23948sdkhjf

Reduserer utslipp fra Sleipner og Gudrun

Sleipner feltsenter, sammen med Gudrun-plattformen og andre tilknyttede felt, drives nå delvis med kraft fra land. Dette vil redusere årlige utslipp fra norsk sokkel med 160.000 tonn CO₂.

Alle installasjonene på Utsirahøyden får nå kraft fra land, noe som gir årlige utslippsbesparelser på rundt 1,2 millioner tonn CO₂ per år.

Elektrifisering av installasjonene på Utsirahøyden er i tråd med plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup fase 2, som ble godkjent i Stortinget i 2019.

Effektivt middel

– Elektrifisering er det mest effektive virkemiddelet vi har for å nå nasjonale mål om halvering av utslipp fra norsk olje- og gassproduksjon innen 2030, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser.

Den ene av to operative gassturbiner på Sleipner A-plattformen vil gradvis bli stengt ned etter hvert som relevante systemer vil gå over til å bruke strøm fra land. Den andre gassturbinen vil være i beredskap i tilfelle utfall av kraft fra land i en innkjøringsfase. Sleipner vil deretter ha muligheten til å gå fullt på kraft fra land.

Fra 24. mars 2024 har Sleipner feltsenter blitt forsynt med landstrøm via en kabel fra Gina Krog-plattformen. Fra samme dato ble Gudrun-plattformen påkoblet strøm gjennom eksisterende kabel til Sleipner..

Lave utslipp

– Sleipner-området har levert enorme mengder energi, skapt langvarige ringvirkninger og bidratt med store verdier til det norske samfunnet. Med kraft fra land kan vi utvikle nye funn og ressurser med lave utslipp fra produksjonen og gasseksporten kan opprettholdes fra området i lang tid, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge.

Sleipner-feltene er blant de store gassprodusentene i Nordsjøen og et knutepunkt for gasstransport til Europa. Norsk gass spiller en viktig rolle i Eus energiomstilling. Nå kan også gass som ellers ville blitt forbrent på installasjonene utnyttes mer effektivt i Europa.

– Elektrifiseringen av Sleipner feltsenter har skapt viktige arbeidsplasser og ringvirkninger for norsk leverandørindustri. Jeg er også svært fornøyd med at vi, partnerne og leverandørene har lykkes med å gjennomføre prosjektet på en sikker måte, uten en eneste HMS-hendelse, sier Tungesvik.

Investeringer på 1 milliard kroner

Samlede investeringer i prosjektet er på 1,08 milliarder kroner.

I 2020 utøvde Sleipner-partnerskapet en opsjon med Aibel for en EPCIC-kontrakt (prosjektering, anskaffelser, bygging, installasjon og ferdigstillelse) for modifikasjonsarbeidet på Sleipner feltsenter. NKT fikk kontrakt for produksjon og legging av kraftkablene.

EPCIC-kontrakten har en verdi på omtrent 700 millioner kroner og har bidratt til 250 årsverk ved Aibels kontor i Stavanger, offshore og på verftet i Haugesund. ABB har utført et betydelig arbeid som underleverandør innenfor installasjon av høyspentutstyr og oppdatering av kraftstyringssystemet.

Kilde: Pressemelding fra Equinor

KLIKK for alle artikler i Offshore og havvind.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11