23948sdkhjf

15 forskningsprosjekter skal få ned utslipp og effektivisere petroleumssektoren

Forskningsrådet deler ut 108 millioner kroner til petroleumsforskning i norske bedrifter.

– Forskning og innovasjon er avgjørende i forvaltningen av norsk sokkel. Prosjektene som nå settes i gang skal bidra med ny teknologi og nye tjenester for bærekraftig utnyttelse av petroleumsressursene, sier olje- og energiminister Terje Aasland. 

Lovpålagt rapportering

Compera AS i Stavanger som får 2,9 millioner kroner til å utvikle en metode for innhenting, rapportering og deling av bærekraftinformasjon om verdikjeden, der de store selskapene kan innhente informasjon fra de små. Store selskaper vil bli lovpålagt rapportering fra EU i 2024, men de trenger et system for å innhente og behandle denne informasjonen på en systematisk og effektiv måte.

Bedriften Optronix i Oslo får 10 millioner kroner til å utvikle en ny teknologiplattform som skal kunne oppdage giftige gasser. Målet er å utvikle en vedlikeholdsfri optisk detektor av den giftige gassen H2S med rask respons og lang levetid. Teknologiplattformene kan utvides til en ulike typer giftige gasser slik som NO, NO2, NH3, O3, SO2, benzen og eksplosive gasser som H2. Prosjektresultatene vil kunne bidra til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø. Teknologien vil også kunne bidra til å redusere risikoen for storulykker og tilhørende miljøkatastrofer.

Den største utslippskilden til klimagasser på norsk sokkel er kraftforsyning fra gassturbiner. Det er behov for å øke effektiviteten til gassturbinene for å redusere energiforbruk og utslipp. TECHOUSE AS i Sandnes får 12 millioner kroner for å demonstrere et nyutviklet tilleggsutstyr, en dampsyklus, som kan koples på gassturbiner. Dette vil øke effektiviteten i kraftproduksjonen uten at utslippet øker. Den nyutviklete teknologien vil også ha lavere vekt som gjør dem mer anvendelig for offshore bruk.

Viktig forskning

– Det er viktig med forskning som reduserer klima- og miljøfotavtrykket i Norges største næring, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Disse prosjektene får støtte:

Innovasjonsprosjekter i næringslivet:

Bedrift

Prosjekttittel

Søkt beløp (i 1000 kr)

Fylke/ Kommune

OPTRONICS TECHNOLOGY AS

Teknologi-plattform for deteksjon av giftige gasser

10000

OSLO

NORTEK AS

Visually-augmented acoustic subsea navigation

6698

VIKEN/ BÆRUM

SHARP REFLECTIONS AS

Interactive analysis of OBN data

10925

ROGALAND/ STAVANGER

TECHNIP NORGE AS AVD ORKANGER SPOLEBASE

LaserPIPE – Laser-based welding of pipelines for offshore industry

7000

TRØNDELAG/ ORKANGER

ALLUM TECHNOLOGY AS

CFU generasjon 5 for olje og partikler

4861

VESTFOLD OG TELEMARK/ SANDEFJORD

TDE NORGE AS

Hole cleaning monitoring in real time during drilling operations with hybrid modelling methodologies

15000

ROGALAND/ STAVANGER

MUDSIM AS

Tool to select optimal and more environmental friendly drilling fluid for drilling of exploration-, production-, P&A-,  and geothermal wells

4180

VIKEN/ LIER

 Demonstrasjonsprosjekter i næringslivet:

Bedrift

Prosjekttittel

Søkt beløp (i 1000 kr)

Fylke/ Kommune

TECHOUSE AS

Demonstrate and test a new Compact Once Through Steam Generator (COTSG) as a core component of offshore Combined Cycle Power Plants (CCPP).

12000

ROGALAND/ SANDNES

WELLSTRØM AS

T-3000 - Through tubing, riggløs plugging av brønner med Bismuth Alloy (M3)

12000

ROGALAND/ RÆGE

PRORES AS

At-the-Bit Piggyback Drilling Solution - an integrated while drilling solution for mud loss control.

4000

TRØNDELAG/ TRONDHEIM

FISHBONES AS

Fishbones Drilling, Extended Reach Laterals

1250

ROGALAND/ SANDNES

COMPERA AS

GrønnPuls: Digitalt visualiseringsverktøy for måling og rapportering av bærekraft i verdikjeden

2955

ROGALAND/ STAVANGER

FLAPUMP AS

Phase 3: Pilot Testing of Flapump Hydraulic Downhole Oil Well Pump

6911

OSLO/ NITTEDAL

QWAVE AS

Videreutvikling av teknologi for bedre undergrunnsforståelse og innsamling av data for mer effektive boreoperasjoner

5308

ROGALAND/ STAVANGER

Risavika Gjenvinning AS

Pilot gjenvinningsanlegg til behandling og nyttegjøring av petroleumsavfall med borekaks som råvare i tilslags masse til mørtel og betong

6000

ROGALAND/ AVALDSNES

Kilde: Pressemelding fra Forskningsrådet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094