23948sdkhjf

DNV var blant utstillerne på Plast og komposittkonferansen på Gjøvik

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land og hovedkontor i Norge. De hjelper sine kunder med å ta riktige beslutninger når det kommer til bærekraft, sikkerhet og pålitelighet.

TUNG AKTØR REPRESENTERT: DNV bidrar med alt fra mer bærekraftig design til hva som skal til for å lage gode løsninger innenfor CCS, hydrogen og mer til.

Blant kundene deres finnes mange av verdens ledende selskaper innen sine industrier.

Jon Harald Grave er senioringeniør på DNV sitt teknologisenter i Oslo. Han forteller til Plastforum om to spennende dager med fin variasjon i programmet på Gjøvik – som bare gikk så altfor fort.

– Vi var på konferansen for å se hva slags aktiviteter norsk industri jobber med nå innenfor plast og kompositter. Vi er alle en del av det grønne skiftet med hvert vårt bidrag, og vi må følge med hvordan vi kan hjelpe kunder med denne overgangen, sier Grave.

Ønsker å formidle hva de driver med

– Vi var på konferansen både på grunn av arbeidet i DNV for et mer bærekraftig samfunn, men også for å fortelle om våre tjenester fra sertifisering, material- og strukturell integritetsrådgivning til skadeundersøkelser, sier Grave.

Grave ønsker å trekke frem bærekraftstrategien og arbeidet med havvind, flytende solkraft og DNV sine tjenester for polymer og kompositter.

– Vi bidrar til et mer bærekraftig samfunn på to måter; ved å redusere klimaavtrykket i egen drift og ved å hjelpe kundene våre til å jobbe mer effektivt og bærekraftig i sine virksomheter, sier Grave.

DNV investerer også tungt i forskningsprosjekter knyttet til dagens bærekraftsutfordringer og samarbeider med ulike norske og internasjonale organisasjoner.

Gruppe for polymer og kompositter

– Vi representerte DNV Technology Centre – Oslo, der er vi en gruppe som jobber med polymer og kompositter. Her jobber vi med blant annet kompositt, polymer, non-metallics, sertifisering, rådgivning, testing, struktur, beregninger, skadeundersøkelser, sier Grave.

Han forteller også at det snart kommer en ny «recommended practice» som vil ta for seg hvordan miljø over tid påvirker mekaniske egenskaper på polymerer og kompositter.

– Vi har flere standarder vi holder i vår gruppe, blant annet DNV-ST-C501 Composite components, DNV-ST-F119 Thermoplastic Compsoite Pipes og DNV-ST-B203 Additive manufacturing of metallic parts, sier Grave.

Verdens første utslippsfrie frakteskip

Store volumer av byggeråstoff og korn fraktes i dag langs kysten ved bruk gamle bulkskip som bruker fossilt drivstoff. Grønt Skipsfartsprogram der DNV er en pådriver, jobber med å få på plass karbonnøytral sjøtransport også for de største skipene.

Et nytt pilotprosjekt jobber med å kombinere Heidelbergs transport av stein og andre byggeråstoffer fra Vestlandet til Østlandet med Felleskjøpets transport av korn motsatt sjøvei, for å unngå tomme skip som returnerer fra oppdrag.

De jobber nå for å få bygget verdens første utslippsfrie frakteskip som skal seile i 2023. En kravspesifikasjon for logistikkløsningen med nullutslippsskip er nå under utarbeidelse.

DNV sin rolle med fjerning av plast i havet

Havet er viktig for mange av DNV sine forretningsområder som shipping, fiskeoppdrett og offshore vind, olje og gassvirksomhet. DNV bidrar derfor gjennom FN for bærekraftige løsninger for havnæringene og i utarbeidelsen av internasjonale lover og regler og havet. 

DNV har gått sammen med en nederlandsk organisasjon, The Ocean Cleanup, for å takle en av dagens største miljøutfordringer, plast i havet.

Ocean Cleanup tester bruken av avansert teknologi for å samle havplast fra Great Pacific Garbage Patch, verdens største oppsamling av plastavfall, som spenner over et område på 1,6 millioner kvadratkilometer. Den innsamlede plasten skal resirkuleres og brukes i nye produkter, og dermed finansiere videre opprydding av havet.

Mange produkter markedsføres allerede som laget av plast fra havet, men kunder vet ofte lite om produktet faktisk bidrar til å redusere flytende avfall. DNV har jobbet med The Ocean Cleanup for å verifisere at plasten faktisk fjernes fra havet.

Prosessen som er utviklet av DNV øker sporbarheten for kunder og gjør at kunder kan ha tillit til at produktene de kjøper er bærekraftige.

Høyspentmaster i komposittmateriale

I 2019 valgte Statnett, operatøren av det norske kraftforsyningsnettet DNV som leverandør av designtjenester for utvikling av nye høyspentmaster i komposittmateriale.

– Vi jobber innenfor mange markeder, alt fra energi sektoren, fornybar energi, fiskeoppdrett og maritim sektor. Vi dekker både Norge og verden over. Og vi hjelper både små bedrifter fra oppstart til de store industrikjempene, sier Grave.

Karbonstålrør og termoplastiske komposittrør

DNV, Strohm og Non-Metallic Innovation Center (NIC) har lansert en rapport som sammenligner livssyklusens karbonavtrykk for eksternt belagte karbonstålrør og termoplastiske komposittrør (TCP). Rapporten viser at TCP har et betydelig lavere karbonavtrykk, i området 30-60 prosent, enn en tilsvarende karbonstålrørledningsløsning for den definerte casestudien.

Selskapene vurderte alle trinn i livssyklusens karbonavtrykk, som er et mål på de direkte og indirekte utslippene av klimagasser (GHG) knyttet til alle aktiviteter i produktets livssyklus, fra materialutvinning og produksjon til sluttfasen av levetiden til rørledningene.

Kilde: Intervju med Plastforum.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.095