23948sdkhjf

Aibel skal bygge plattformer til britisk havvindpark

Danske Ørsted, en av verdens største havvindutbyggere, kjøper to omformerplattformer fra norske Aibel til havvindprosjektet Hornsea 3 på den engelske østkyst. Eksfins finansiering på EUR 525 millioner stilles under forutsetning av norske eksportleveranser.

Avtalen bringer Eksfins samlede finansiering for norsk havvindindustri opp i nærmere 40 milliarder kroner.

Leverandørindustrien til havvind vokser internasjonalt med hjelp fra statlig finansiering.

Viktig for norske offshore-bedritter

Internasjonale havvindparker er det viktigste markedet for norske offshore leverandørbedrifter i omstilling. Bedriftene trenger langsiktige partnerskap med internasjonale havvindutbyggere for å vokse i dette markedet.

Bygging av havvindparker er kapitalkrevende. Eksfin tilbyr derfor statlige lån og garantier til internasjonale utbyggere, forutsatt at de velger norske leverandører til sine prosjekter.

Plattformbygging, kabellegging og maritime installasjoner har sikret norsk industri store internasjonale eksportkontrakter. I 2022 hadde norsk havvindindustri en internasjonal markedsandel på 7,5 prosent. Regjeringen har et mål om at markedsandelen skal opp til 10 prosent innen 2030.

Sikre konkurransekraft

- Jeg er glad for at den nye finansieringsavtalen har forsterket relasjonen mellom Ørsted og den norske havvindindustrien. Avtalen bidrar til lønnsom eksport og gir muligheter for fremtidig samarbeid, sier adm.dir. Tone Lunde Bakker i Eksfin.

- Eksfins garantier bidrar til å løse vår kundes finansieringsbehov som igjen er viktig for å sikre vår konkurransekraft i det internasjonale havvindmarkedet, slår konsernsjef Mads Andersen i Aibel fast. 

Eksfin har ved flere anledninger stilt finansiering til internasjonale havvindprosjekter på grunnlag av norske eksportleveranser. Statlig eksportfinansiering går nå oftere direkte til utbyggere som kjøper leveranser fra Norge. Den nye finansieringen til Ørsted, sammen med fjorårets avtale med det spanske energiselskapet Iberdrola, er eksempler på dette.

Ørsted satser videre i Storbritannia

Selskapet planlegger betydelige nye utbygginger og er aktivt i alle geografiske markeder som er relevante for norske havvindeksportører, inklusive Europa, USA og Asia.

Storbritannia er et av verdens største og mest modne havvindmarkeder. Landet har mål om netto nullutslipp innen 2050, noe som vil kreve utbygging av mellom 65 og 125 GW havvindkraft. Britisk sektor er derfor et viktig marked for norske havvind-leverandører, og dermed for Eksfin.

- Støtten fra Eksfin og tilsvarende institusjoner spiller en svært viktig rolle i den grønne energiomstillingen gitt kapitalbehovet i sektoren. Fra Ørsteds side er vi meget godt fornøyde med samarbeidet og fleksibiliteten vist fra Eksfin i forhold til finansieringen av vår havvindpark Hornsea 3, sier Rasmus Errboe, Interim CFO.

Eksfin yter lån og garantier på markedsmessige betingelser

Eksfins tilbud innen langsiktig eksportfinansiering består av lån og garantier til kjøpere av norske eksportvarer og -tjenester. Finansieringen hjelper norske eksportbedrifter til å få nye kontrakter som gir verdiskaping og sysselsetting i Norge.

Eksfins eksportfinansieringstilbud inneholder ingen tilskudd eller subsidier. Lån og garantier ytes på de samme markedsmessige betingelser som hos de private bankene og finansinstitusjonene. Eksfin følger et internasjonalt regelverk for eksportkreditter og finansierer sin egen virksomhet gjennom lånerenter, garantipremier og andre inntekter. Virksomheten skal gå i regnskapsmessig balanse på lang sikt.

Kilde: Pressemelding fra Eksfin

KLIKK for alle artikler i Offshore og havvind.

Kommenter artikkelen (1)
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094