23948sdkhjf

Forskningsrådet bevilger 216 millioner til forskning på fornybar energi

Forskningsrådet investerer i 25 nye prosjekter innen fornybar energiproduksjon, energibruk og kraftsystemet. Alle prosjektene ledes av bedrifter.

 Innovasjon og forskning i næringslivet er avgjørende for å at vi skal nå våre ambisiøse klima og energimål. Årets siste tildelinger går blant annet til spennende og viktige prosjekter innen hydrogen, solenergi, batterier og havvind. Det gjør oss bedre rustet til å nå våre mål og bidrar godt i vår satsing på grønt industriløft, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

– Vi er på vei inn i en ny tid med en omfattende omlegging av energisystemet. Dette må skje i et tempo vi ikke har sett før. Her har næringslivet en nøkkelrolle. Disse prosjektene vil kunne bidra til noen av de nye energiteknologiene vi trenger, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

31 millioner til fire prosjekter på solenergi

Bedriftene Norsun AS og Raams AS leder begge prosjekter som skal utvikle teknologi og løsninger for kostnadseffektiv produksjon av silisiumwafer-materialer til solindustrien. Prosjektene vil kunne bidra til å bygge opp europeiske verdikjeder på solenergi.

Skyfri Technologies AS tildeles 11 millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle automatisere drift- og vedlikeholdsystemer for mindre socelleanlegg (1-10 MW). Drift og vedlikehold av mindre solcelleanlegg overlates ofte til byggeiere uten spesifikk kompetanse på området. Den nye teknologien vil kunne få ned levetidskostnadene for denne typen anlegg, og dermed øke utbredelsen.

Scatec ASA er en stor, internasjonal aktør innen solenergi og har i dag 4,3 GW solenergi installert i solparker over hele verden. Nå får de finansiering til å utvikle nye løsninger for kostnadseffektiv planlegging og drift av storskalaparker med tosidige solcellepaneler.

Alle prosjektene vil styrke konkurransekraften og eksportpotensialet til bedriftene. De vil også kunne bidra til å få ned kostnadene for drift av solanlegg og styrke energisikkerheten i Norge og Europa. 

Stort behov for nye løsninger for mer effektiv bruk av energi

Den nystartede bedriften Cartesian AS tildeles 7,2 millioner kroner for å videreutvikle sin termiske energilagringsteknologi. Prosjektet er basert på 10 års forskning og utvikling ved SINTEF. Cartesians Prosjektet har som mål å utvikle løsninger som gir byggeiere og industriaktører mulighet til å optimalisere energibruken gjennom å balansere nettkapasiteten og å spare overskuddsenergi til senere bruk.

Energieffektivisering og mer fleksibel energibruk er det som forventes å gi raskest effekt og som vil bli avgjørende for i hvor stor grad vi lykkes i å redusere klimautslippene, ifølge Energikommisjonen.

DISSE FÅR STØTTE:

Bedrift

Prosjekttittel

Innstilt beløp (i 1000)

Fylke

Kommune

ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS

SF6- and PFAS-free MV switchgear

16 000

Vestfold og Telemark

Skien

BERGEN ENGINES AS

Innovative design and material solutions for robust hydrogen gas fuelled combustion engines

10 000

Vestland

Bergen

Cartesian AS

IPN Competes: Competitive and environment-friendly thermal energy storage technology

7 200

Trøndelag

Trondheim

CEALTECH AS

Silicon-Graphene Nanoengineered Anode for Li-ion batteries 2

6 054

Rogaland

Sola

CENATE AS

Avansert Silisium-Anode-Produkt med Resirkulering

18 000

Viken

Indre Østfold

CIGNUS INSTRUMENTS AS

Direkte massestrømsmåler for storskala rørtransport av H2 og H2-gassblandinger

7 375

Oslo

Oslo

Elkem ASA, Technology

BioCarbon for Silicon and MicroSilica Quality

15 000

Oslo

Oslo

ELMEA AS

Prognosering av fremtidig etterspørsel etter energi og effekt

6 000

Nordland

Vågan

FORNYBARAKADEMIET AS

Sanntidsprekvalifisering av FCR

6 470

Oslo

Oslo

Freyr Battery Norway AS

Platform for computational battery design

8 850

Nordland

Rana

GENOFUEL AS

Bio2Fuel – Sustainable biofuel for the future

5 500

Oslo

Oslo

HYSTAR AS

Low cost, high efficiency PEM electrolyser stack.

17 625

Viken

Bærum

HØIAX AS

Next generation smart hot water tanks with integrated latent energy storage

6 685

Viken

Fredrikstad

JØTUL AS

WOOD//MATTER/S//NOW

10 300

Viken

Fredrikstad

MORROW TECHNOLOGIES AS

Novel Oxidation-Resistant Stable Electrolytes for High Voltage

8 055

Agder

Arendal

MOSS MARITIME AS

Flexible Liquid HYdrogen Tank

5 250

Viken

Bærum

Nordic Electrofuel

SAFIRE

3 200

Viken

Bærum

NORSUN AS

Increased silicon ingot diameter and enhanced energy efficiency through numerical simulations

6 000

Oslo

Oslo

Oceaneering AS

Reusable Lid Suction Anchor

4 619

Rogaland

Stavanger

RAAMS AS

Ultra-efficient people-friendly Czochralski technology for western solar value chain

9 625

Oslo

Oslo

SAFETEC NORDIC AS

Hydrogen Ignition CONtrol

6 450

Trøndelag

Trondheim

SCATEC ASA

Advanced Modelling and Performance Evaluation of Really large-scale bifacial solar Energy systems

4 500

Oslo

Oslo

SKYFRI TECHNOLOGIES AS

SCADA and digital tools for cost-effective O&M of C&I-scale PV power plants and battery systems (PVCIOM)

11 000

Oslo

Oslo

STATKRAFT ENERGI AS

SnowInflow: Optimized inflow forecast for the snowmelt period

12 603

Oslo

Oslo

STATKRAFT ENERGI AS

Graphic Processing Unit-accelerated optimization of hydropower

4 000

Oslo

Oslo

Kilde: Pressemelding fra Forsknngsrådet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.081