23948sdkhjf

200 milliarder skal investeres i 19 olje- og gass-prosjekter

Til sammen er det 19 olje- og gassprosjekter som får grønt lys av Olje- og energidepartementet.

De samlede investeringene er beregnet til å ligge på 200 milliarder kroner, heter det i en pressemelding fra departementet.

Prosjektene består av nye utbygginger, videreutvikling av eksisterende felt og investeringer i prosjekter for økt utvinning ved eksisterende felt.

Betyr mye for leverandørindustrien

Investeringene kan bety svært gode tider for leverandørindustrien.

— Dette er prosjekter som bidrar til fortsatt høy og stabil produksjon fra norsk sokkel, og til sysselsetting og verdiskaping for hele samfunnet. Vi videreutvikler petroleumsvirksomheten slik at det skapes arbeidsplasser og store inntekter til fellesskapet, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

I første halvår av 2020 falt oljeetterspørselen i verden sterkt som følge av pandemien og det var stor usikkerhet om utviklingen fremover. Stortinget vedtok i juni 2020 midlertidige endringer i petroleumsskatteloven for å legge til rette for at oljeselskapene kunne gjennomføre planlagte investeringer.

Sikrer utvikling i andre næringer

— Gjennomføringen av disse prosjektene sikrer arbeidsplasser, bygger kompetanse og gir grunnlag for videre teknologiutvikling som vil være avgjørende for utviklingen i andre næringer som karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og mineraler, sier Aasland.

Prosjekter som ble vedtatt i perioden 2020-2022 og faller under de midlertidige skatteendringene (aktivitetspakka) gir samlede investeringer på om lag 440 milliarder kroner. Om lag 290 milliarder ventes å rette seg mot norske aktører. Investeringene er beregnet å gi grunnlag for om lag 158 000 årsverk i perioden fra 2020 til 2029.

—Yggdrasil og Valhall/Fenris er gode eksempler på at aktivitetspakka har levert. Yggdrasil-prosjektet er det største industriprosjektet Stortinget vil behandle i denne perioden. Prosjektene gir aktivitet på verftene i Egersund, Stavanger, Haugesund, på Stord, i Verdal og i Sandnessjøen, samt hos en rekke leverandører og underleverandører over hele landet, sier Aasland.

Bidrag til Europas energisikkerhet

Prosjektene som Olje- og energidepartementet nå har ferdigbehandlet har ifølge rettighetshaverne samlede investeringer på over 200 milliarder kroner.

— Prosjektene er også et viktig bidrag til Europas energisikkerhet. Norge er den eneste nettoeksportøren av olje og gass i Europa, og ved å gjennomføre disse prosjektene sikrer vi ny produksjon fra siste halvdel av 2020-tallet, slik at vi kan opprettholde høye norske leveranser, sier Aasland.

Kilde: Pressemelding fra Olje- og energidepartementet

KLIKK for alle artikler i Offshore og havvind.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078