23948sdkhjf

Outokumpu: Europa-markedet vanskeligere enn under pandemien

Den store finske stålprodusenten Outokumpu melder om svært utfordrende marked i Europa, noe som gjør at selskapet må sette i verk tiltak – og det straks.

200 ansatte i Tyskland vil bli berørt av omstruktureringstiltak som skal iverksettes.

I forbindelse med presentasjonen av resultatene for tredje kvartal, uttaler konsernsjef Heikki Malinen at forretningsområdet Europa er enda vanskeligere enn underkoronapandemien.

Tyskland rammes

- Leveransene av rustfritt stål gikk ned fra andre kvartal og justert EBITDA utgjorde minus 29 millioner euro. Vi er på en reise for å forbedre vår konkurranseevne i Europa og har iverksatt raske tiltak. I dag kunngjorde vi at vi effektiviserer vår virksomhet i Tyskland for å sikre at vi utnytter våre eiendeler på den mest effektive måten, sier Malinen.

Outokumpu planlegger derfor restruktureringstiltak i Tyskland for å styrke konkurranseevnen og markedslederskapet innen avanserte materialer

-I den andre fasen av strategien styrker Outokumpu kjernen i selskapet og har som mål å få mest mulig ut av omløpsmidlene. Nå, i det svekkede europeiske markedsmiljøet, er det behov for å ta raske tiltak for å sikre konkurranseevnen i Europa, samtidig som Outokumpus globale markedslederskap innen avanserte materialer styrkes, sier Malinen videre.

Tiltak: - Vi må iverksette tiltak raskt, sier konsernsjef i Outokumpu, Heikki Malinen. Foto: Outokumpu

Følgelig har Outokumpu som mål å effektivisere sin virksomhet i Tyskland og planlegger restruktureringstiltak for å utnytte sine eiendeler på den mest effektive måten. Disse tiltakene vil inkludere sentralisering av avansert materialproduksjon i Tyskland fullt ut til Dillenburg. I praksis vil dette bety at presisjonsbåndoperasjoner vil bli overført fra Dahlerbrück til Dillenburg. Samtidig planlegger Outokumpu å stenge sitt coil-servicesenter i Hockenheim og har til hensikt å overføre volumene til andre steder.

Sentraliserer ekspertisen

- Vi er en global leder innen avanserte materialer, og vi ønsker å styrke denne posisjonen ytterligere. Å sentralisere ekspertisen, produktporteføljen og driften under ett tak i Dillenburg vil tillate oss å utvide produktporteføljen vår og å reposisjonere nettstedet som kjerneverdiskaperen innenfor vår «avanserte materialer»-forretningslinje sammen med våre fabrikker i Sverige. Etter den mulige endringen vil Dillenburg kunne tilby hele spekteret av våre avanserte materialprodukter fra et bredt spekter av standard- og spesialkvaliteter i rustfritt stål med varierte overflater til de tynneste målere i presisjonsbånd, sier Thomas Anstots. Han er ansvarlig for Outukukumpus forretningsområde for avanserte produkter President, Advanced Materialer forretningslinje.

200 rammes av tiltakene

De planlagte restruktureringstiltakene forventes å påvirke nærmere 200 personer i Tyskland. Outokumpu har til hensikt å innlede forhandlinger med ansattes representanter i Tyskland.

- Under forhandlingene håper vi å oppnå en gjensidig forståelse med våre ansatte samtidig som vi har som mål å styrke vår europeiske konkurranseevne på sikt. Outokumpu vil gjøre sitt ytterste for å søke muligheter i og utenfor konsernet for våre ansatte i Dahlerbrück og Hockenheim og samarbeide med de ansattes representanter for å bli enige om en sosial plan, sier Thomas Anstots videre.

Utfordringer: Finske Outokumpu står overfor store utfordringer i Europa, og setter i verk tiltak. Foto: Outokumpu

Den mulige stengingen av Hockenheim er planlagt å være fullført tidligst innen utgangen av andre kvartal i 2024 og Dahlerbrück tidligst innen utgangen av 2024.

Store besparelser

Omstillingstiltakene vil innebære årlige besparelser på ca. 15 millioner euro. Outokumpu vil i fjerde kvartal 2023 registrere en EBIT på ca. 30 millioner euro knyttet til verdifall knyttet til de planlagte nedleggelsene samt kostnader knyttet til mulige personaltiltak og restruktureringskostnader. I 2023 vil det ikke være noen kontantstrømpåvirkning.

Videre vil den planlagte overføringen av presisjonsbåndproduksjonen fra Dahlerbrück også innebære små investeringer i maskineriet i Dillenburg. Totalt forventes de overføringsrelaterte investeringene og kostnadene å beløpe seg til om lag 20 millioner euro, og disse forventes å bli realisert i løpet av året 2024.

Går bedre i USA

For forretningsområdet Amerika var markedsmiljøet fortsatt gunstigere, og Outukumpu fortsatte å generere solide resultater. Justert EBITDA utgjorde 53 millioner euro, mens leveranser av rustfritt stål gikk ned sammenlignet med andre kvartal.

-Våre strategiske planer i Calvert, Alabama utvikler seg godt, og mulighetsstudien for å vurdere både vår varm- og kaldvalsing pågår, sier konsersnef Malinen.

Kilde: Pressemelding fra Outukumpu

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.08