23948sdkhjf

Hydro: Tildekking av bunnen i Gunneklevfjorden er i gang

Etter grundig kartlegging, utredning og prosjektering setter Hydro nå i gang med å dekke til den forurensede sjøbunnen i Gunneklevfjorden ved Herøya industripark.

Arbeidet starter i august og er ventet å bli ferdigstilt i 2024. Kostnadene er beregnet til rundt 230 millioner kroner.

– Vi har brukt tid på å finne frem til den beste tildekkingsmetoden for å sikre god vannkvalitet og legge til rette for reetablering av flora og fauna. Etter testing og i samråd med Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Miljødirektoratet mener vi dette er den beste løsningen i et bærekraftperspektiv, sier bærekraftsdirektør i Hydro, Bjørn Kjetil Mauritzen.

Startet arbeidet i 2013

Hydro startet selv arbeidet med en tiltaksplan for Gunneklevfjorden i 2013 for å isolere miljøgifter fra den tidligere klor- og magnesiumproduksjonen ved Herøya industripark. To år senere ble planen lagt frem for Miljødirektoratet, som i 2018 påla Hydro å dekke til bunnen i Gunneklevfjorden. Etter flere tester starter nå selve tildekkingsarbeidet.

Planleggingen er gjort i tett kontakt med alle berørte parter. Særlig viktig har det vært å skåne de berørte husstandene og båtfolket for unødig belastning. Et nytt og moderne anlegg for fritidsbåter er etablert i Frierfjorden til erstatning for småbåthavnen i Gunneklevfjorden. Samtidig vil Hydro sammen med entreprenøren Repstad Anlegg AS sørge for at enkelte områder i fjorden er tilgjengelige for naboer som er berørt av prosjektet.

Ønsker å være en god nabo

– Hydro legger stor vekt på å være en god nabo der vi har virksomhet. Når vi forlater et område, slik som Herøya, ønsker vi å rydde opp på en ansvarlig og bærekraftig måte. Miljødirektoratet har vært en viktig støttespiller i prosessen, og vi setter pris på det gode samarbeidet vi har med lokalsamfunnet. Vi er glade for å bidra til at dette området blir renere for dem som bor her, sier Mauritzen.

Vellykket: En vellykket testoperasjon ble gjennomført i Gunneklevfjorden høsten 2019. Foto: Hydro

Hydro etablerte i 1928 Herøya som produksjonssted for gjødsel. Senere ble virksomheten utvidet til produksjon av klor og magnesium. Utslippene stammer fra en tid da industrialisering, økonomisk vekst og samfunnsutvikling hadde høy prioritet, mens kunnskapen om miljøkonsekvenser var lav. På syttitallet ble utslippene kraftig redusert gjennom innføring av nye råstoffer, omlegging av produksjonsprosessene og installasjon av renseanlegg.

Gjennomgått store forandringer

Opp igjennom årene har industriområdet på Herøya gjennomgått store forandringer, fra å være et produksjonssted for Hydro til i dag å være en åpen industripark med rundt 90 leietakere. Hydro har i dag ingen egen produksjonsvirksomhet på Herøya.

Slik blir bunnen i Gunneklevfjorden tildekket:

Arbeidene starter i august med bygging av en sjete, eller en molo, ved hjelp av fallbunnslekter. Sjeten skal bidra til å stabilisere vestre del av sjøbunnen. Deretter begynner tildekkingen med rene masser i form av knust stein, først på innsiden av moloen og deretter i resten av Gunneklevfjorden. Dette skjer ved hjelp av en utleggingsflåte.

For å unngå visuelle endringer i fjorden fjernes til slutt den øverste delen av sjeten slik at den blir til en undervannsmolo. Målet er å ferdigstille prosjektet innen utgangen av 2024.

Det overordnede målet for prosjektet er å ta miljøgiftene i Gunneklevfjorden ut av sirkulasjon. Ved å dekke til sjøbunnen vil de ikke kunne lekke ut fra sedimentene og tas opp i næringskjeden. Tildekkingen vil også hindre spredning av miljøgifter til omkringliggende områder. Løsningen vil gi en ren sjøbunn som vil danne et godt utgangspunkt for reetablering av flora og fauna.

Repstad Anlegg AS er entreprenør for prosjektet. Den totale kostnaden er beregnet til 233 millioner kroner.

Kilde: Pressemelding fra Hydro

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094