk innhold gir styrket forsvar

Han understreker viktigheten av at skipene må bygges i Norge med størst mulig norsk innhold, og ser med glede at regjeringen legger frem en Nasjonal skipsbyggingsstrategi der det understreker at regjeringen ønsker å ta i bruk den kompetansen og de kapasitetene som finnes i Norge.    

- Norge har en komplett verdensledende maritim klynge, som setter oss i stand til å både kunne bygge, utruste, vedlikeholde og drive forsvarsfartøyene Norge og NATO trenger. De neste årene skal deler av fartøyene skiftes ut, og for at dette ikke medfører en midlertidig svekkelse av Sjøforsvaret er det er avgjørende at regjeringen kommer raskt i gang med byggingen av disse fartøyene, sier Røse. 

Positivt: Marititm Forum stiller seg positiv til regjeringens nye forsvarsplan. Her representert ved daglig leder John Anders Lindtveit Røse. Foto: Maritimt Forum

Klyngens betydning for forsvarsevnen

Med dagens fremlegging av Langtidsplanen for forsvaret, har regjeringen igjen understreket maritim nærings viktige rolle i forsvaret av Norge. Næringens store flåte av skip og omfattende infrastruktur på land er en avgjørende kapasitet for norsk forsvarsevne.

- Med Finland og Sveriges inntreden i NATO blir Norge et svært viktig transittland. Så å si alt av forsvarsmateriell fra våre allierte kommer sjøveien, og da sier det seg selv hvilken sentral rolle den maritime infrastrukturen har for forsvarsevnen til Norge og våre naboland, sier Røse.

Kilde: Pressemelding fra Maritimt Forum

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078