23948sdkhjf

Møre og Rosmdal fylkeskommune vil bygge ny bru i aluminium

Fylkeskommunedirektøren tilrår å bruke aluminium som byggemateriale når nye Grøtta bru i Rauma kommune blir bygd, og at det blir oppretta eit FoU-samarbeid.

Grøtta bru i Rauma kommune har behov for utskifting i løpet av kort tid.

Fylkesveiavdelingen har, sammen med Hydro AS og Leirvik AS i det nasjonale AluGreen-prosjektet, undersøkt om det er mulig å bygge ny Grøtta bru i aluminium som et FoU-samarbeid. Kostnadsrammen for prosjektet er 44,5 mill, og dette er innarbeidet i vedtatt investeringsprogram for perioden 2024 – 2031.

Lettere og mindre utslipp

Til nå har ikke aluminium vært et vanlig byggemateriale for bru, men dette er nå i endring. Statens vegvesen er selv i gang med utprøving av gangbru i aluminium.

Selv om aluminium er svakere enn stål, gir det likevel et svært godt vekt-styrkeforhold, siden aluminium kan utformes i ulike profiler. Det betyr at man kan oppnå samme styrke i konstruksjonen som stål og betong, men likevel være lettere. 

-Isolert sett har aluminium et høyt utslepp av CO2 i produksjonsfasen, men om man tar med driftsfase og sluttfase i regnestykket, er totalutslippet av klimagasser lavere enn for stål og betong, skriver fylkeskommunedirektøren i innstillingen til samferdselsutvalget 30. august.

Første i Norge

Fylkeskommunedirektøren ønsker å være innovativ og bærekraftig og prøve ut nye brumaterialer, blant annet for å redusere kostnader i bygge- og driftsfasen. Ved å inngå et FoU-samarbeid med Leirvik AS for å teste bruk av aluminium som brumateriale, vil Møre og Romsdal fylkeskommune kunne være den første i Norge til å bygge en kjørebru med profiler i aluminium. Prosjektet vil vise Møre og Romsdal fylkeskommune som ein regional utviklingsaktør i praksis.

Kilde: Møre og Romsdal Fylkeskommune

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093