23948sdkhjf

Sterke tall fra Aker Solutions

Aker Solutions har levert nok et sterkt kvartal med vekst i inntekter, marginer og kontantgenerering sammenlignet med samme periode i fjor.

Utsiktene for selskapet er fortsatt sterke med et solid sikret etterslep og høy anbudsaktivitet, heter det i en melding om tredje kvartalsresultatene fra selskapet.

 I begynnelsen av oktober kunngjorde Aker Solutions den endelige stengingen av OneSubsea joint venture, som selskapet vil motta USD 700 millioner for og beholde en eierandel på 20 prosent i en større og sterkere subsea-enhet.

Overgår våre økonomiske mål

- Vårt tredje kvartal viser at vi fortsetter å nå og overgå våre økonomiske mål. Etter at kvartalet er over kunngjorde vi avslutningen av subsea joint venture-transaksjonen som markerer et avgjørende øyeblikk i vår strategi. Vi har gått over fra å ha en frittstående subseavirksomhet til å bli medeier i et verdensledende subseaselskap, sier Kjetel Digre, administrerende direktør i Aker Solutions.

- De generelle markedsutsiktene er fortsatt positive til tross for industrikostnadsinflasjon, geopolitisk ustabilitet og forsyningskjedebegrensninger. Med vår solide ordrereserve og høye anbudsaktivitet er Aker Solutions godt posisjonert til å kapitalisere på diversifisering av energimarkeder, inkludert deres langsiktige strukturelle endringer,fortsetter Digre.

Fornøyd: Adm. dir. Kjetel Digre er fornøyd med Aker Solutions tall for tredje kvartal. Foto: Aker BP

Viktige utviklinger

Omsetningen i tredje kvartal økte til 14,3 milliarder kroner fra 10,0 milliarder kroner året før. EBITDA eksklusive spesielle poster økte til 1,5 milliarder kroner, eller 10,6 prosent fra 0,7 milliarder kroner året før. Omsetningen i tredje kvartal, eksklusive Subsea-segmentet, var 9,1 milliarder kroner med en EBITDA-margin på 2,4 prosent.

Ordreinngangen for kvartalet var 6,8 milliarder kroner, og den sikrede ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på 90 milliarder kroner, inkludert 69 milliarder kroner i segmenter utenfor Subsea, noe som gir høy synlighet på aktivitetsnivået i årene som kommer.

Solid operasjonell ytelse

Solid operasjonell ytelse og forbedret arbeidskapital resulterte i sterk kontantgenerering. Ved utgangen av kvartalet var netto kontantbeholdning 7,4 milliarder kroner. Dette kommer i tillegg til investeringer i likvide finansielle instrumenter på 1 milliard kroner i kvartalet og proveny fra subsea-transaksjonen.

Subsea joint venture-transaksjonen ble avsluttet 2. oktober 2023. Aker Solutions eier 20 prosent av OneSubsea joint venture og vil motta et samlet vederlag på USD 700 millioner som en del av transaksjonen.

Positive framtidsutsikter 

Utsiktene er fortsatt positive for Aker Solutions. Anbudsaktiviteten var høy med om lag 103 milliarder kroner, hvorav 65 prosent var knyttet til segmenter utenfor Subsea. Fremover forventes markedsaktiviteten å øke på tvers av energisektoren. Begrenset olje- og gassforsyning fra pålitelige kilder vil drive behovet for ytterligere investeringer.

Til tross for høye ambisjoner, forblir fornybarmarkedene umodne og fortjenestenivåene er utilstrekkelige til å sikre at industrien gjør de nødvendige investeringene for å levere på myndighetenes mål. Næringen er avhengig av at myndigheter og beslutningstakere tar en aktiv rolle i å utvikle rammeverk som øker forutsigbarheten og forbedrer kommersielle modeller for å sikre industrialisering av næringen. Aker Solutions er fortsatt svært selektiv i disse markedene, med kun fokus på prosjekter med balansert risiko-belønningsprofil.

Godt posisjonert

Samlet sett er Aker Solutions godt posisjonert for å utnytte muligheter knyttet til utslippsreduksjon og energisikkerhet, samt langsiktige strukturelle endringer i energimarkedene. Basert på pågående prosjekter og vår sikrede ordrereserve, forventer selskapet nå at inntektene for hele 2023, eksklusive Subsea, vil være rundt 34 milliarder kroner. På dette tidlige stadiet forventer Aker Solutions at inntektene i disse segmentene vil vokse med rundt 10 prosent i 2024, med en EBITDA-margin på mellom 6 og 7 prosent.

Finansielle høydepunkter for 3. kvartal 2023:

(unntatt spesielle varer, inkludert Subsea-segmentet)

Omsetning 14,3 milliarder kroner

EBITDA 1,5 milliarder kroner

EBITDA-margin 10,6 prosent

Resultat per aksje 2,04 kroner

Netto kontantbeholdning 7,4 milliarder kroner

Ordreinngang 6,8 milliarder kroner (0,5x book-to-bill)

Ordrereserve 90,0 milliarder kroner

Finansielle høydepunkter for 3. kvartal 2023:

(eksklusive spesielle poster, IFRS-kompatibel med Subsea presentert som avviklet virksomhet)

Omsetning 9,1 milliarder kroner

EBITDA 214 millioner kroner

EBITDA-margin 2,4 prosent

Resultat per aksje 2,18 kroner

Ordreinngang 5,0 milliarder kroner (0,5x book-to-bill)

Ordrereserve på 68,9 milliarder kroner

Kilde: Pressemelding fra Aker Solutions

Kommenter artikkelen

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.142